...
 Trang Tiếng Anh
Trang Tiếng Việt 

Đạo Phật Ngày Nay
BÀI VÀO MẠNG THÁNG 4-2001

 
 
  .. .. .. .. .....Kinh Như Lai Viên Giác Trực chỉ đề cương.    (sách, VNI-Times)   Pháp Sư Thích Từ Thông dịch giải
.....Những cánh hoa trí tuệ: Tư tưởng tháng 4-2001.    Tịnh Tuệ sưu tầm
.....Triết Lý về Nghiệp.    (sách)      Hòa thượng Hộ Tông
.....Pháp Duyên Khởi.   (sách)  Ðại Trưởng Lão Mahàsi Sayadaw ; Tỳ kheo Minh Huệ dịch 
.....Lý thuyết nhân tính qua kinh tạng Pali.    (sách)  TT. Thích Chơn Thiện
.....Chánh Giác Tông (Buddhavamsa).     Hòa Thượng Bửu Chơn
.....Lời tụng tôn kính đức Phật đương lai.      Trí Quang
.....Tâm Lý Học Phật Giáo.     Thích Viên Giác
.....Những đóng góp của người Trung Hoa đối với Phật giáo.   HT. Thích Minh Châu; Thích Nữ Liên Hiếu dịch
.....Tà Kiến và Mê Tín.      Cư sĩ Chính Trực
.....Cầu Trời có được gì không ?    Cư sĩ Chính Trực
.....Lời nói.      Cư sĩ Chính Trực
.....Ái ngữ.      Cư sĩ Chính Trực
.....Y nghĩa bất y ngữ.       Cư sĩ Chính Trực
.....Dọn kho ăn tết.      Cư sĩ Chính Trực
.....Về khái niệm tình thương trong thời đại mới.     Thích Thông Lý
.....Lòng Từ Bi và Con Người.   Đức Dalai Lama thứ 14; Mỹ Thanh dịch
.....Ánh Đuốc Phật Đà.   Đại Đức Puriso;  Tỳ kheo Giác Nguyên dịch
.....Quan điểm của Phật giáo đối với các tôn giáo khác.    HT. Dhammananda;  T.N. Giới Hương dịch
.....Tôn Giáo và Khoa Học.  Bhikkhu P.A. Payutto;  Mỹ Thanh dịch 
.....Phật Giáo và sự khoan dung cho những dị biệt tôn giáo & đức tin.   Sulak Sivaraksa ; Mỹ Thanh dịch 
.....Triết học Trần Thái Tôn.      Nguyễn Đăng Thục
.....Giáo dục Phật Giáo đối diện những vấn đề hiện đại.      Minh Chi
.....Phật giáo và tâm linh.      Minh Chi
.....Đóa sen - Một bông hoa Phật giáo.    R.O. Smith;   T.N. Giới Hương dịch
.....Về lễ nhạc Phật Giáo Việt Nam.     Thích Lệ Trang
.....Tôn giáo và giá trị thực tại.       Thích Tâm Thiện
.....Vô Nhất Đại Sư Kim Xà Thánh Giả.     Ưu bà di Bảo Đăng
.....Giê-su là ai?        Trần Chung Ngọc
.....Chư Ni trong Tĩnh Lặng: Hai Truyền Thống Đạo Đức Tu Viện Phật Giáo cho Nữ Giới. Charles S. Prebish giới thiệu;  Thích Nữ Liên Hiếu dịch
.....Tu phước và tu huệ?      Nguyên Phong hỏi; Chính Trực trả lời
.....Khuyến dụ cha mẹ trở nên hòa thuận?   Quảng Trí hỏi; Chính trực trả lời
.....Có không, không có ?       Diệu Nga hỏi; Chính Trực trả lời
.....Thủ ấn của Phật Thích-ca?      Nguyen Dinh hỏi; Chính Trực trả lời
.....Cần chấm dứt ngay các hành động phi văn hóa.        HT. Thích Minh Châu
.....Văn hóa nhân loại đang bị đe dọa.     HT. Thích Hiển Pháp
.....Hồi giáo với thành tích phá hoại: xưa và nay.       Thích Giác Hoàng
.....Khi tượng Phật bị phá hủy.    Thích Chơn Quang
.....Về Thảm Hoạ các Tượng Phật Bị Phá Huỷ tại Afghanistan.     Thích Thông Lý
.....Giới thiệu một số sách Phật học bằng tiếng Anh.      Phật-Điển Hành-Tư
.....Kỷ Niệm Một Chuyến Đi (I).     (bút ký hành hương)   Thiện Anh Lạc
.....Lá thư thầy (11).    Sư Viên Minh
.....Lá thư thầy (12).    Sư Viên Minh
.....Một mảnh đời của chị !   (truyện ngắn)   Từ Khoa 
.....Thần tài gõ cửa.     (truyện ngắn)   Huỳnh Trung Chánh
.....Trăng Sáng.    (thơ)   HT. Thuyền Ấn
.....Ngày về Phật.    (thơ)  Ni Trưởng Như Thanh
.....Đóa sen Linh Thứu.    (thơ)   Thích Thiện Hữu
.....Bặt dấu trần ai.    (thơ)   Thích Thiện Hữu
.....Khích lại hiện hữu.    (thơ)   Thích Thiện Hữu
.....Hành trang lội ngược.    (thơ)   Thích Thiện Hữu
.....Âm Giai Pháp Nhũ.   (thơ)   Tuệ Minh
.....Ba ngàn năm một kiếp luân hồi.   (thơ)   Tuệ Minh
.....Các Kinh Sách Phật giáo đã đưa vào ĐPNN.
.....Thư mục tác giả trong trang nhà ĐPNN.
..................................................................-oOo-
............................Trở về mục "Bài vào mạng hằng tháng"

 

 Phật giáo cho người bắt đầu | Đức Phật & Phật pháp | Kinh Điển | Nghi thức tụng niệm | Thiền | Niệm Phật | Pháp trích lục | Bồ-tát Đạo
Phật giáo Việt Nam | Phật giáo năm Châu | Triết học PG | Giáo dục PG | Văn hóa PG | Đạo đức-Tâm lý học PG | PG và Khoa học
 Xã hội học PG | PG và Kinh tế | PG và Quản trị | PG và Sinh thái | Đối thoại | Diễn Đàn | Điểm sách | Truyện | Ăn chay | Thơ | Nhạc
Phật tích & Danh thắng | Xuân | Vu-lan-bồn | Pháp luận khác | Tâm tình độc giả | Thư mục sách | Thư mục tác giả | Ban biên tập | Links

Thành lập ngày 22-2-2000
 Screen Savers | Hộp thư Phật Học | Góp ý | Lưu bút | Nạp trang nhà | Tham gia WebRing
-oOo-
Bài đã đánh máy, xin gởi attachment về địa chỉ email:thichnhattu@yahoo.com
Thư từ tâm tình độc giả, xin gởi về địa chỉ email: buddhismtoday@yahoo.com
Cập nhật ngày  1-5-2001