Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .
Hình ảnh tiếp đón thiền sư Nhất Hạnh và phái đoàn Phật giáo quốc tế Làng Mai
Thích Trọng Đức

 

Quý Hoà thượng, Thượng toạ, Đại đức Tăng Ni tiếp đón thiền sư Nhất Hạnh tại phi trường

 Thiền sư Thích Nhất Hạnh (trái) Hoà thượng Nhật Quang, Hoà thượng Minh Cảnh và thầy Nhật Từ

 

Chờ đón ngoài phi trường

Chờ đón trong nhà chờ của phi trường

Xe buýt bắt đầu lăn bánh

Tăng Ni và Phật tử đón tiếp tại chùa Pháp Vân

  http://buddhismtoday.com/viet/pgvn/tsNhatHanh_3.htm

 


Vào mạng: 21-2-2007

Trở về mục "Phật giáo Việt Nam"

Đầu trang