Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .
Giao Điểm giới thiệu sách mới:
"Đức Tin Công Giáo: Một Khảo Luận trong Ánh Sáng của Khoa Học & Lý Trí," của Gs Trần Chung Ngọc. Hoa Kỳ: Giao Điểm, 2000. Sách dày 350 trang, giá $15.00 (Mỹ Kim)

Giao Điểm xin giới thiệu cùng bạn đọc một tác phẩm nghiên cứu mới của giáo sư Trần Chung Ngọc vừa mới được Giao Điểm xuất bản, cuốn "Đức Tin Công Giáo: Một Khảo Luận trong Ánh Sáng của Khoa Học và Lý Trí." Nếu độc giả đã đọc cuốn khảo luận "Công Giáo Chính Sử: Một Khảo Luận qua các Tài Liệu" của giáo sư Trần Chung Ngọc thì không thể bỏ qua cuốn sách này. Vì cuốn "Đức Tin Công Giáo" có thể coi như là bổ túc cho cuốn trên.

Chúng ta biết rằng, năm 1999, giáo hoàng John Paul II đã gửi cho các giám mục của ông một thông điệp về Mối Quan Hệ giữa Đức Tin & Lý Trí (The relationship between faith and reason) trong đó giáo hoàng cho rằng "đức tin và lý trí tương tự như hai cánh nâng tâm linh con người lên sự chiêm nghiệm chân lý" (Faith and reason are like two wings on which the human spirit rises to the contemplation of truth). Đây chính là một trong những lý do mà giáo sư Trần Chung Ngọc viết cuốn "Đức Tin Công Giáo: Một Khảo Luận trong Ánh Sáng của Khoa Học và Lý Trí" để trình bày cùng độc giả thực chất của đức tin trong Gia Tô Giáo.

Sử dụng một nguồn tài liệu phong phú, trên 250 tác phẩm, phần lớn do chính các vị lãnh đạo Gia Tô giáo như hồng y, tổng giám mục, giám mục, linh mục viết ra, và của một số học giả, giáo sư đại học Ki-Tô, tác giả đã đi vào công việc phân tích cốt lõi của đức tin trong Gia Tô giáo.

Sau phần Dẫn Nhập, qua Chương I của tác phẩm nghiên cứu công phu này, độc giả sẽ hiểu rõ về Nguồn Gốc Ki Tô Giáo nói chung, Gia Tô Giáo nói riêng, và tại sao một niềm tin tôn giáo bắt nguồn từ một dân tộc nhỏ bé ở miền Trung Đông, dân tộc Do Thái, đã trở thành một tôn giáo lớn nhất trên hoàn cầu, nhưng chính dân tộc Do Thái lại không tin theo tôn giáo này. Độc giả sẽ thấy rõ vì lý do nào mà dân tộc Do Thái, dân tộc được Chúa Cha chọn lựa, lại từ khước, không chấp nhận Chúa Con, Giê-su, người mà trong Thánh Kinh viết rõ rằng giáng trần chỉ để cứu dân Do Thái mà thôi, và được các nhà truyền giáo sau này tôn xưng là con một của Chúa Cha được phái xuống trần để cứu rỗi cả nhân loại.

Căn bản dức tin trong Gia Tô Giáo nằm trong Kinh Tin Kính Của Các Tông Đồ. Trong Chương II, tác giả đã phân tích từng câu một trong bản Kinh Tin Kính, dựa trên những tài liệu mới nhất và viết bởi những người có uy tín nhất trong Ki Tô Giáo. Tác giả đã phân tích cặn kẽ những chủ đề trong Kinh Tin Kính như thuyết "sáng tạo," "đức mẹ đồng trinh," "Giê-su chết, xuống ngục tổ tông, sống lại và bay lên trời," "ngày phán xét cuối cùng," "xác chết ngày sau sống lại" v.v...

Trong phần tiếp theo, Chương III, tác giả luận về 7 "bí tích" hay "nhiệm tích" trong Gia Tô Giáo. Độc giả sẽ vô cùng ngạc nhiên khi hiểu rõ thực chất của những "bí tích" trong Gia Tô Giáo, nhất là những "bí tích" quan trọng nhất như "truyền chức linh mục," "rửa tội," "xưng tội," "ban thánh thể" v..v... Trong mục khảo luận này, tác giả đã dùng tài liệu của chính những linh mục đã làm chủ lễ những "bí tích" này trong nhiều năm. Hơn ai hết, những vị này đã hiểu rõ những "bí tích" này từ đâu mà ra và thực chất của chúng như thế nào.

Trong phần kết, tác giả đã phân tích vấn nạn Gia Tô một cách sâu sắc xuyên qua nhiều chi tiết, với mục đích rõ ràng là tạo sự hòa hợp trong đại khối dân tộc Việt Nam qua sự hiểu biết đúng đắn về vấn đề tôn giáo. Với quan niệm này, tác giả đã phân tích những thú nhận sai lầm về thần học, khoa học, và bản chất của giáo hội Gia Tô trong thế giới văn minh tiến bộ của giáo hội Gia Tô, nhưng đồng thời giáo hội lại tìm cách che dấu tối đa những thông tin thuộc loại này trước đám đông tín đồ thấp kém. Tác giả cũng luận về sách lược truyền giáo của Vatican sang Á Châu trong khi đạo Gia Tô La Mã đang suy thoái trầm trọng ở Âu, Mỹ. Phần liên hệ đến Việt Nam khá đặc biệt, vì tác giả đã đưa ra song song những nét chính yếu của nền văn hóa Ki Tô và nền văn hóa dân tộc nói chung, nền văn hóa Phật Giáo nói riêng để đi tới kết luận là nền văn hóa nhân bản, nhân chủ của Việt Nam không thể nào tương hợp với nền văn hóa thờ phụng thần linh của Ki Tô Giáo.

Đặc biệt, trong phần Phụ Lục, tác giả đã đưa ra những nhận xét về Thượng đế, Ki Tô Giáo và Gia Tô Giáo của 75 danh nhân trí thức AⵠMỹ qua các thời đại. Đây là một công trình sưu tầm đặc biệt, công phu, xuyên qua hơn 2000 năm lịch sử tôn giáo ở AⵠChâu và Mỹ Châu.

Có thể nói Đức Tin Công Giáo của giáo sư Trần Chung Ngọc là cuốn sách đầu tiên bằng Việt ngữ trình bày trung thực về đức tin trong đạo Gia Tô La Mã qua phương pháp phân tích khoa học tỉ mỉ, sử dụng rất nhiều tài liệu khả tín, kể cả cuốn Thánh Kinh của Ki Tô Giáo. Điều này chắc chắn sẽ làm hài lòng mọi độc giả đòi hỏi một giá trị nghiên cứu, trí thức cao, trong tác phẩm thuộc loại khảo luận mà mình đang đọc.

Giao Điểm 2000


Ngân phiếu xin đề: GIAO ĐIỂM
P.O. Box 2188
Garden Grove, CA 92842 – USA
Điện thoại: (323) 222-4444
Ngoài Hoa Kỳ, xin gởi thêm $ 2.00 (2 Mỹ kim) cho cước phí
Mua sách do Giao Điểm xuất bản, từ 10 cuốn trở lên, sẽ được giảm giá đặc biệt

http://www.buddhismtoday.com/viet/diemsach/011-ductin.htm

 


Cập nhật: 1-12-2000

Trở về mục "Điểm sách"

Đầu trang