Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .
PHƯƠNG BỐI ĐẠI GIỚI ĐÀN

 

                  Sáng  ngày 10/3/07 nhằm ngày 21 tháng giêng nam Đinh Hợi, Giới Đàn Phương Bối được khai tại tu viện Bát Nhã theo chương trình đã hoạch định.

                   Qua năm ngày khóa tu cho cư sĩ, tiếp đến là khoá tu cho tu sĩ vừa hoàn mãn vào ngày 9/3, lượng số tu sĩ tham dự trên 1.200 người,  dĩ nhiên ít hơn khóa cư sĩ, nhưng chư tăng chư ni vân tập  tham gia, đã khép mình trong thiền quy một cách tự nguyện, tự giác, vì thế không khí tu viện trong những ngày qua mang đậm sắc thái tín ngưỡng tôn giáo mà không bị pha tạp những thô tháo đời thường..

                   7giờ sáng, tất cả  hội chúng vân tập về chánh điện làm lễ bái Phật thỉnh sư; sau nghi thức, Thiền sư cùng chư tôn giáo phẩm, chư tăng ni, phật tử thong dong thiền hành nghinh rước giới bản Ba La Đề Mộc Xoa, theo vòng đai tu viện Bát Nhã để vào Thiền đường Cánh Đại Bàng. Đoàn người kéo dài, tuy không như khóa tu cư sĩ hàng cây số, sáng nay, thấp thoáng hình bóng chư tôn đức, các giới tử, các Phật tử và khách tham quan rãi bước chân thảnh thơi trên lối mòn sỏi đá.

                    Trời trong xanh không một gợn mây, gió núi thoang thoảng mùi nhựa thông, mùi chè lá và cỏ cây ẩm mục; Một số Phật tử tham dự thọ giới Tiếp Hiện, từ các tỉnh xa xôi, đến Bảo Lộc, nghĩ lại khách sạn, để vào tu viện thật sớm, chư tăng ni tham dự khóa tu hôm rồi, một vài vị lưu lại, các giới tử Sa Di, Tiếp Hiện cũng đã đến tu viện trước một hôm để Ban tổ chức hướng dẫn nghi cách. Thập sư tăng và ni cũng có mặt tại Bát Nhã.

                     Lễ khai đàn và cung an chức sự bắt đầu…

                     Sau lễ khai đàn, sư ông và chư tôn túc về hậu liêu nghĩ ngơi, ban tổ chức do thầy Pháp Ấn, tăng thân làng Mai sắp xếp nghi thức hành lễ, vị trí giới tử và chư tăng ni Hộ Đàn.   9 giờ 30, tất cả đều vân tập và ổn định tại Thiền đường; sự hiện diện hàng trăm vị có mặt; những bóng y vàng và màu lam khói của áo tràng ngồi chìm sâu trong Thiền đường trên 2000 m2 như những búc tượng, bốn bề gió chui qua các cửa kiến làm thoáng hơn bên trong Thiền đường; Cái nắng hanh và gió hiu hiu làm sống lại cảnh núi đồi các trại học tập hay vùng Kinh tế mới, xa dân cư, xa phố thị, xa cuộc sống đời thường.

Sa Di tho giới 54 vị

Sa Di ni  92 vi

Số lượng Tỳ kheo, Sa Di thọ giới Tiếp Hiện là 99 vị

Cư sĩ  giới Tiếp Hiện 66 vị

Số lượng giới tử Bếp Lửa Hồng và Diệu Nghiêm thọ giới Tiếp Hiện là 93 vị.

                     Hồi chuông thong thả rãi vào không gian tĩnh lặng cứ như vào chốn hoang dã, đại chúng nghiêm trang chấp tay đứng hai hàng để nghinh thỉnh Thiền sư và Tam sư Thất chứng đăng lâm Đại Đàn, vài phút trầm lặng lại tiếp tục trôi qua, sau đó Thiền sư xướng niệm danh hiểu đức Bổn sư, và rồi nghi thức khai đàn, do giới sư đại diện làm tác pháp Yết Ma thỉnh vấn đại chúng; Sư ông xướng đảnh lễ công ơn cha mẹ,  ân Tam Bảo trong 10 phương, mang ơn Thiện hữu tri thức, đảnh lễ thầy bạn, mang ân cây cỏ đất đá, cúi đầu đảnh lễ Tam Bảo trong 10 phương; Tất cả giới tử quỳ xuống chấp tay búp sen lắng nghe Sư Ông diễn xuớng 10 giới Sa Di , Sa Di Ni. Cứ mỗi giới khi tuyên xướng, sư ông đều hỏi: giới tử  có tiếp nhận,học hỏi và hành trì được không! giới tử đồng đáp: Dạ thưa có ; cứ thế mà lượt qua 10 giới, sư ông  diễn đạt rõ ràng và sâu lắng giới luật mang tính đạo đức bản thân và căn bản hoà bình cho cuộc sống, mang tính cập nhật của giới luật với cuộc sống thực dụng hiện nay!

                      Sư ông nhắc cùng đại chúng, thời giờ thấp thoáng qua mau như thoi đưa, hãy tinh cần tu tập để khỏi uổng mất đời người. Tất cả giới tử nghe chuông đồng quỳ lạy tạ ân Tam Bảo vừa được tiếp nhận gíới luật quý báu của người tu. Mọi người lắng lòng như hòa tan vàokhông khí tươi mát của đất trời và nhẹ thênh bởi sự thanh khiết của giới hạnh. Lần lượt giới tử quỳ xuống, đưa đôi tay, cúi đầu tiếp nhận y do Chư tôn ban tặng:

                                               Đẹp thay áo giải thoát

                                               Áo ruộng phước nhiệm,

                                               con cúi đầu tiếp nhận,

                                               nguyện đời đời mang theo,

Đại chúng dọc theo lời xứong của Sư Ông ba lần, đoạn kinh tụng hồi hướng được ngân vang. Sư ông thay mặt Thập sư, chúc mừng tân Sa Di, Sa Di Ni vừa tiếp nhận giới luật và Y pháp.

Vào lúc 14 giờ cùng ngày, đại chúng vân tập trở lại Thiền đường tiến hành lễ Thức Xoa Ma Na của Sa Di Ni. Giới tử Sa Di, tăng Ni gần 400 vị;

Một Ni Sư trong Thất chứng, mở đầu cho buổi truyền giới Sa Di Ni  bằng lời niêm hương tác bạch Tam Bảo, phát nguyện và đảnh lễ mười phương  chư Phật;

Lời xướng của Ni Sư chủ lễ ngân vang, chìm khuất giữa đất trời tĩnh mịch,  ngoài sân, mặt trời cũng mất dấu, để lại một ánh sáng mát dịu phủ trùm trên các đồi chè thoai thoải. Một Ni sư đại diện làm lễ tác pháp.Sư Ông lập lại nghi thức tri ân cha me, Tam Bảo, quốc vương thủy thổ, thầy bạn và vạn loài như lúc sáng. Các giới Thức Xoa  được tuyên xướng theo nghi thức thọ Sa Di lúc sáng.

Sư Ông cùng đại chúng đọc lời phát nguyện và hồi hướng .

       Giới Đàn tặng chư vị tân Sa Di, Sa Di Ni bộ luật nghi.

                   Để tiếp theo buổi truyền giới Tiếp Hiện, Đại chúng tạm lui về  an nghỉ,  Sau 3 giờ  lễ truyền giới Tiếp Hiện cho Tu Sĩ lẫn cư sĩ  sẽ  tiếp diễn.

                   Thiền sư Nhất Hạnh đăng lâm Giới Đàn, làm lễ Tác pháp Yết Ma để truyền thụ 14  giới Tiếp Hiện.. Giọng từ hòa xứ Huế, Thiền sư tuyên đọc từng tên cácgiới tử như mềm mại của án mây bạc làm dịu cái nắng bất thường của cao nguyên.; Có lẽ giọng thiền sư yếu hơn lần về chuyến trước, sư ông đã 82 tuổi mà vẫn không an nghỉ, vẫn vân du hoằng hóa thế giới.

                   Chư tôn giáo phẩm ngồi hai hàng cùng chư  hội chúng  hướng mặt nhau, riêng các giới tử  hướng về Đưc Bổn sư, lần lượt từng người đứng lên chắp tay khi nghe tên mình được đọc kem theo pháp danh.

                  Sư ông ba lần xướng cho giới tử đảnh lễ Tam bảo đền ơn cha mẹ, sư trưởng giáo huấn, bằng hữu Thiện tri thức, vạn loài chúng sanh và môi trường sống, xin đảnh lễ khắp 10 phương. Tất cả đều quỳ, chấp tay lắng nghe. Sư ông giải thích và khuyến nhủ giới tử hãy lấy hạnh Bồ Tát để giúp đở chúng sanh.

               Giới thứ nhất , giới tử không cố chấp vào bất cứ học thuyết chủ nghĩa nào, dù là Phật giáo, để thấu đạt trí tuệ.

             Giới thứ hai của Tiếp Hiện …. 

             Giới thứ ba, không ép buộc bất cứ ai phải tin theo mình, phải tôn trọng niểm tin của kẻ khác,và tìm cách giúp cho ho hiểu được chân lý thoát cố chấp

                                    Giới thư tư của Tiếp hiện, cảm nhận khổ đau của kẻ khác, tự nguyện đến với họ bằng mọi phương tiện để giúp họ thoát khô đau.

 Giới thứ năm: y thức được hạnh phúc không đạtđược bằng tiền bạ địa vịdanh lợi mà phải bằng quán chiếu tu tập

 Giới thứ sáu ý thức được răng s6n hận oán thù đem lại đau khổ cho nhau, con phải ý thức quán chiếu, tập luyện mỗi khi cơn sân hận oán thù khởim lên bằng cách quán chiếu hơi thơ, thiền hành và nhìn người bàăng con mắt từ biu để cảm thông.

            Giới thứ bảy Ý thức được rằng sự sống chỉ có măt trong giây phút hiện tại, con phải tập sống trong hiện tại, không để quá khứ và tương lai lôi kéo. Con nguyện sống trong hiện thực để có an lạc

 Giới thứ tám, ý thức được rằng sự khó khăn truyền thông giữa người va người, con nguyện im lặng không phán xét để tạo cảm thông cho tập thể.

 Giới thứ chín,  ý thức lời nói tạo ra khổ đau hay hanh phúc cho kẻ khác, con nguyện nói lên sự thật, và không nói những gì mình chưa biết rõ.

 Giới thứ 10, Ý thức rằng bản chất tập thể, là tổ chức tu học, con nguyện nóin lên sự thật để tập thể góp phần lợi ích cho xã hội, không dùng tập thể để làm việc sai quấy.

   Giới 11, Sinh môi là môi trường sống, con không làm những chuyện thiêt hại chung, cần phải bảo vệ.

 Giới  12, ý  thuc được….

 Gii 13, ý thc trm cp..

  Giới  14 là giới tà dâm đối với người tại gia và đoạn dâm đối với tu sĩ xúât gia, con nguyện giữ để bao vệ hạnh phúc gia đình và  sự trong sạch của người xuất gia, vì thân xác là ngôi đền thờ tâm linh của những người có chí nguyện thoát ly tam giới.

                    Sau khi nguyện thọ trì 14 giới Tiếp Hiện, đại chúng thành tâm đảnh lễ va tụng hồi hướng.Thiền sư, chư tôn đức hộ đàn và các giới tử đồng xướng tụng 4 hoằng thệ nguyện..

                     Sau đó, sư ông và chư tôn đức đi dạo suối, giải khuây, chuẩn bị cho chuyến Cổ Phật Khất Thực vào ngày mai.

                              Buổi lể kết thúc vào lúc 4giờ 30.

                                                                                      MINH MẪN

                                                                                       10/3/07

http://www.buddhismtoday.com/viet/pgvn/phuongboi_gioidan.htm

 


Vào mạng: 13-3-2007

Trở về mục "Phật giáo Việt Nam"

Đầu trang