English Section

      Buddhism Today 

Vietnamese Section

   

...... ... .  . .  .  .
Photo Gallery
Taliban Destroy Bamiyan Buddhas in Afghanistan

destructioin21.JPG (41059 bytes)

Shiv Sena activists shout anti-Taliban slogans as they burn an effigy representing Taliban militia at a demonstration near Parliament House in New Delhi on Sunday. They were protesting the destruction of ancient Buddhist statues in Afghanistan. (AFP)

Các nhà hoạt động của đảng Shiv Sena đang hô các khẩu hiệu chống lại chính quyền Hồi giáo Taliban trong lúc họ đốt cháy hình nộm tượng trưng cho giới quân phiệt Taliban trong một cuộc biểu tình gần toà nhà Quốc Hội của Ấn Độ tại New Delhi vào ngày chủ nhật 4-3-2001. Họ chống lại hành động cực đoan của Hồi giáo Taliban trong việc phá hủy các tượng Phật cổ trên khắp nước Afghanistan (Ảnh tư liệu của AFP)


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30

 


Updated: 6-3-2001

Return to "Buddhism around the World"

Top of Page