Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .
Về Thảm Hoạ các Tượng Phật Bị Phá Huỷ tại Afghanistan
Thích Thông Lý

 Sau khi được tin những tượng Phật bị phá huỷ tại Afghanistan bởi chính quyền quân phiệt Taliban, tôi thật ngậm ngùi, đau xót và thương tâm cho Phật giáo chúng ta.Trong những giây phút trôi qua, để tưởng niệm về những tượng Phật bị phá huỷ, tôi chỉ biết cúi đầu thầm niệm trong kính tiếc.

Đối với cá nhân tôi, tôi rất căm phẫn cho những hành động mất hết tính người của chính quyền Taliban. Tôi muốn đấu tranh để đòi lại công lý cho đạo Phật chúng ta, dù biết rằng sự đấu tranh của tôi chỉ thể hiện trong im lặng, nhưng nó cũng thể hiện phần nào tinh thần quật khởi đầy tính chất người của tôi.

Tôi muốn kêu gọi tất cả những tăng sĩ trẻ của chúng ta cần ý thức rằng, với tiếng nói bất bạo động, đầy từ bi và hùng lực của chúng ta, dù không xua tan nổi hay không thể chuyển đổi được những tà niệm của lũ người vô minh Taliban thành chánh niệm, nhưng nó cũng phần nào thức tỉnh họ dừng lại những hành động điên rồ, mất hết tính người. Chứ chúng ta không nên chịu klhoanh tay ngồi nhìn tất cả những di sản của Phật giáo từ từ bị huỷ diệt bởi bọn Hồi giáo cực đoan. Tôi lại càng không chấp nhận quan điểm của những người cho rằng các tượng Phật này cũng vô thường (không có gì đáng tiếc)!.

Bản thân tôi, tuy không thể hô hào hay trực tiếp đối thoại với bọn ngoại đạo Hồi giáo như cộng đồng Phật giáo quốc tế như tiếng nói của Liên Hiệp Quốc, nhưng với lương tâm cộng thêm sức mạnh ý chí, tôi tin rằng các Ngài vô hình Long Thiên hộ pháp sẽ chứng minh cho lòng thành của tôi mà chuyển hoá được tâm tính của bọn người vô trí kia, đồng thời các Ngài cũng ủng hộ cho làn sóng dư luận khắp năm châu trên thế giới, nói lên tiếng nói mạnh mẽ bằng nhiều hình thức khác nhau và để cho bọn chúng biết rằng, tất cả những người con Phâﴠtrên hành tinh này, đều mang một trái tim, một tâm hồn và một tấm lòng với ba chữ "BI- TRÍ- DŨNG". Có thế, bọn chúng mới dừng lại những hành động điên rồ ấy, từ đây và mãi mãi về sau.

Dharamsala, India, 20-03-2001

http://www.buddhismtoday.com/viet/pgtg/sukien/029-thongly-thamhoa.htm

 


Cập nhật: 7-4-2001

Trở về mục "Phật giáo năm Châu"

Đầu trang