...
 Trang Tiếng Anh
Trang Tiếng Việt 

Đạo Phật Ngày Nay
BÀI VÀO MẠNG THÁNG 8-2000

 
 
  .. .. .. .. ................................-- ÂN NGHĨA SINH THÀNH --
...............................KÍNH MỪNG MÙA BÁO HIẾU
.........................................................-oOo-
Ân cha hơn núi lớn
Nghĩa mẹ hơn đất dày
Hy sinh lòng chẳng quản
Mà vẫn không nguôi ngoai.
Mẹ già hơn trăm tuổi
Vẫn thương con tám mươi.
Tình thương nào ngơi nghỉ,
Đến hơi thở cuối đời !
(Ân đức thứ 10, Kinh Báo Ân Cha Mẹ)
___

Phụng dưỡng mẹ và cha
Là phước lành tối thượng
(Kinh Hạnh Phúc)
___

Tâm hiếu là tâm Phật, 
Hạnh hiếu là hạnh Phật !
___


.....................CÁC KINH & SÁM DẠY VỀ ĐẠO HIẾU
......Kinh Báo Ân Cha Mẹ.   HT. Thích Trí Quang dịch
......Kinh Vu LanHT. Thích Trí Quang dịch giải
......Kinh Địa Tạng.   HT. Thích Trí Quang dịch giải
......Mười ân đức của hai đấng sinh thành. Thích Nhật Từ dịch từ kinh Báo Ân Cha Meï
......Sám Vu-lan. Trích nghi thức tụng niệm (Bắc tông)
......Sám Quy Nguyện. Thiền sư Nhất Hạnh
......Sám Tu Tập. Trích Nghi thức Cầu An (Thích Nhật Từ biên soạn)
......Sám Tống Táng. Trích Nghi thức Cầu Siêu (Thích Nhật Từ biên soạn)
......Sám Hồng Trần.  Trích Nghi thức Cầu Siêu (Thích Nhật Từ biên soạn)

........................ĐẠO HIẾU TRONG PHẬT GIÁO
......Đạo Phật và chữ Hiếu.   HT. Thích Minh Châu
......Bông Hồng cài áo.     Thiền sư Nhất Hạnh
......Tinh thần hiếu thảo.     HT. Thích Thanh Từ
......Vu-lan - Ngày tự tứ.     HT. Thích Thanh Từ
......Người Việt Nam thương mẹ kính cha.     HT. Thích Minh Châu
......Tình Mẹ.     HT. Thích Hộ Giác
......Rằm tháng bảy.    HT.  Thích Thiện Siêu
......Ý nghĩa Vu-lan PL. 2544 - 2000.     HT. Thích Trí Quảng
......Hiếu Kinh của Phật Giáo.     HT. Tuyên Hóa
......Chữ hiếu và tình người.     TT. Chơn Thiện
......Đạo hiếu trong nhà Thiền.     TT. Thích Minh Thông
......Đạo hiếu của Phật giáo qua kinh Thiện Sanh.  Tỳ-kheo Thích Nhật Từ
......Thông điệp của kinh Vu-lan.    Tỳ-kheo Thích Nhật Từ
......Tìm hiểu gương hiếu trong kinh Pháp Hoa.    Tỳ-kheo Thích Nhật Từ
......Chữ hiếu qua ca dao Việt Nam và trong kinh điển Phật giáo.    Thích Nhật Từ
......Quan niệm về chữ hiếu của dân tộc Việt Nam.   Tiến sĩ Lê Mạnh Thát
......Vu-lan nhớ mẹ.     Thích Nguyên Tạng
......Cha mẹ, con cái & phương tiện truyền thông.      Thích Nguyên Tạng dịch
......Hiếu thảo là bổn phận của những người con.     Tỳ-kheo Thiện Minh
......Chữ hiếu theo quan niệm của Phật giáo Nam Tông.     Tỳ-kheo Thiện Minh
......Đôi điều cương yếu về kinh Địa Tạng.    Thích Thông Huệ
......Lễ Đôl-ta , Lễ Vu-lan báo hiếu của người Khmer ở Nam boä.  Sư Danh Sol
......Ý niệm về mẹ nhân mùa vu-lan báo hiếu.     Tiến sĩ Lâm Như Tạng 
......Cõi âm có hay không? Nhận thức của Phật giáo ?  Giáo sư Minh Chi
......Lòng hiếu thảo trong Kinh điển Pali.    Bình Anson
......Vu-lan rằm tháng bảy trong tinh thần dân tộc.     Dương Kinh Thành
......Ân Thầy.     Đổng Thành
......Hoa Trắng.     Việt Chung
......Chữ hiếu của thiền sư Nhất Định và vua Tự Đức.     Liễu Thượng Văn
......Mùa báo ân, báo hiếu.     Đức Phương
......Tình cảm giữa cha mẹ đối với các con.      Mộng Bình Sơn
......Chữ hiếu trong ca dao Việt Nam.     Phan Cát Tâm
......Mẹ tôi.    Võ Đại Sinh
......Mẹ là thơ.     Minh Minh
......Mẹ là biểu tượng quê hương.      TN.Thánh Tâm
......Một bông Hồng cho Cha.     Tùy bút của Võ Hồng
......Con đã cho cha.     Hạnh Chiếu
......Như một huyền thoại.     Hạnh Chiếu
......Những cánh thiên nga đậu lại bên hoà.     Lê Đình Bích
......Nhân mùa Vu-lan nói chuyện về hoa hồng.    Đinh Công Bảy
......Mắt Mẹ.      Truyện ngắn của Nguyễn Hoa Lư
......Viết cho má tôi.      Hiền Hòa
......Vài suy nghĩ nhỏ về Vu Lan và Địa Ngục trong Tâm Thức mỗi người.  Tâm Minh
......Đại lễ Vu Lan 2000 tại Tu Viện Quảng Đức
......Tự tứ thời Đức Phật tại thế.     Đào Nguyên
......Suy nghĩ về hai chữ An cư.     TK. Thích Thông Trí

THƠ KÍNH DÂNG SƯ TRƯỞNG VÀ HAI ĐẤNG SANH THÀNH
......Kính dâng hương hồn Mẹ.   (thơ)     HT. Thuyền Ấn
......Mani như ý con kính dâng Thầy.    (thơ tuyển)   Thích Thiện Hữu
......Chuổi anh lạc con phủ phục dâng lên Meï.   (thơ tuyển)   Thích Thiện Hữu
......Vu-lan nhớ Mẹ.    (thơ tuyển)   Thích Nhật Từ
......Mẹ Tôi (thơ)  Sư bà Thể Quán
......Đóa hồng dâng Mẹ (thơ)    Thích Nữ Vân Liên
......Tình Ba.   (thơ)   Ngọc Chúc
......Mẹ tôi.   (thơ)    Ngọc Chúc
......Thương Mẹ.   (thơ)    Hạ Ái Khanh

.........................................................-oOo-
................................Tuyển tập hình vu-lan
....................Tỳ-kheo Thích Nhật Từ sưu tầm và biên tập
...
......Đức Đại Hiếu Mục-kiền-liên (jpeg, 304 x 547, 36.6 KB)
......Tôn giả Mục-kiền-liên cứu mẹ   (jpeg, 444 x 600, 47.1 KB)
......Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra (jpeg, 320 x 427, 26.6 KB)
......Lòng mẹ bao la (gif, 150 x 214, 25.1 KB)
......Mẹ cầu cho con . . .  (jpeg, 400 x 536, 29.1 KB)
......Con kính vâng lời cha mẹ (jpeg, 544 x 802, 73.9 KB)
......Vì tương lai con cháu chúng ta (jpeg, 600 x 517, 25 KB)
......Nhớ về quê mẹ ruột đau chín chiều (jpeg, 600 x 366, 36.1 KB)
......Mái chùa che chở hồn dân tộc (jpeg, 495 x 638, 40.9 KB)
......Những cánh chim tha phương (jpeg, 600 x 408, 15.8 KB)
......Bông hồng cho mẹ (jpeg, 600 x 399, 21.9 KB)
......Bông hồng cho cha (jpeg, 600 x 399, 15.2 KB)
......Bông hồng cho anh (jpeg, 550 x 688, 16.5 KB)
......Bông hồng cho em (jpeg, 435 x 678, 16.2 KB)
......Bông hồng cho những ai đang còn mẹ (jpeg, 600 x 399, 18.8 KB)
......Bông hồng cho những ai đang còn cha (jpeg, 600 x 385, 20.1 KB)
......Bông hồng cho những ai đã mất mẹ (jpeg, 600 x 399, 13.3 KB)
......Bông hồng cho những ai đã mất cha (jpeg, 600 x 399, 17.6 KB)
......Bông hồng cho kẻ mồ côi    (jpeg, 600 x 385, 13.3 KB)
......Bông hồng dâng sư trưởng (jpeg, 600 x 399, 14.4 KB)
......Đóa sen hồng dâng Phật(jpeg, 430 x 602, 23 KB)

.........................................................-oOo-
......................"Việt hóa Nghi thức tụng niệm"
(Các bài viết trong mục này không nhất thiết phản ánh quan điểm của ĐPNN. Kính mời quý độc giả cùng tham gia thảo luận về chủ đề này)


......Suy nghĩ về một bộ kinh thánh Phật giáo.    Tỳ-kheoThích Nhật Từ
......Suy nghĩ về phương pháp dịch thuật kinh điển...   Tỳ-kheo Thích Nhật Từ
......Ý nghĩa của kinh và tụng kinh.   Tỳ-kheo Thích Nhật Từ
......Nghi thức Tụng Niệm trong truyền thống Phật giáo Nguyên thủy.  Bình Anson
......Ý nghĩa của cầu nguyện, cầu an và cầu siêu.    Tỳ-kheo Thích Nhật Từ
......Ý nghĩa Kinh Nhật Tụng.     Phúc Trung
......Ý nghĩa của Nghi thức cầu an.    Tỳ-kheo Thích Nhật Từ
......Ý nghĩa của Nghi thức cầu siêu.    Tỳ-kheo Thích Nhật Từ
......Nghi thức tụng niệm thuần Việt nên được phổ nhạc ....   TK .Thích Minh Nguyện
......Các ý kiến tản mạn về Việt hóa nghi thức tụng niệm.
......Nghi lễ có phải là tín ngưỡng không?     TT. Thích Tịnh Từ
......Quá trình hình thành đại tạng kinh chữ Hán.     Định Huệ
......Nghe kinh, một văn liệu Phật học sinh động.     Đào Nguyên


.........................................CÁC BÀI MỚI KHÁC
......Những cánh hoa trí tuệ: tư tưởng tháng 8-2000.   Tịnh Tuệ sưu tầm
......Lịch sử Phật giáo Việt Nam từ khởi nguyên đến thời Lý Nam Đếá. (sách) Tiến sĩ Lê Mạnh Thát
......Nhận thức thế nào là Tam Bảo?TT. Thích Thiện Bảo
......Bảy phương pháp đi đến giác ngộ.     TT. Thích Thiện Bảo
......Vai trò và nhiệm vụ của vị trụ trì trong thế kỷ 21.     TT. Thích Thiện Bảo
......Ba bài pháp về Thiền Quán.   Bình Anson lược dịch
......Những bài tập căn bản trong Thiền Minh Sát Tuệ.    Đoàn Ngọc Bạch-Yến dịch
......Tiểu sử Hòa thượng Thích Thiện Châu.     Nguyên Đạo
......Sự truyền bá đạo Phật tại Tây phương: một cuộc chuyển Pháp luân mới ?  Trịnh Nguyên Phước
......Gia đình Phật tử: một sinh hoạt ích lợi cho đạo, thiết thực cho đời   TT. Thích Thiện Bảo 
......Đôi điều về gia đình Phật tử Việt Nam.     TT. Thích Thiện Bảo
......Phật giáo tại Trung Hoa.     Thích Nguyên Tạng
......Pháp sư Tuyên Hóa, một Thiền Sư Trung Hoa thời cận đại.      Thích Nguyên Tạng
......Phật giáo trong thời đại khoa học.     Trần Chung Ngọc
......Phật giáo và khoa học.     Bác sĩ Trần Xuân Ninh
......Hướng dẫn hành Thiền.     Tỳ kheo Khánh Hỷ dịch
......Thần tăng Thiên Trúc.    (sách)  Thích Hằng Đạt 
......Tôn giả A Để Sa (982-1054).   (sách)   Thích Hằng Đạt
......Đại sư Tông Khách Ba (1357-1419).  (sách)    Thích Hằng Đạt
......Pháp Sư Nikkyo Niwano, nhà lãnh đạo tôn giáo thế giới.     Thích Nguyên Tạng
......Chí trai trời thẳm tung hoành...     Hư Trúc
......Mười bức tranh chăn trâu của thiền sư Quách Am.     Trần Trúc Lâm
......Vào cõi tranh thiền.     Ngọc Đào
......Có hay không có linh hồn trong Phật giáo.     Giáo sư Minh Chi
......Vài suy nghĩ về thiền tông Việt Nam.     Trần Hồng Liên
......Lợi ích từ sự ăn chay
......Người lực sĩ Úc ăn chay trường. Trần Anh Kiệt
......Màu áo nâu sồng. (tùy bút)   Võ Hồng
......Chùa Đậu - Một di sản quý với những báu vậtĐại đức Thích Thanh Nhung
......Các danh tăng Việt Nam đến đất Phật.     TK. Thích Đồng Bổn
......Thiền và Tịnh độ trong mạch sống Việt Nam.    TK. Ta Bà Ha
......Mùa hè trên núi đồi Hy-maõ.  (tùy bút)   Thích Giác Hành
......Hành trình kỷ niệm.  (tùy bút)   Thích Giác Hành

..................................................................-oOo-
............................Trở về mục "Bài vào mạng hằng tháng"

 
 

 Phật giáo cho người bắt đầu | Đức Phật & Phật pháp | Kinh Điển | Nghi thức tụng niệm | Thiền | Niệm Phật | Pháp trích lục | Bồ-tát Đạo
Phật giáo Việt Nam | Phật giáo năm Châu | Triết học PG | Giáo dục PG | Văn hóa PG | Đạo đức-Tâm lý học PG | PG và Khoa học
 Xã hội học PG | PG và Kinh tế | PG và Quản trị | PG và Sinh thái | Đối thoại | Diễn Đàn | Điểm sách | Truyện | Ăn chay | Thơ | Nhạc
Phật tích & Danh thắng | Xuân | Vu-lan-bồn | Pháp luận khác | Tâm tình độc giả | Thư mục sách | Thư mục tác giả | Ban biên tập | Links

Thành lập ngày 22-2-2000
 Screen Savers | Hộp thư Phật Học | Góp ý | Lưu bút | Nạp trang nhà | Tham gia WebRing
-oOo-
Bài đã đánh máy, xin gởi attachment về địa chỉ email:thichnhattu@yahoo.com
Thư từ tâm tình độc giả, xin gởi về địa chỉ email: buddhismtoday@yahoo.com
Cập nhật ngày  1-9-2000