...
 Trang Tiếng Anh 
Trang Tiếng Việt 

Đạo Phật Ngày Nay
ĐIỂM SÁCH

 
 
  .. .. .. ..  

.....Phê Bình Thần Học Ky-tô Giáo theo Cung Cách Châu Á của Mục Sư Choan Seng Song (Tống Tuyền Thịnh).   Thích Nhật Từ
.....Phê bình "Ký sự hành hương đất Phật" của Phan Thiết. Thích Nhật Từ
.....Tôi đọc "Đất Việt" và "Hành Hương Đất Phật" của Phan Thiết. Giáo sư Trần Chung Ngọc
.....Trả lại sự trong sáng cho Đạo Phật nhân đọc Ký Sự Hành Hương Đất Phật của Phan Thiết.   Lệ Thọ
.....Đọc "Công Giáo Chính Sử" của tác giả Trần Chung Ngọc.   Nguyễn Văn Hóa
.....Vạch Trần Âm Mưu Phá Ngầm Phật Giáo.    Giao Điểm giới thiệu sách mới
.....Vatican: thú tội & xin lỗi?  6 Tác giả. Giao Điểm giới thiệu sách mới
.....Thông Bạch về Tập Sách Cư Trần Lạc Đạo (Tập 2).     Cư sĩ Chính Trực
.....Mấy ghi nhận sau khi đọc "Linh Mục Trần Lục: Thực Chất Con Người & Sự Nghiệp."    Nguyễn Văn Hóa
....."Đức Tin Công Giáo" của GS. Trần Chung Ngọc.     Giao Điểm giới thiệu sách mới
.....Thực Hành Thiện: Đạo Đức Học Phật Giáo Cho Đời Sống Hằng Ngày, nguyên tác Hán văn: Hoà Thượng Tinh Vân; bản dịch sang Anh ngữ: Tom Graham.   Điểm sách: Damien Keown; Việt dịch: Thích Giác Hoàng
.....Chư Ni trong Tĩnh Lặng: Hai Truyền Thống Đạo Đức Tu Viện Phật Giáo cho Nữ Giới.   Charles S. Prebish giới thiệu;  Thích Nữ Liên Hiếu dịch
.....Giới thiệu một số sách Phật học bằng tiếng Anh.      Phật-Điển Hành-Tư
.....Buddhism Into The Year 2000.   Phật-Điển Hành-Tư điểm sách
.....Researches In Indian And Buddhist Philosophy.    Phật-Điển Hành-Tư điểm sách
.....Vài nhận định về cuốn: Từ Áo Cà Sa Đến Thập Tự Giá.   Trần Chung Ngọc 
.....Merzel, Dennis Gempo. Beyond sanity and Madness. Boston: Charles Tuttle, 1994.  Phật-Điển Hành-Tư điểm sách
.....Tsong-Khapa Blo-bzab-grags-pa (1357-1419). Phật-Điển Hành-Tư điểm sách
.....Buddhist Cosmology: Philosophy and Origins, by Sadakata Akira. Tokyo: Koosei Publishing Co., 1997. 224 pages. Phật-Điển Hành-Tư điểm sách
.....Curators of the Buddha: Edited by Donald. S. Lopez. Người đọc: Phật Điển Hành Tư
.....Bản Chất các Phản Ứng về Bài Giảng của HT. Nhất Hạnh tại Nữu Ước ngày 25.9.2001, tuyển tập của 10 tác giả. Hoa Kỳ: Giao Điểm xuất bản, 230 trang , giá 10 Mỹ Kim
.....Zen Physics: The Science of Death, the Logic of Reincarnation. by David Arling.  New York: Harper Collins, 1996. 205 P. Phật-Điển Hành-Tư 
.....From Reductionism to Creativity: Rdzogs-Chen and the New Science of Mind. by Herbert Guenther. Boston: shambala, 1989. 306 p.  Phật Điển Hành Tư điểm sách 
.....de Jong, J. W. A Brief History of Buddhist Studies in Europe and America. Tokyo: Koosei Publ. Co., 1997. 184 pages.  Phật Điển Hành Tư điểm sách
.....Strong, John S Belmont., The Experience of Buddhism: Sources and Interpretations. CA: Wadsworth, 1995. 367 pp. Phật Ðiển Hành Tư điểm sách
.....Nietzsche and Buddhism: Prolegomenon to a comparative study. Phật Ðiển Phật Tư
.....Tôn giáo và Môi sinh     Phật Điển Hành Tư điểm sách....
.....ĐẶNG VĂN NHÂM.    Minh mẫn
    .Environmental Philosophy and Ethics in Buddhism.    Phật Điển Hành Tư điểm sách.....ĐẶNG VĂN NHÂM.    Minh mẫn
....."Thế À!".   Trần Kiêm Đoàn

 

...

 

 
http://www.buddhismtoday.comOther websites 
 

 


PG cho người bắt đầu | Đức Phật & Phật pháp | Kinh Điển | Nghi thức tụng niệm | Thiền định | Niệm Phật
Phật giáo Việt Nam | Phật giáo năm Châu | Bồ-tát đạo | Pháp trích lục | Triết học PG | Giáo dục PG | Văn hóa PG
Đạo đức-Tâm lý học PG | PG & Khoa học | Xã hội học PG | PG & Kinh tế | PG & Quản trị | PG & Sinh thái
Phật tích | Đối thoại | Diễn Đàn | Điểm sách | Ăn chay | Xuân| Vu-lan-bồn | Văn Học | Thơ | Tin Tức Phật Giáo | Truyện | Nhạc
Từ điển-tham khảo | Pháp luận khác | Tâm tình độc giả | Thư mục sách | Ban biên tập | Tác giả-Dịch giả | Links

Screen Savers | Mailing List | Tuyển tập ảnh | Hộp thư Phật Học | Góp ý | Lưu bút | Nạp trang nhà | WebRing
Hoa sen Dao Phat Ngay Nay
Biên tập: Tỳ-kheo Thích Nhật Từ
Bài đã đánh máy, xin gởi attachment về địa chỉ email: thichnhattu@yahoo.com
Thư từ tâm tình độc giả, xin gởi về địa chỉ email: buddhismtoday@yahoo.com
Cập nhật ngày  1-4-2002