Trang Tiếng Anh
Trang Tiếng Việt

Đạo Phật Ngày Nay
Những bài viết về thiền sư Nhất Hạnh

 
 
  .. .. .. ..
.....Lịch trình chuyến thăm viếng Việt Nam của Thiền sư Thích Nhất Hạnh và Tăng thân Làng Mai 2007
.....Chuyến về Viêt Nam của thiền sư Nhất Hạnh lần 2       Giác Hạnh Phương
.....Ngôi làng Việt giữa lòng châu Âu.   Nguyễn Bích Ngọc
.....Hình ảnh tiếp đón thiền sư Nhất Hạnh và phái đoàn Phật giáo quốc tế Làng Mai tại phi trường Tân Sơn Nhất
.....Thiền sư Thích Nhất Hạnh và phái đoàn Phật giáo quốc tế Làng Mai về Việt Nam
.....Thiền sưNhất Hạnh và phái đoàn PG quốc tế_ Làng Mai  thăm viếng thành hội PG TP.HCM   Giác Hạnh Phương
.....Thiền sư Nhất Hạnh và phái đoàn Phật giáo quốc tế-Làng Mai tại chùa Vĩnh Nghiêm tại TP.HCM  Giác Hạnh Phương
.....Lễ Xuất Gia     Minh Mẫn
.....Đường về Bát Nhã        Minh Mẫn
.....Khất thực cổ Phật           Minh Mẫn
.....Lễ bông hồng cài áo       Minh Mẫn
.....Lễ truyền đăng         Minh Mẫn
.....Phương Bối đại giới đàn          Minh Mẫn
.....Đại Tòng Lâm    Minh Mẫn
.....Cái đẹp của người xuẩt gia    Giác Hạnh Phương
.....Trai đàn bình đẳng chuẩn tế tại Đại Tòng Lâm      Giác Hạnh Phương
.....Khai mạc đàn tràng chẩn tế bình đẳng        Giác Hạnh Phương
.....Đại trai đàn bình đẳng chẩn tế            Minh Mẫn
.....Buổi nói chuyện của thiền sư Nhất Hạnh với doanh nhân      Giác Hạnh Phương
.....Doanh Nhân Việt Nam         Minh Mẫn
.....Đại trai đàn bình đẳng chuẩn tế 3     Minh Mẫn
.....Đàn tràng Giải oan nhìn dưới khía cạnh tâm lý dân tộc và tâm lý trị liệu       Trần Kiêm Đoàn
.....Kỵ Tổ     Minh Mẫn
 ...

...

 

 
http://www.buddhismtoday.comOther websites 
 

 


PG cho người bắt đầu | Đức Phật & Phật pháp | Kinh Điển | Nghi thức tụng niệm | Thiền định | Niệm Phật
Phật giáo Việt Nam | Phật giáo năm Châu | Bồ-tát đạo | Pháp trích lục | Triết học PG | Giáo dục PG | Văn hóa PG
Đạo đức-Tâm lý học PG | PG & Khoa học | Xã hội học PG | PG & Kinh tế | PG & Quản trị | PG & Sinh thái
Phật tích | Đối thoại | Diễn Đàn | Điểm sách | Ăn chay | Xuân| Vu-lan-bồn | Văn Học | Thơ | Tin Tức Phật Giáo | Truyện | Nhạc
Từ điển-tham khảo | Pháp luận khác | Tâm tình độc giả | Thư mục sách | Ban biên tập | Tác giả-Dịch giả | Links

Screen Savers | Mailing List | Tuyển tập ảnh | Hộp thư Phật Học | Góp ý | Lưu bút | Nạp trang nhà | WebRing
Hoa sen Dao Phat Ngay Nay
Biên tập: Tỳ-kheo Thích Nhật Từ
Bài đã đánh máy, xin gởi attachment về địa chỉ email: thichnhattu@yahoo.com
Thư từ tâm tình độc giả, xin gởi về địa chỉ email: buddhismtoday@yahoo.com
Cập nhật ngày  4--4-2007