...
 Trang Tiếng Anh
Trang Tiếng Việt 

Đạo Phật Ngày Nay
BÀI VÀO MẠNG THÁNG 7-2000

 
 
  .. .. .. .. .............................CÁC SUY NGHĨ VỀ PHẬT GIÁO VN
.............................................................-oOo-

.......Tam Bảo là chuẩn đích cho phát triển Phật Giáo VN.    HT Thích Thiện Châu
.......Báo chí Phật giáo: Vấn đề hội nhập & phát triển.     TT. Thích Thiện Bảo
.......Mấy ý kiến về sinh hoạt của Phật giáo trong thế kỷ 21.    Thích Nguyên Tạng
.......Bản chất của chính sách Ky-tô giáo "hóa" Châu Á của Vatican và hướng phát triển đạo Phật trong thế kỷ 21.     Giáo sư Trần Chung Ngọc
.......Tham luận của Hội Phật Tử Việt Nam tại Pháp trong Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc GHPGVN lần thứ IV
.......Vài ý kiến về mạng lưới hoàøn cầu và hướng phát triển Đạo Phật Việt Nam
Nguyên Đạo và Nguyên Phước
.......Suy nghĩ về cơ chế quản lý tăng ni.     TK. Thích Kiến Hạnh
.......Nghĩ về hệ thống giáo dục Phật giáo Việt NamThích Nhật Từ
.......Vài suy nghĩ về thiết chế Phật giáo Việt Nam.   Thích Hiển Chánh
 

..................................................CÁC BÀI KHÁC
..............................................................-oOo-

.......Kinh Nhật Tụng, tổng hợp 49 kinh căn bản của hai truyền thống Phật giáo Nam tông và Bắc tông.  Thích Nhật Từ biên soạn năm 1994
.......Thiền Định với cuộc sống hôm nay.     HT. Thích Thiện Châu
.......Chiếu Kiến Nghiệp Xứ, Vipassana Kammatthana.  (sách)  Tỳ Kheo Giác Chánh
.......Thiền định ảnh hưởng đến đời sống chúng ta. Diệu Đạo dịch Việt
.......Phương Tiện Thiện Xảo.   Đại Đức Ajahn Sumedho; Dương Vĩnh Hùng dịch
.......Phật tử.     (sách) HT. Thích Thiện Châu
.......Chăn trâu.     Cư sĩ Chính Trực
.......Con Thuyền Bát nhã (Bát nhã tâm kinh).     Cư-sĩ Chính-Trực
.......Mười điều tâm niệm.    Cư-sĩ Chính-Trực 
.......Lương tâm và Phật tâm.   Cư-sĩ Chính-Trực 
.......Những cánh hoa trí tuệ: tư tưởng tháng 7 năm 2000.    Tịnh Tuệ sưu tầm
.......Mười Sáu Tuệ Minh Sát.     Trương Văn Huấn
.......Quan niệm giải thoát trong Phật giáo & Gia-tô giáo.     Trần Chung Ngọc
.......Những đặc tính khoa học trong Phật Giáo.    Trần Chung Ngọc
.......Quay đầu lại là bơø.     Giáo sư Minh Chi
.......Đức Đạt Lai Lạt Ma gặp chư Tăng Ni Việt Nam.     Lưu Kim Chi tường thuật
.......Từ bi trong đạo Phật.     Tỳ Kheo Thích Quảng Lực
.......Sáu pháp tạo nên sự hòa hợp trong đời sống cộng đồng.    TK. Thích Huệ Nghĩa
.......Con đường chuyển hóa khổ đau.    Thích Minh Nguyện
.......Thiền hành và sức khỏe.     Tỳ kheo Thích Minh Hiển
.......Lợi ích của sự hành Thiền.     Tỳ kheo Thiện Minh dịch Việt
.......Con đường hạnh phúc.     Thích Kiến Hạnh
.......Ghi chép nhỏ về trường hạ chùa Xá Lợi.    Đại đức Thích Hồng Minh
.......Bàn về chữ "nhàn" của Nguyễn Bỉnh Khiêm.     Giáo sư Minh Chi
.......Thân cận người trí là pháp hành tạo niềm vui an lạc.     Tỳ-kheo Thiện Minh
.......Làm phước - pháp hành tạo niềm vui an lạc.    Tỳ-kheo Thiện Minh
.......Tìm hiểu "Đâu đây buông lững lờ tiếng chuông" trong nhạc phẩm "Đêm Đông." Dương Kinh Thành
.......Mấy suy nghĩ về Lễ Tuyên Dương Công Đức.    Dương Kinh Thành
.......Chuổi anh lạc con phủ phục dâng lên Meï.  (thơ tuyển)    Thích Thiện Hữu
.......Mani như ý con kính dâng Thầy.   (thơ tuyển)  Thích Thiện Hữu
.......Tâm nguyện người xuất gia.     (thơ) Chiêu đề Tăng 
.......Trở về cố hương.     (thơ) Chiêu đề Tăng 
.......Hoa rụng trong đêm.    (thơ) Chiêu đề Tăng
.......An cư vui Đạo.  (thơ)   Thích Quảng Lực
.......Quét.    (thơ) Thích Quảng Lực
.......Niềm an lạc trong mùa Haï.    (thơ) Tỳ Kheo Thích Quảng Lực
.......Đạo và Đời.   (thơ)  Thích Hồng Minh
.......Nối bước chân Phật.  (thơ)  Thích Quảng Lực
.......Niệm Phật đêm trăng.    (thơ) Thích Chúc Luân
.......Ba phương pháp hành thiền chủ yếu.     Giáo sư Minh Chi
.......Năm hình ảnh trước cửa tưû.   Hòa Thượng Rastrapal;     Hải Trần dịch Việt
.......Vạch Trần Âm Mưu Phá Ngầm Phật Giáo.    Giao Điểm giới thiệu sách mới
.......Hương Vị Pháp Bảo.    (sách) Thiền sư U Silananda
.......Lược trích tâm tình bạn đọc (2)

..................................................................-oOo-
............................Trở về mục "Bài vào mạng hằng tháng"

 
 

 Phật giáo cho người bắt đầu | Đức Phật & Phật pháp | Kinh Điển | Nghi thức tụng niệm | Thiền | Niệm Phật | Pháp trích lục | Bồ-tát Đạo
Phật giáo Việt Nam | Phật giáo năm Châu | Triết học PG | Giáo dục PG | Văn hóa PG | Đạo đức-Tâm lý học PG | PG và Khoa học
 Xã hội học PG | PG và Kinh tế | PG và Quản trị | PG và Sinh thái | Đối thoại | Diễn Đàn | Điểm sách | Truyện | Ăn chay | Thơ | Nhạc
Phật tích & Danh thắng | Xuân | Vu-lan-bồn | Pháp luận khác | Tâm tình độc giả | Thư mục sách | Thư mục tác giả | Ban biên tập | Links

Thành lập ngày 22-2-2000
 Screen Savers | Hộp thư Phật Học | Góp ý | Lưu bút | Nạp trang nhà | Tham gia WebRing
-oOo-
Bài đã đánh máy, xin gởi attachment về địa chỉ email:thichnhattu@yahoo.com
Thư từ tâm tình độc giả, xin gởi về địa chỉ email: buddhismtoday@yahoo.com
Cập nhật ngày  1-8-2000