English Section

      Buddhism Today 

Vietnamese Section

   

...... ... .  . .  .  .
Photo Gallery
Taliban Destroy Bamiyan Buddhas in Afghanistan

destruction19a.JPG (20487 bytes)   destruction19b.JPG (11619 bytes)

Lost forever: World's once tallest Bamiyan Buddha statue (left) and a priceless Buddha statue in National Museum of Afghanistan in Kabul were destroyed by Taliban militiaMarch first week. 

Mất vĩnh viễn: tượng Phật đứng cao nhất thế giới tại Bamiyan (hình trái) và một tượng Phật vô giá tại viện bảo tàng thủ đô nước Afghanistan ở Kabul đã bị chính quyền quân phiệt Hồi giáo Taliban hủy diệt vào những ngày đầu của tháng 3-2001. (Ảnh tư liệu của AFP)


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30

 


Updated: 6-3-2001

Return to "Buddhism around the World"

Top of Page