...
 Trang Tiếng Anh
Trang Tiếng Việt

Đạo Phật Ngày Nay
ẤN TỐNG & TỪ THIỆN XÃ HỘI 

 
 
  .. .. .. ..
.....Ban Ấn Tống Đạo Phật Ngày Nay Sau Hai Năm Hoạt Động
.....Xin ChânThành Cảm Tạ
.....Thư Ngỏ V/v Ấn Hành Ðại Tạng Kinh Việt Nam dạng MP3
.....Thư Ngỏ V/v Ủng Hộ Chương Trình Mổ Mắt Từ Thiện Cho Người Nghèo ở Nông Thôn Việt Nam
.....Phương  danh mạnh thường quân hỗ trợ chương trình mổ mắt từ thiện
.....Hình Ảnh Công Tác Từ Thiện Xã Hội Của thầy Nhật Từ, Ns Huệ Từ
 ...

...

 

 
http://www.buddhismtoday.comOther websites 
 

 


PG cho người bắt đầu | Đức Phật & Phật pháp | Kinh Điển | Nghi thức tụng niệm | Thiền định | Niệm Phật
Phật giáo Việt Nam | Phật giáo năm Châu | Bồ-tát đạo | Pháp trích lục | Triết học PG | Giáo dục PG | Văn hóa PG
Đạo đức-Tâm lý học PG | PG & Khoa học | Xã hội học PG | PG & Kinh tế | PG & Quản trị | PG & Sinh thái
Phật tích | Đối thoại | Diễn Đàn | Điểm sách | Ăn chay | Xuân| Vu-lan-bồn | Văn Học | Thơ | Tin Tức Phật Giáo | Truyện | Nhạc
Từ điển-tham khảo | Pháp luận khác | Tâm tình độc giả | Thư mục sách | Ban biên tập | Tác giả-Dịch giả | Links

Screen Savers | Mailing List | Tuyển tập ảnh | Hộp thư Phật Học | Góp ý | Lưu bút | Nạp trang nhà | WebRing
Hoa sen Dao Phat Ngay Nay
Biên tập: Tỳ-kheo Thích Nhật Từ
Bài vở đóng góp, xin gởi attachment về Ban biên tập qua địa chỉ email: goibaidaophatngaynay@yahoo.com
Thư từ tâm tình độc giả, xin gởi về địa chỉ email: tamtinhdaophatngaynay@yahoo.com
Cập nhật ngày  14-10-2005