...
 Trang Tiếng Anh
Trang Tiếng Việt 

Đạo Phật Ngày Nay
BÀI VÀO MẠNG THÁNG 2-2001

 
 
  .. .. .. .. .....Tiểu Tụng.   HT. Thích Minh Châu dịch
.....Kinh Pháp Cuù. HT. Thích Minh Châu dịch
.....Kinh Phật Tự Thuyết.    HT. Thích Minh Châu dịch
.....Kinh Phật Thuyết Như VậyHT. Thích Minh Châu dịch
.....Kinh Tập.   HT. Thích Minh Châu dịch
.....Thiên Cung Sựï.   Trần Phương Lan dịch
.....Ngạ Quỷ Sưï.   Trần Phương Lan dịch
.....Trưởng Lão Tăng Kệ.      HT. Thích Minh Châu dịch
.....Trưởng Lão Ni Kệ.      HT. Thích Minh Châu dịch
.....Kinh Ba Tĩnh Lặng.    HT. Thích Thiện Châu
.....Kinh Bại Vong.    HT. Thích Thiện Châu
.....Kinh Bốn Niệm Xứ.    HT. Thích Thiện Châu
.....Kinh Giết Giận.     HT. Thích Thiện Châu
.....Kinh Những Con Thiêu Thân [1].      HT. Thích Thiện Châu
.....Kinh Phạm Hạnh.    HT. Thích Thiện Châu
.....Kinh Tham Sân Si.     HT. Thích Thiện Châu
.....Những cánh hoa trí tuệ: Tư tưởng tháng 2-2001.    Tịnh Tuệ sưu tầm
.....Cộng đồng thế giới và sự cần thiết cho trách nhiệm phổ quát.
Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14;   Nguyên Tâm và Tâm Đăng chuyển ngữ
.....Tự Do, Bình Đẳng, Tình Huynh Đệ.  Hoà thượng P.A. Payutto;  Mỹ Thanh dịch
.....Con Đường Thoát Khổ.    (sách)  Đại đức W. Rahula; Thích Nữ Trí Hải dịch
.....Đạo Phật Đi vào Cuộc Đời và Các Tiểu Luận Khác.  (sách)   Thiền Sư Nhất Hạnh
.....Đạo Phật Ngày Nay.   (sách)  Thiền sư Nhất Hạnh
.....Làm Lại Thâm Tình.     Thiền sư Nhất Hạnh
.....Tu Là Chuyển Nghiệp (7 bài viết về nghiệp trong Phật Giáo).   (sách)  HT. Thích Thanh Từ
.....Pháp Yếu Tu Tập - Tọa Thiền Chỉ Quán.  Trí Khải Đại-Sư;  HT. Thích Thanh Từ dịch
.....Đạo Phật trong thế kỷ 20.   Nguyên Tâm và Tâm Đăng dịch
.....Đạo Phật Là Triết Học hay Là Một Tôn Giáo?      Thạc Đức
.....Vấn Đề Nhân Vị trong Đạo Phật.    Thạc Đức
.....Giới luật công truyền hay bí truyền?     TT. Thích Phước Sơn
.....Đạo Phật trước những vấn đề sinh đạo đức.     Trịnh Nguyên Phước
.....Một cái nhìn khác cho vấn đề phát triển Phật giáo Việt Nam.     Phan Tấn Hùng
.....Mười Điều Biện Ma Cho Người Tu Thiền.  TT. Thích Nhật Quang thuật
.....Hội Phật Giáo Tây Tạng tại Melbourne, Úc châu.     Thích Nguyên Tạng
.....Đại Lễ Rằm Tháng Giêng.    Tỳ-kheo Giác Đẳng
.....Một đời sống có ý nghĩa.   Thubten Zopa Rinpoche;   Mỹ Thanh dịch
.....Lợi ích của Thiền Vipassana cho chính bản thân cũng như xã hội.     Mỹ Thanh dịch
.....Giải Quyết Khác Biệt.     Diệu Liên dịch
.....Trò Chuyện với Thiền sư Thích Nhất Hạnh.     Diệu Liên dịch
.....Góp ý về bài: Phiếùm luận về tình yêu của Vô Tâm-Thiện Anh Lạc.     Minh Chí
.....Đầu năm đi chùa.    Cư sĩ Chính Trực 
.....Chúng tôi học kinh (3): Kinh Pháp Bảo Đàn.   Tâm Minh
.....Cam Lồ Sa Mạc.     (truyện ngắn)  Huỳnh Trung Chánh
.....Lá thư thầy (7).    Sư Viên Minh
.....Lá thư thầy (8).    Sư Viên Minh
.....Chứng Tích  Hành Hương Tứ Đại Danh Sơn.   (thơ) TT. Thích Giác Toàn
.....Xuân Khách Thiền.     (8 bài thơ tuyển)   Thích Nhật Từ
.....Thơ Xuân năm 1990.   (tuyển tập)  Thích Nhật Từ
.....Trước những thăng trầm.   (thơ)  Thích Nhật Từ
.....Tâm hạnh người xuất gia.    (thơ) Thích Nhật Từ
.....Trăm năm.  (thơ)  Thích Nhật Từ
.....Dừng Chân.    (thơ)  Thích Nữ Chân Nguyên
.....Mừng Xuân.    (thơ)  Vân Phong
.....Xuân Không Nhà.    (thơ)  Tiểu Khuê
.....Uống Nước Nhớ Nguồn.     (thơ) Võ Minh Long Châu
.....Y Nguyên.     (thơ) Võ Minh Long Châu
..................................................................-oOo-
............................Trở về mục "Bài vào mạng hằng tháng"

 
 

 Phật giáo cho người bắt đầu | Đức Phật & Phật pháp | Kinh Điển | Nghi thức tụng niệm | Thiền | Niệm Phật | Pháp trích lục | Bồ-tát Đạo
Phật giáo Việt Nam | Phật giáo năm Châu | Triết học PG | Giáo dục PG | Văn hóa PG | Đạo đức-Tâm lý học PG | PG và Khoa học
 Xã hội học PG | PG và Kinh tế | PG và Quản trị | PG và Sinh thái | Đối thoại | Diễn Đàn | Điểm sách | Truyện | Ăn chay | Thơ | Nhạc
Phật tích & Danh thắng | Xuân | Vu-lan-bồn | Pháp luận khác | Tâm tình độc giả | Thư mục sách | Thư mục tác giả | Ban biên tập | Links

Thành lập ngày 22-2-2000
 Screen Savers | Hộp thư Phật Học | Góp ý | Lưu bút | Nạp trang nhà | Tham gia WebRing
-oOo-
Bài đã đánh máy, xin gởi attachment về địa chỉ email:thichnhattu@yahoo.com
Thư từ tâm tình độc giả, xin gởi về địa chỉ email: buddhismtoday@yahoo.com
Cập nhật ngày  1-3-2001