Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
LỊCH TRÌNH CHUYẾN ĐI VIỆT NAM của 
THIỀN SƯ THÍCH NHẤT HẠNH và TĂNG ĐOÀN LÀNG MAI
Mùa Xuân 2007

Ngày 19 tháng 2 năm 2007 (tức ngày mồng 3 Tết),  Thiền sư Nhất Hạnh và Tăng Thân Làng Mai sẽ rời Paris, Pháp lúc 7giờ 20 chiều (19:20), trên chuyến bay AF164. Chuyến bay sẽ ghé qua Bangkok và đến phi trường Tân Sơn Nhất, TPHCM (Sài Gòn)  vào lúc 3giờ25 chiều (15:25) ngày 20 tháng 2 năm 2007 (tức mồng 4 Tết). Thiền sư và Tăng đoàn sẽ về nghỉ tại chùa Pháp Vân, 1 Lê Thúc Hoạch, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú. Sau đây là lịch trình:
 

Lịch hoằng pháp THIỀN SƯ THÍCH NHẤT HẠNH và TĂNG ĐOÀN LÀNG MAI tại Đông Nam Á

  

   1. TP Hồ Chí Minh,   Lâm Đồng,   Bà Rịa - Vũng Tàu

   2. Thừa Thiên - Huế,   Đà Nẵng,  Nha Trang

   3. Hà Nội,    Ninh Bình,   Vĩnh Phúc

   4. Hồng Kông

   5. Thái Lan


1/ TP HCM – Lâm Đồng - Bà Rịa Vũng Tàu

  20/2  Thứ Ba (4/1 âl)
         15 :25  Đến phi trường TSN, TPHCM từ Bangkok, AF 164.  Phái đoàn về nghỉ tại
         Chùa Pháp Vân (1 Lê Thúc Hoạch, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú) và vùng phụ cận.

  21/2  Thứ Tư (5/1 âl) Nghỉ ngơi

  22/2  Thứ Năm (6/1 âl)       Thăm viếng và đảnh lễ
           9:00 Thăm viếng Trung Ương GHPGVN tại Thiền Viện Quảng Đức.
           11:00 Thăm viếng Ban Trị Sự GHPG TP HCM và Chùa Ấn Quang. Thọ trai tại Chùa Ấn Quang.
           18:30 - 21:30: Pháp thoại tại Chùa Pháp Vân

  23/2  Thứ Sáu (7/1 âl)
           Sáng: Sinh hoạt Tết tại Chùa Pháp Vân
          18:30 đến 21:30 Pháp thoại tại Chùa Vĩnh Nghiêm

  24/2  Thứ Bảy (8/1 âl)
           
Đi Tu Viện Bát Nhã, Bảo Lộc, Lâm Đồng

  25/2  Chủ nhật (9/1 âl)
           Nghỉ ngơi. Sinh hoạt Tết tại Tu Viện Bát Nhã
           14:00      Đi Đà Lạt

  26/2 Thứ Hai (10/1 âl)
        8:00   Thăm viếng Chùa Linh Sơn.
        Thăm viếng và đảnh lễ HT Trưởng Ban Trị Sự và Ban Trị Sự GHPG Tỉnh Lâm Đồng
         9:00   Chia sẻ với Tăng ni sinh trường Cao Trung Phật học Lâm Đồng và Phật tử
                   tại Chùa Linh Sơn.
        
15 :00   Thăm viếng Ban Lãnh Đạo tỉnh Lâm Đồng
         16:00        Thăm viếng Chùa Linh Quang.

  27/2 Thứ Ba (11/1 âl)
        
8:30 :   Chia sẻ với Tăng ni và Phật tử tại Chùa Vạn Hạnh
         10:30 - 15:30 Thăm viếng Thiền Viện Trúc Lâm. Thăm viếng và đảnh lễ HT Viện Chủ.
          Ngọ trai. Tham quan hồ Tuyền Lâm.
         
16:00 Về Tu viện Bát Nhã.

Tu Viện Bát Nhã, Bảo Lộc, Lâm Đồng 

  28/2 Thứ Tư (12/1 âl) đến 4/3 (16/1 âl)
           
Khóa tu Cư Sĩ tại Tu Viện Bát Nhã
           
Chiều ngày thứ Tư 28-2-2007 đến ngày Chủ nhật 4-3-2007

  4/3  Chủ nhật (16/1 âl) Lễ Bông Hồng Cài Áo

  5/3
  Thứ Hai (17/1 âl) cho đến thứ Sáu 9/3 (21/1 âl)
           
Khóa tu Tu Sĩ tại Tu Viện Bát Nhã
            Chiều ngày thứ Hai 5-3-2007 đến ngày thứ Sáu 9-3-2007

   10/3  Thứ Bảy (22/1 âl) 
                Khai mạc Giới Đàn Phương Bối tại Tu Viện Bát Nhã

  11/3 Chủ nhật (23/1 âl)
            8:00 - 13:30          Cổ Phật Khất Thực tại Thị Xã Bảo Lộc
            từ Chùa An Lạc đến Chùa Phước Huệ

  12/3 & 13/3  Thứ Hai & thứ Ba (24/1 và 25/1 âl)
         Giới Đàn Phương Bối tại Tu Viện Bát Nhã

 
14/3 Thứ Tư (26/1 âl)
               9:00 Đi TP HCM.
 
           Phái đoàn về ở tại Chùa Pháp Vân.

 
15/3 Thứ Năm (27/1 âl) TP HCM
            Chia sẻ với doanh nhân TP HCM và vùng phụ cận.

  16/3 – 18/3 (Thứ Sáu 28/1 đến Chủ nhật 30/1 âl)
               Đại Trai Đàn Chẩn Tế tại Chùa Vĩnh Nghiêm
            
Từ thứ Sáu 16-03-2007  đến  Chủ Nhật 18-03-2007
               
Pháp thoại thứ Sáu vào lúc 8:00, thứ Bảy và Chủ nhật lúc 9:00
               
Phát quà và học bổng ngày cuối trai đàn 18/3/07

   19/3 Thứ Hai (1/2 âl)             Nghỉ ngơi

   20/3 Thứ Ba (2/2 âl) 
            8:00 Chia sẻ với Tăng ni & Phật tử tại Đại Tùng Lâm, Bà Rịa Vũng Tàu.
         
15:00 Lễ cầu siêu tại Đại Tùng Lâm

   21/3 Thứ Tư  (3/2 âl)
          Chia sẻ với nhân sĩ trí thức TP HCM và vùng phụ cận.

   22/3 Thứ Năm (4/2 âl)  8:00  - 16:00
          Chia sẻ với Tăng ni sinh và Phật tử tại Chùa Phổ Quang, Q. Tân Bình

   23/3 Thứ Sáu (5/2 âl)
          Rời TP HCM đi Huế (VN 250) 7:00AM


2/ Thừa Thiên -  Huế

   23/3 Thứ Sáu (5/2 âl)
         
Đến phi trường Phú Bài - Huế 8:20AM  (VN250)
         
Thăm viếng Tổ Đình Từ Đàm và Ban Trị Sự GHPG Tỉnh Thừa Thiên Huế

   24/3 Thứ Bảy (6/2 âl)            Nghỉ ngơi

   25/3 Chủ nhật (7/2 âl)  Ngày quán niệm 8:00 - 16:00
          Chia sẻ với Tăng Ni Phật Tử tại Tổ Đình Từ Hiếu

   26/3 Thứ Hai (8/2 âl)
         
Kỵ Tổ tại Tổ Đình Từ Hiếu. Pháp thoại đặc biệt.

   27/3 Thứ Ba (9/2 âl) cho đến thứ sáu 30/3 (12/2 âl)
         
Khóa tu Tăng Ni tại Tổ Đình Từ Hiếu
         
Từ chiều ngày thứ Ba 27-03-2007 đến ngày thứ Sáu 30-03-2007

   31/3 Thứ Bảy  (13/2 âl)
             Cổ Phật khất thực từ Tổ Đình Từ Hiếu đến Đàn Nam Giao từ 8:00 đến 13:30.

    1/4  Chủ nhật (14/2 âl)
           Sáng: Bố tát tại Chùa Linh Quang
          
Chiều: Pháp thoại tại Trung tâm Festival Huế

    2/4 Thứ Hai (15/2 âl) cho đến thứ Tư 4/4 (17/2 âl)
            
Đại Trai Đàn Chẩn Tế tại Chùa Diệu Đế
         
Từ thứ Hai 02-04-2007 đến thứ Tư 04-04-2007. Pháp thoại vào lúc 18:30 mỗi ngày.
          Phát quà và học bổng ngày cuối trai đàn 4/4/2007
    5/4 Thứ Năm  (18/2 âl) Rời Huế đi Đà Nẵng 7:00

Đà Nẵng

   5/4 Thứ Năm (18/2 âl)        Đến Đà Nẵng 9:30
         Thăm viếng Chùa Pháp Lâm, Ban Trị Sự Thành Hội PG TP Đà Nẵng.
            Phái đoàn về ở tại Chùa Quan Âm và Chùa Hương Sơn (Ngũ Hành Sơn).
            19:00 - 21:30 Chia sẻ với Tăng ni & Phật tử tại Lễ Hội Quán Thế Âm, Chùa Quan Âm.

   
6/4  Thứ Sáu  (19/2 âl)
            8:30        Tăng thân niệm Bồ Tát Quán Thế Âm – Sư Ông ban đạo từ cho
                           Lễ Hội Quán Thế Âm (30 phút)
            15:00 – 21:00 Khai mạc khóa tu cho Tăng Ni & Phật Tử tại Chùa Hương Sơn.

     7/4 Thứ Bảy (20/2 âl) cho đến Chủ nhật 8/4  (21/2 âl)
             Khóa tu cho Tăng Ni & Phật Tử tại Chùa Hương Sơn (8:00 – 16:00 mỗi ngày)

    
9/4  Thứ Hai  (22/2 âl)
             Sáng: Tham quan Chùa Linh Ứng, Bãi Bụt
             Chiều: Tham quan Tổ Đình Tam Thai, Tổ Đình Linh Ứng, Động Âm Phủ
             18:00 - 21:30 Chia sẻ với Tăng ni & Phật tử tại Chùa Pháp Lâm.

     10/4  Thứ Ba (23/2 âl)
              Sáng: Thăm viếng chùa Phổ Đà.
              Tham quan An Long Cổ Tự và Cổ Viện Chàm.
              
Chiều: Tham quan bãi biển Mỹ Khê, Non Nuớc
               18:00 –21:30  
Chia sẻ với nhân sĩ trí thức TP Đà Nẵng và vùng phụ cận.

     11/4  Thứ Tư (24/2 âl)
               7:30 Thăm viếng tổ đình Chúc Thánh, Vạn Đức, Pháp Lâm. Tham  quan phố cổ Hội An.
              11:00 Ăn trưa tại Tịnh Xá Ngọc Cẩm
             
17:00 : Ăn tối tại Chùa Bảo Thắng
              18:00 - 21:30 Thăm viếng Chùa Pháp BảoBan Đại diện PG thị xã  Hội An
                         Chia sẻ với Tăng ni Phật tử tại Chùa Pháp Bảo.

     12/4  Thứ Năm (25/2 âl)
               
Tham quan di tích Mỹ Sơn
                
Tối: Tham quan Sông Hàn

     13/4   Thứ Sáu (26/2 âl)
                 Rời Đà Nẵng đi Cam Ranh (VN335) 10:30

Cam Ranh – Nha Trang

     13/4 Thứ Sáu (26/2 âl)
         
     
Đến phi trường Cam Ranh 11:50 (VN335)
              
Thăm viếng và  ăn trưa tại Chùa Thanh Sơn
                15:30 Thăm viếng Chùa Từ Đức

                 19:00 Ăn tối và nghỉ tại Chùa Từ Đức

     14/4 Thứ bảy (27/2 âl)
                8:00 Thăm viếng và đảnh lễ Chư Tôn Đức Chùa Long Sơn và Ban Trị Sự GHPG
                         Tỉnh  Khánh Hòa.
                18:00 - 21:30 Chia sẻ với Tăng ni Phật tử tại Chùa Long Sơn.
               
Phái đoàn ở tại Chùa Long Sơn và Thiền thất Liên Hoa, Nha Trang

     15/4 Chủ nhật (28/2 âl)
               Tham quan thành phố Nha Trang
                18:00 - 21:30 Chia sẻ với thanh niên SVHS, và người trẻ tại Chùa Long Sơn.

     16/4 Thứ hai (29/2 âl)
                Rời Nha Trang đi Hà Nội (VN266) 9:40


   3/ Hà Nội – Ninh Bình – Vĩnh Phúc

    16/4 Thứ Hai (29/2 âl)        
       
     Đến phi trường Nội Bài Hà Nội 11:20 (VN266)
             Ở tại chùa Bồ Đề, Sùng Phúc, Định Quán, Cảnh Phúc.

     17/4  Thứ Ba (1/3 âl)
                 Sáng: Thăm viếng TW GHPGVN, Ban Trị Sự GHPG TP Hà Nội.
                 Chiều: Thăm viếng Ban Tôn Giáo Chánh Phủ và Vụ Phật Giáo.

     18/4  Thứ Tư (2/3 âl) và thứ Năm 19/4 (3/3 âl)
         
        8:00 - 16:00 Thăm viếng, chia sẻ với Tăng Ni sinh
                  
                   Học Viện PGVN tại Hà Nội, Sóc Sơn.

      20/4  Thứ Sáu (4/3 âl) đến Chủ nhật 22/4  (6/3 âl)
                Đại Trai Đàn Chẩn Tế  tại Học Viện PGVN tại Hà Nội, Sóc Sơn.
             
Từ thứ Sáu 20-4-2007 đến  Chủ nhật 22-4-2007
                
Pháp thoại vào lúc 9:00 giờ sáng mỗi ngày
                 Phát quà và học bổng ngày cuối trai đàn 22/4/07

      23/4
Thứ Hai  (7/3 âl)           Nghỉ ngơi.

      24/4 Thứ Ba (8/3 âl)
                Sáng: Viếng thăm Văn Miếu
               
Tối: Pháp thoại cho người nước ngoài (Goethe Institute?)

      25/4  Thứ Tư (9/3 âl) 8:00 – 16:00
               
Thăm viếng, chia sẻ với Tăng Ni  sinh Trung Cấp Phật Học Hà Nội tại Chùa Bằng A.

      26/4  Thứ Năm (10/3 âl)
                Sinh hoạt với Ủy Ban về Người Việt Nam ở Nước Ngoài

     27/4 Thứ Sáu (11/3 âl)    Ninh Bình

Thăm viếng Chùa Phúc Chỉnh. Thăm viếng và đảnh lễ Ban Tri Sự GHPG Tỉnh Ninh Bình.
16:00 Khai mạc khóa tu cho Tăng Ni và Phật tử tại Chùa Đồng Đắc.

     28/4 Thứ Bảy (12/3 âl) cho đến Chủ nhật 29/4 (13/3 âl)
              
Khóa tu tại Chùa Đồng Đắc cho Tăng Ni và Phật tử.

     30/4 Thứ Hai  (14/3 âl) Ninh Bình
               Thăm viếng Nhà thờ Đá, Cố Đô Hoa Lư, khu Trung Tâm Tâm Linh Bái Đính.

     1/5  Thứ Ba (15/3 âl) Nghỉ ngơi.

     2/5  Thứ Tư (16/3 âl) thứ Năm 3/5  (17/3 âl)
              
Chia sẻ với hội đoàn

     4/5  Thứ Sáu (18/3 âl)
              Sáng: Đi thăm Chùa Một Cột và dạo Hồ Hoàn Kiếm Chiều: Nghỉ ngơi.

      5/5   Thứ Bảy  (19/3 âl) và Chủ nhật  6/5 (20/3 âl)  Vĩnh Phúc – Ngày quán niệm
               
8:00 - 16:00 Thăm viếng và chia sẻ với Tăng Ni  Phật tử tại Chùa Trung Hậu, Vĩnh Phúc.

     7/5   Thứ Hai (21/3 âl)
              Tối: Pháp thoại cho người nước ngoài  (Friend of Vietnam Heritage ?).

     8/5 Thứ Ba (22/3 âl) Nghỉ ngơi.

     9/5 Thứ Tư (23/3 âl) Rời Hà Nội đi Hồng Kông

Kết thúc chuyến đi Việt Nam


4

Thiền Sư Thích Nhất Hạnh và Phái Đoàn Phật Giáo Quốc Tế Làng Mai hoằng pháp tại Hồng Kông 9.5.2007 - 19.5.2007

Empowerment with Love and Understanding
Trao Quyền với Thương Yêu và Hiểu Biết

      9/5:        Đến HK từ Hà Nội

      10/5:       18:00 đến 21:00
                      Pháp thoại cho thân hào nhân sĩ HK, với đề tài: 
Quyền lực đích thực - True Power

      11/5 - 15/5:       Khóa tu 5 ngày cho cư sĩ tại Wu Kai Sha Youth Village
                                  Đề tài:
Bước chân an lạc: Hoa trái của sự thực tập chánh niệm
                                  Step in Peace and Joy: The fruits of Mindfulness Practice

      13/5:               Pháp thoại công cộng trong khóa tu lúc 3:30 chiều

      16/5:              Ngày quán niệm tại trường Đại học Sư Phạm Hồng Kông
                             
Đề tài: Đối phó và Chuyển Hóa căng thẳng và biến đổi trong cuộc sống
                             Coping and transforming stresses and changes

     
17/5:              Nghỉ

      
18/5:              18:00  Pháp thoại tại Trung tâm Hội Nghị HK, đề tài:
                                   
Phép lạ của hơi thở và nụ cười - The miracles of breathing and smiling

     
19/5:             Rời Hồng Kông đi Bangkok, Thái Lan


5

Thiền Sư Thích Nhất Hạnh và Phái Đoàn Phật Giáo Quốc Tế Làng Mai hoằng pháp tại Thái Lan 19.5.2007 - 1.6.2007

 

   19/05     Đến Bangkok từ Hồng Kông
                   Nghỉ ngơi ở Công Viên Đất Bụt (Buddha Monthon)

    20/5       Ngày chánh niệm ở Trung Tâm Phật Giáo Thế Giới Buddha Monthon;
                    Cổ Phật Khất Thực, Thuyết Pháp và thiền tập cho 1500 người

    21/5      Thiền Sư cùng với 21 vị cận sự viếng thăm và thuyết pháp cho
                   Quốc Vương và Hoàng gia Thái Lan.
                   Đi Chiang Mai - Nghỉ ngơi tại Doi Suthep National Park

    22/5       Tham quan Chiang mai
                   18:00 – 21:00 Thuyết pháp tại Đại Học Phật Giáo Mahachulalongkorn

     23/5 -  27/05       Khóa tu năm ngày tại Lanna Human Resource Development ở
                              Sankampaeng, Chiangmai.

    26/5      16:00      Thăm trung tâm Làng Mai Thái Lan tại Maerim, Chiang mai

    27/5       trưa        Đi Bangkok

   28/5      Sáng      Thuyết giảng tại Đại Hội Đặc Trách Phật Đản của UNESCO
                                  tổ chức cho toàn thế giới.
                   Trưa       Họp báo của các vị Giáo Thọ Làng Mai.

    29/5       Sáng       Viếng thăm Đức Tăng Thống Phật Giáo Thái Lan Phra SanghaRaj
                    16:00     Thuyết pháp cho tăng sinh Viện Phật Học, Bangkok

    30/5       18:00-21:00        Thuyết pháp công cọng tại Đại Học Thammasat
                                                     ở Bangkok

    31/5       “Phật Đản” Mừng ngày Phật ra đời và cũng mừng sinh nhật 80 tuổi của
                                         Quốc Vương Thái tại Buddha Monthon
                   16:00-18:00       Rước đèn cùng Quốc Vương Thái Lan và  đi kinh hành
                            chung quanh tượng Phật  vĩ đại trong Công viên và tiếp theo đó là
                             Pháp từ  của Tăng Thống Phật giáo Thái Lan Phra SanghaRaj
                   18:30-20:30  Thiền sư Thích Nhất Hạnh thuyết pháp và tăng thân
                                         Làng Mai tụng kinh

    1/6         Tăng thân về lại Pháp, Mỹ và Việt Nam                            


Kết thúc chuyến hoằng pháp tại Đông Nam Á

 

 

http://www.buddhismtoday.com/thongbao/tsNhatHanh_thamviengvn2.htm

 


Vào mạng: 12-1-2007

Trở về mục Thông Báo

Đầu trang