...

 Trang Tiếng Anh

Trang Tiếng Việt 


Đạo Phật Ngày Nay

ĐẠO ĐỨC-TÂM LÝ HỌC PHẬT GIÁO


 
 

. .. .. .. .. .. ..............II. NGUYÊN LÝ ĐẠO ĐỨC HỌC PHẬT GIÁO
.....Đạo đức trong nếp sống người Phật tửHòa thượng Thích Minh Châu
.....Đạo Phật và nền trật tự đạo đức mới.   Hòa thượng Thích Minh Châu
.....Cộng đồng thế giới và sự cần thiết cho trách nhiệm phổ quát. Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14;   Nguyên Tâm và Tâm Đăng chuyển ngữ
.....Các Nguyên Tắc Đạo Đức của Phật Tử Tại Gia.   (sách)  Thích Nhật Từ
.....Đạo Đức Học của Giải Thoát.     Trần Tuấn Mẫn 
.....Mười điều tâm niệm.    Cư-sĩ Chính-Trực 
.....Lương tâm và Phật tâm.   Cư-sĩ Chính-Trực 
.....Ý nghĩa đạo đức trong Kinh Phật Tự Thuyết.   Thích Thiện Hữu
.....Phật giáo và tâm linh.      Minh Chi
.....Nguồn Gốc Ðạo Ðức Phật Giáo.   Thích Chí Thiện 
.....Nền Tảng Xây Dựng Ðời Sống Ðạo Ðức theo Phật Giáo.   Thích Hạnh Bình
.....Ðạo Ðức Phật Giáo.  Thích Chơn Thiện 
.....Tám lời nguyện của bậc đại nhân.   Thích Giác Hoàng dịch
.....Mười hai yếu tố sống hạnh phúc    Thích Nhuận Hải
 

.................................II. ĐẠO ĐỨC HỌC SILA
.....Giới học.   TT. Thích Chơn Thiện
.....Công dụng của Giới đức. Tỳ kheo Thanissaro;  Bình Anson lược dịch
.....Giới luật công truyền hay bí truyền?     TT. Thích Phước Sơn
.....Quan niệm về giới luật của Phật giáo.      Thích nữ Như Đức dịch
.....Tìm hiểu về giới luật (sìla) trong Phật giáo.    Thích Quang Thạnh
.....Nền tảng thiết lập giới. Thích Viên Giác
.....Ngũ Giới.    HT. Thích Thiện Hoa
.....Năm giới: Một nếp sống lành mạnh, an lạc, hạnh phúc.   HT. Thích Minh Châu
.....Thập Thiện Nghiệp.     HT. Thích Thiện Hoa
.....Con đường mười nghiệp lành.   HT. Thích Thanh Từ
.....Bát Quan Trai Giới.    HT. Thích Thiện Hoa
.....Các Nguyên Tắc Đạo Đức của Phật Tử Tại Gia(sách)  Thích Nhật Từ
.....Bát Quan Trai Giới.    HT. Thích Thiện Hoa
.....Một Phật tử chân chánh là một công dân của hoàn cầu. Bhikkhu T. Seelananda; Mỹ Thanh dịch
.....Tư cách làm thầy.   Thích Nguyên Hùng
.....Thầy – Người Đưa Đò Thầm Lặng   Thích Nhuận Thạnh
.....Hãy trở về với chính mình     Thích Nguyên Hùng
.....Nhìn lại giá trị quyển Tỳ-ni Nhật Dụng diễn nôm sau 100 năm lưu hành    Thích Nguyên Hùng
.....Thập thiện nghiệp đạo trong đời sống người tại gia    TT. Thích Thiện Bảo
.....Bát kỉnh pháp    TT. Thích Minh Thông 
.....Ni giới Đài Loan vận động bỏ “Bát kỉnh pháp”   Thích Giải Hiền
.....Bát kỉnh pháp: tầm quan trọng và những vấn đề  Thích Nữ Liên Hiếu dịch
.....Tám điều luật khắt khe dành cho chư ni  Thích nữ Liên Hiếu dịch
.....Bát kỉnh pháp chướng ngại hay căn bệnh thời đại?   Thích Lệ Thọ
.....Vài nhận định về sự bình đẳng trong Phật giáo  Thích Lệ Thọ 
 
 

................................III. ĐẠO ĐỨC KHUYẾN TẤN
.....Đạo đức người xuất gia  (sách)  Đại sư Liên Trì; Thích Nguyên Hùng dịch
.....Nói với đàn hậu tấn       Vĩnh Minh Trí Giác Thiền Sư; Thích Nguyên Hiền dịch 
.....Từ Học lão nhân khuyến các vị Tăng trẻ phải siêng năng học tập    Thích Quảng Thọ dịch
 

..............................IV. ĐẠO ĐỨC HỌC ỨNG DỤNG
.....Quan niệm về trợ tử (euthanasia) của đạo Phật.     Nguyễn Phúc Bửu Tập
.....Đạo Phật trước những vấn đề sinh đạo đức.     Trịnh Nguyên Phước
.....Hạn chế sanh đẻ, các tôn giáo và khoa học ở Pháp.  Nguyên Minh Lê Hữu Phương
.....Một đời sống có ý nghĩa.   Thubten Zopa Rinpoche;   Mỹ Thanh dịch
.....Giải Quyết Khác Biệt.     Diệu Liên
.....Ân oán cõi đời.     Cư sĩ Chính Trực
.....Qua cơn mê.      Cư sĩ Chính Trực
.....Tà Kiến và Mê Tín.      Cư sĩ Chính Trực
.....Y nghĩa bất y ngữ.       Cư sĩ Chính Trực
.....Lòng Từ Bi và Con Người.   Đức Dalai Lama thứ 14;  Mỹ Thanh dịch
.....Theo Dấu Chân Thầy.  Jae Woong Kim ; Diệu Liên trích dịch 
.....Tình Thương Yêu.  Ni Su Ayya Khema ; Diệu Liên dịch 
.....Tác dụng của lời nói.   Cư sĩ Chính-Trực 
.....Đạo đức Phạt giáo và sự phát triển của KHKT. Hoàng Như Mai
.....Đạo đức thiên niên kỷ.  (sách)  Đức Dalai Lama thứ 14;  Linh Thuỵ dịch
.....Chết có thật đáng sợ không? (sách)  HT. Dhammananda; Thích Tâm Quang dịch
.....Ðạo Ðức Phật Giáo và Kỹ Thuật Tạo Sinh trong Khoa Di Truyền Học  Quán Như
.....Ôm cơn giận vào lòng   Thiền sư Nhất Hạnh; Thích Trí Tài dịch
 
 

...............................V. TÂM LÝ HỌC PHẬT GIÁO
.....Dòng tâm thức.     Tỳ kheo Thích Nhật Từ
.....Tâm Lý Học Phật Giáo.     Thích Viên Giác
.....Chúng Tôi Học Duy Thức (I).   Tâm Minh 
.....Chúng Tôi Học Duy Thức (II).   Tâm Minh 
.....Chúng Tôi Học Duy Thức (III).   Tâm Minh 
.....Thức biến.   HT. Thích Thiện Siêu
.....Vai Trò của Đạo Đức trong Sự Trưởng Thành của Nhân Cách. Lama Anaragika Govinda;  Tổ dịch thuật Trúc Lâm dịch
.....Hai hướng vận hành của tâm lý.   TT. Thích Chơn Thiện
.....Chuyển hoá tâm (sách)  Shamar Rinpoche; Lục Thạch dịch
.....Tâm lý học Phật giáo   TT. Thích Chơn Thiện
.....Hai khuôn mặt một tâm thức (sách) Lama Gendun Rinpoche; Lục Thạch dịch
.....Cô đơn   Lạt Ma Thubten Gyatso; Pháp Hạnh dịch
.....Tâm và đạo: quán tưởng về cuộc sống trong đạo Phật  Ajahn Sumedho; Tổ dịch thuật Trúc Lâm chuyển ngữ
.....Chữ Tâm trong Kinh Lăng Già   Thích Nguyên Hùng
.....Tám bài kệ chuyển hoá tâm  Dalai Lama giảng
.....Cải cách tâm trước hết    Minh Chi 

...

 

 
http://www.buddhismtoday.comOther websites 
 

 


PG cho người bắt đầu | Đức Phật & Phật pháp | Kinh Điển | Nghi thức tụng niệm | Thiền định | Niệm Phật

Phật giáo Việt Nam | Phật giáo năm Châu | Bồ-tát đạo | Pháp trích lục | Triết học PG | Giáo dục PG | Văn hóa PG

Đạo đức-Tâm lý học PG| PG & Khoa học | Xã hội học PG | PG & Kinh tế | PG & Quản trị | PG & Sinh thái
Phật tích | Đối thoại | Diễn Đàn | Điểm sách | Ăn chay | Xuân| Vu-lan-bồn | Văn Học | Thơ  | Tin Tức Phật Giáo || Truyện | Nhạc
Từ điển-tham khảo | Pháp luận khác | Tâm tình độc giả | Thư mục sách | Ban biên tập | Tác giả-Dịch giả | Links

Screen Savers | Mailing List | Tuyển tập ảnh | Hộp thư Phật Học | Góp ý | Lưu bút | Nạp trang nhà | WebRing
Hoa sen Dao Phat Ngay Nay
Biên tập: Tỳ-kheo Thích Nhật Từ
Bài vở đóng góp, xin gởi attachment về Ban biên tập qua địa chỉ email: goibaidaophatngaynay@yahoo.com
Thư từ tâm tình độc giả, xin gởi về địa chỉ email: tamtinhdaophatngaynay@yahoo.com

Cập nhật ngày  8-7-2004