Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .

BUDDHISM TODAY ASSOCIATION INCORPORATED

---oOo---

5 Jeanes St, Beverley SA. 5009, Australia
Mobile: 0417804357 hoặc 0401672988
Email: buddhismtodayinc@yahoo.com | Website: http://buddhismtoday.com
Thư Ngỏ
V/v Ấn Hành Ðại Tạng Kinh Việt Nam dạng MP3

 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính gởi chư tôn đức Tăng Ni và quý vị thiện hữu tri thức khắp nơi,

Để góp phần trong công cuộc truyền bá những lời giáo huấn của Ðức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Hội ấn tống "Ðạo Phật Ngày Nay" (Buddhism Today Association Incorporated) dưới sự chỉ đạo của Ðại Ðức Thích Nhật Từ đang ấn hành bộ Ðại Tạng Kinh Việt Nam dưới dạng nén MP3 do Hòa Thượng Thích Minh Châu phiên dịch trong nhiều năm, đồng thời sẽ lần l ượt thực hiện và ấn hành các kinh điển Ðại thừa đã được chư tôn đức dịch và ấn hành từ trước đến giờ.

Ấn bản MP3 về Ðại Tạng Kinh Việt Nam này là ấn bản đầu tiên, rất kinh tế cho việc sử dụng và bảo trì (một đĩa MP3 dung chứa khoảng từ 10 tới 15 cuốn bãng C90). Một điều đáng ghi nhận nữa là một bộ Ðại Tạng Kinh Việt Nam dưới dạng audio rất tiện lợi: người sử dụng vừa làm việc vừa nghe chánh pháp; trong khi đọc Kinh sách, người đọc không thể làm việc khác.

Cũng cần nói thêm rằng việc tái tạo một đĩa MP3 rất tốn kém thời gian và tài chánh. Chi phí vốn cho việc giá đĩa CD và giá tái tạo mỗi đĩa CD là 3 đô-la Úc (2 đô-la Mỹ). Quý vị có thể ủng hộ theo giá thực hiện và cộng thêm tiền gởi. Tuy nhiên, Hội Ấn Tống "Ðạo Phật Ngày Nay" khuyến khích sự đóng góp và ủng hộ tịnh tài của quý vị thiện hữu tri thức để việc thực hiện được tiến hành đều đặn, bền vững lâu dài và lợi lạc.

Tại Mỹ:

Mọi sự ủng hộ xin gởi check hay money order về địa chỉ:

Nguyet Nguyen
1322 Spillers Ln
Houston, TX 77043
USA

Hoặc liên lạc trực tiếp:

Nguyệt Nguyễn
Tel: 832-859-8867 (CELL)
Email: ntnguyen92@hotmail.com

Tại Úc:

Mọi sự ủng hộ dưới dạng chuyển khoản, xin gởi về:

Bank: Commonwealth Bank of Australia
Account Name: Buddhism Today Association Incorporated
BSB number: 065112
Account number: 1011 6049

Chi tiết của ngân hàng dưới đây chỉ cần thêm cho những vị ở ngoài nước Úc:

Swift code: CTBAAU2S
Address: 230a Port Road
Hindmarsh SA. 5007
Australia

Nếu gởi check hay money order thì gởi về địa chỉ:

Buddhism Today Association Incorporated
5 Jeanes St,
Beverley, SA. 5009
Australia

Hoặc liên lạc trực tiếp:

Giác Ðịnh
Mobile:  0417804357; Fax: (08) 82688482
Email: buddhismtodayinc@yahoo.com

Tại Việt Nam:

Nơi thỉnh băng dĩa ấn tống:

Địa chỉ liên lạc:
Trương Hoàng Dũng
115/15A Ngô Tất Tố P.22 Q.Bình Thạnh
TP.Hồ Chí Minh Việt Nam
ĐT: 8 406 364
Email: dungth_scb@yahoo.com.vn

Những bộ CD MP3 dưới đây đã được hoàn thành:

  1. Trường Bộ kinh     4 CD
  2. Trung Bộ kinh       6 CD
  3. Tăng Chi Bộ kinh  7 CD
  4. Tiểu Bộ kinh         9 CD
  5. Tương Ưng Bộ      3 CD
  6. Luật học cơ bản    3 CD (5 tập)

Tổng cộng:           32 CD

Ngoài ra, Hội đang tiến hành ấn tống tất cả băng cassette và CD MP3 do tất cả chư tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Ðại Ðức Tăng Ni giảng dạy khắp nơi trên thế giới. Khi hoàn thành hội sẽ thông báo cho quý vị được tường tận chi tiết.

Công đức của việc làm này xin hồi huớng đến tất cả chúng hữu tình và vô tình.

Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát tác đại chứng minh.

                                   Thay mặt Hội Ấn Tống
                                    Kính bái
                                 Giác Ðịnh - Hải Hạnh
                                     5 Jeanes St,
                                     Beverley, SA. 5009,
                                      Australia

http://www.buddhismtoday.com/antong/thungocd.htm

 


Vào mạng 25-9-2004

Trở về mục Ấn Tống

Đầu trang