...
 Trang Tiếng Anh
Trang Tiếng Việt 

Đạo Phật Ngày Nay
BÀI VÀO MẠNG THÁNG 2-2002

 
 
  .. .. .. .. ............MỪNG XUÂN NHÂM NGỌ - 2002
........................
.......Nhân dịp xuân Nhâm Ngọ 2002, kính chúc chư tôn đức Tăng Ni 
và toàn thể quý Phật tử thân tâm khinh an, vạn sự hanh thông và tràn đầy pháp lạc. 
***
.....Xuân cửa Phật   Tuyển tập các bài viết và thi ca về xuân
.....Câu đối tặng Đạo Phật Ngày Nay (1), 2002     Thích Thiện Hữu
.....Câu đối tặng Đạo Phật Ngày Nay (2), 2002     Thích Thiện Hữu
.....Tết – Phút suy niệm về bài Cáo Tật Thị Chúng   Thích Thiện Hữu
.....Hoa mai và đạo tình    Đỗ tùng Bách;   Phước Ðức dịch
.....Dấu ấn thời gian  (thơ) TT. Thích Giác Toàn
.....Những con số kỳ diệu   (thơ)  TT. Thích Giác Toàn
.....Xuân thăng hoa   (thơ) Thích Thiện Hữu
.....Xuân là tất cả  (thơ) Thích Thiện Hữu
.....Xuân xoá sổ  (thơ)  Thích Thiện Hữu
.....Thong dong  (thơ)  Thích Thiện Hữu
.....Ðình tiền trong cõi thiên thần  (thơ)  Thích Thiện Hữu
.....Tiêu dao  (thơ)  Thích Thiện Hữu
.....Ðơn côi  (thơ)  Thích Thiện Hữu
.....Sát-na hoá kiếp  (thơ)  Thích Thiện Hữu
.....Vẫn đấy  (thơ)  Thích Thiện Hữu
.....Những cánh hoa trí tuệ: Tư tưởng tháng 2-2002   Thích Nữ Chân Nguyên sưu tầm
.....Tạp chí Nghiên Cứu Phật Học (số 2)  Phật giáo Thừa Thiên - Huế
.....Lễ tưởng niệm cố Hoà thượng Thích Ðức Nhuận tại New Delhi   Thích Lệ Thọ
.....Tiểu sử Hoà thường Thích Trí Thủ   Môn đồ pháp quyến
.....Tiểu sử Hoà thường Thích Huệ Hưng   Môn đồ pháp quyến
.....Ðọc Pháp Cú Nam Tông  HT. Thích Trí Quang
.....Phật giáo và sự tiến hoá tư tưởng nhân loại  Trần Chung Ngọc
.....Ðạo Phật với Vấn Ðề Ðoàn Kết   Ðệ Tử Phật
.....Hành hương Nhật Bản   Trần Nguyên Trung
.....Danh sách và địa chỉ các chùa PG Nguyên Thủy tại Việt Nam   Bình Anson
.....Tâm và đạo: quán tưởng về cuộc sống trong đạo Phật Ajahn Sumedho; Tổ dịch thuật Trúc Lâm chuyển ngữ
.....Nietzsche and Buddhism: Prolegomenon to a comparative study.   Phật Ðiển Phật Tư  điểm sách
.....Lá thư Thầy (31)  (32)  Sư Viên Minh
.....Tiền nào của nấy!  (truyện)  Huỳnh Trung Chánh 
.....Người quét chợ   (truyện)  Vĩnh Hảo
.....Tuệ Chiếu   (thơ)  Thích Giác Hiệp
.....Nhàn du   (thơ)   Thích Giác Hiệp
.....Ra đi   (thơ)   Thích Giác Hiệp
.....Trở về    (thơ)   Thích Giác Hiệp
..................................................................-oOo-
............................Trở về mục "Bài vào mạng hằng tháng"

 
 

 Phật giáo cho người bắt đầu | Đức Phật & Phật pháp | Kinh Điển | Nghi thức tụng niệm | Thiền | Niệm Phật | Pháp trích lục | Bồ-tát Đạo
Phật giáo Việt Nam | Phật giáo năm Châu | Triết học PG | Giáo dục PG | Văn hóa PG | Đạo đức-Tâm lý học PG | PG và Khoa học
 Xã hội học PG | PG và Kinh tế | PG và Quản trị | PG và Sinh thái | Đối thoại | Diễn Đàn | Điểm sách | Truyện | Ăn chay | Thơ | Nhạc
Phật tích & Danh thắng | Xuân | Vu-lan-bồn | Pháp luận khác | Tâm tình độc giả | Thư mục sách | Thư mục tác giả | Ban biên tập | Links

Thành lập ngày 22-2-2000
 Screen Savers | Hộp thư Phật Học | Góp ý | Lưu bút | Nạp trang nhà | Tham gia WebRing
-oOo-
Bài đã đánh máy, xin gởi attachment về địa chỉ email:thichnhattu@yahoo.com
Thư từ tâm tình độc giả, xin gởi về địa chỉ email: buddhismtoday@yahoo.com
Cập nhật ngày  1-3-2001