...
 Trang Tiếng Anh
Trang Tiếng Việt 

Đạo Phật Ngày Nay
BÀI VÀO MẠNG THÁNG 12-2000

 
 
  .. .. .. .. ......Kinh Trường Bộ (gồm 34 bài Kinh). HT. Thích Minh Châu dịch
......Kinh Tăng Chi (trọn bộ). HT. Thích Minh Châu dịch
......Kinh Tương Ưng (trọn bộ). HT. Thích Minh Châu dịch
......Những cánh hoa trí tuệ: tư tưởng tháng 12-2000.  Tịnh Tuệ sưu tầm
......Buddhist Dictionary: Manual of Buddhist Terms and DoctrinesNyanatiloka Mahathera
......Lược giải Kinh Pháp Hoa.    (sách) HT. Thích Thiện Siêu
......Phật Giáo Chính Tín: 69 câu vấn đáp về Phật học.   (sách)   HT. Thích thánh Nghiêm
......Kinh Di Giáo.   (sách)  Thích Viên Giác dịch và giải
......Kinh Bát Đại Nhân Giác.   (sách)  Thích Viên Giác dịch và giải 
......Lược giải Kinh 42 Chương.    (sách) Thích Viên Giác
......Chín yếu tố phát triển thiền quán.   (sách)  S. U Kundalàbhivamsa; Tỳ kheo Thiện Minh dịch
......Nhân Duyên Vào Đạo Phật.     (sách)  Thích Phổ Huân
......Đức Phật: con người của mọi thời đại.     TT. Thích Thiện Bảo
......Đạo Phật là đạo diệt khổ.    HT. Thích Thanh Từ
......Cho người già bệnh.     HT. Thích Thanh Từ
......Quan niệm về Đạo Phật sau khi Phật Thích Ca nhập diệt.     HT. Thích Trí Quảng
......Lược sử đức Phật A Di Đà và 48 đại nguyện.     HT. Thích Thiện Hoa
......Đức Tin Công Giáo" của GS. Trần Chung Ngọc.     Giao Điểm giới thiệu sách mới
......Già và chết.     Bhikkhu P.A. Payutto; Mỹ Thanh dịch
......Bảy pháp để xây dựng một hội chúùng hưng thạnh.     Thích Nhuận Hải 
......Ba pháp ấn.      Định Huệ dịch
......Định Huệ Tương Tư Ca.    Vĩnh Minh Trí Giác Thiền Sư; Thích Nguyên Hiền dịch
......Tính thiết thực hiện tại của đạo Phật.     Thích Phước Đạt
......Ăn mặn ăn chay.     Cư sĩ Chính Trực
......ÂÂn oán cõi đời.     Cư sĩ Chính Trực
......Qua cơn meâ.      Cư sĩ Chính Trực
......Tìm hiểu về "ngũ uẩn" trong Bát Nhã Tâm kinh.     Minh Liên
......Đạo Vô Đạo.     Minh Liên
......Hạnh bố thí.      Cưsĩ Chính Trực
......Chánh ngữ.     Cư sĩ Chính Trực
......Quan niệm về trợ tử (euthanasia) của đạo Phật.     Nguyễn Phúc Bửu Tập
......Chúng tôi học kinh (1).         Tâm Minh 
......Đại cương về "Thắng pháp tập yếu luận"      Thích Tâm Thiện
......Phiếm luận về tình yêu.     Vô Tâm-Thiện Anh Lạc
......Lá thư thầy (3).    Sư Viên Minh
......Lá thư thầy (4).    Sư Viên Minh
......Tan loãng theo mây.    (truyện ngắn)  Huỳnh Trung Chánh
......Xoáy.   (truyện ngắn)  Nhất Thanh
......Thuốc trường sinh.    (truyện ngắn)  Thăng Điền dịch
......Một ngàn con song sanh.     (truyện cười)  Thích Nhật Từ
......Tự tình ca.   (thơ)  Nhật Uyển
......Đi tìm bóng tôi.    (thơ)  Du Trốc Tử
......Không đề.    (thơ)  Trí Không
......Nhớ núi.    (thơ)  Thúy Vinh
......Mưa.    (thơ)  Thanh Hà
......Lời mẹ âu cơ.     (thơ)  Thích Thiện Hữu
......Giọt nước công viên.     (thơ)  Thích Thiện Hữu
......Đường vào thiên thu.     (thơ)  Thích Thiện Hữu
......Kệ mở kinh.    Thích Nhật Từ dịch Việt và Anh
..................................................................-oOo-
............................Trở về mục "Bài vào mạng hằng tháng"

 

 Phật giáo cho người bắt đầu | Đức Phật & Phật pháp | Kinh Điển | Nghi thức tụng niệm | Thiền | Niệm Phật | Pháp trích lục | Bồ-tát Đạo
Phật giáo Việt Nam | Phật giáo năm Châu | Triết học PG | Giáo dục PG | Văn hóa PG | Đạo đức-Tâm lý học PG | PG và Khoa học
 Xã hội học PG | PG và Kinh tế | PG và Quản trị | PG và Sinh thái | Đối thoại | Diễn Đàn | Điểm sách | Truyện | Ăn chay | Thơ | Nhạc
Phật tích & Danh thắng | Xuân | Vu-lan-bồn | Pháp luận khác | Tâm tình độc giả | Thư mục sách | Thư mục tác giả | Ban biên tập | Links

Thành lập ngày 22-2-2000
 Screen Savers | Hộp thư Phật Học | Góp ý | Lưu bút | Nạp trang nhà | Tham gia WebRing
-oOo-
Bài đã đánh máy, xin gởi attachment về địa chỉ email:thichnhattu@yahoo.com
Thư từ tâm tình độc giả, xin gởi về địa chỉ email: buddhismtoday@yahoo.com
Cập nhật ngày  1-1-2001