English Section

      Buddhism Today 

Vietnamese Section

   

...... ... .  . .  .  .
Photo Gallery
Taliban Destroy Bamiyan Buddhas in Afghanistan

destruction13.jpg (22560 bytes)

Buddhist monks go on a protest march against the Taliban in Bhopal on Sunday. They strongly condemned the Taliban-initiated drive to rid Afghanistan of all statues that offend Islam. (AP)

Quý Sư Nam tông diễu hành trên đường phố ở Bhopal chống lại chính quyền Taliban vào ngày chủ nhật 4-3-2001. Quý Sư cực lực lên án chủ trương phá hủy tất cả các tượng Phật tại Afghanistan để xiển dương Hồi giáo. (Ảnh tư liệu AP)


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30

 


Updated: 6-3-2001

Return to "Buddhism around the World"

Top of Page