Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

Danh Sách Quý Phật Tử Phát Tâm Cứu Trợ Đồng Bào Bị Thiên Tai Lũ Lục tại các tỉnh miền Bắc


Đào Thị Minh Chính 1.600.000 VNĐ
Đào Thị Minh Tâm 2.600.000 VNĐ
Đào Thị Minh Phương 1.000.000 VNĐ
Tâm Diệu  (Hiền) 500 USD
Từ Thanh 1000 USD

Danh sách sẽ được tiếp tục cập nhật thường xuyên. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của toàn thể quý vị.

Kính báo,

Ban Ấn tống và Từ thiện Đạo Phật Ngày Nay.

 


Vào mạng: 14-10-2005

Trở về mục Thông Báo

Đầu trang