Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .
VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP

Hộp Thư Phật Học này được thành lập vào ngày 1-4-2001, chủ yếu đáp ứng yêu cầu trao đổi Phật pháp của quý độc trong và ngoài nước. Phần lớn các câu hỏi trong danh sách dưới đây do chính quý độc giả gởi về điện thư của hộp thư. Ngoài ra cũng có các hỏi do quý độc giả hỏi riêng thầy Thích Nhật Từ, nhưng vì do bận rộn, thầy Thích Nhật Từ đã chuyển đến Ban phụ trách hộp thư để trả lời thế.

Ngoài ra, Ban biên tập chân thành kêu gọi sự đóng góp của chư Tôn đức Tăng Ni và Phật tử các bài viết Phật học dưới dạng vấn đáp, mà quý vị đã có dịp trả lời cho những người thân quen hay hữu duyên trong quá khứ, để làm lợi lạc cho người kính tin Phật pháp. Các câu hỏi và trả lời đó nên gởi về địa chỉ email  hopthuphathoc@yahoo.com và ghi câu sau đây ở ô Subject: “đóng góp hộp thư.”

 

CÁC CÂU HỎI THÁNG 4

dpnn-6.gif (202 bytes)......Tu phước và tu huệ?    Nguyên Phong hỏi; Chính Trực trả lời
dpnn-6.gif (202 bytes)......Khuyến dụ cha mẹ trở nên hòa thuận?    Quảng Trí hỏi; Chính trực trả lời
dpnn-6.gif (202 bytes)......Có không, không có ?     Diệu Nga hỏi; Chính Trực trả lời
dpnn-6.gif (202 bytes)......Thủ ấn của Phật Thích-ca?     Nguyen Dinh hỏi; Chính Trực trả lời

CÁC CÂU HỎI THÁNG 5

dpnn-6.gif (202 bytes)......Nhân nào quả nấy qua việc Hồi giáo Taliban phá huỷ các tượng Phật. Trần Thiện Thành hỏi; Thích Giác Hoàng trả lời;  Chính Trực trả lời
dpnn-6.gif (202 bytes)......Đau khổ có phải là nghiệp ác theo mình? Làm sao giải thoát?   Huynh Đệ hỏi; Thích Giác Hoàng trả lời

CÁC CÂU HỎI THÁNG 6

dpnn-6.gif (202 bytes)......Xin giới thiệu các tài liệu tiếng Việt về Luân hồiNhật Quang Đạo hỏi; Thích Giác Hoàng trả lời

CÁC CÂU HỎI THÁNG 8

dpnn-6.gif (202 bytes)......Thiền và cái biết.     Ty Lê hỏi; Thích Giác Hoàng trả lời

CÁC CÂU HỎI THÁNG 9

dpnn-6.gif (202 bytes)......Quy y hai lần: pháp danh nào là chính?   Trường-Chi hỏi;  Thích Giác Hoàng trả lời
dpnn-6.gif (202 bytes)......Cầu siêu có phải là nghi lễ Phật giáo không?   Ly Khanh hỏi; Thích Giác Hoàng trả lời
dpnn-6.gif (202 bytes)......Đã quy y Tam Bảo rồi, quy y Thầy khác có được không? Phương Thanh hỏi; Thích Giác Hoàng trả lời

CÁC CÂU HỎI THÁNG 10

dpnn-6.gif (202 bytes)......Đại thừa và Tiểu thừa: Phái nào cao siêu hơn?  Trần Thanh hỏi; Thích Giác Hoàng trả lời
dpnn-6.gif (202 bytes)......Xin giới thiệu tài liệu về Tứ ân trong Phật giáo.   Thành Trúc hỏi; Thích Giác Hoàng trả lời
dpnn-6.gif (202 bytes)......Thần thức sẽ trụ nơi nào sau khi chết? Giác Hy hỏi; Thích Giác Hoàng trả lời
dpnn-6.gif (202 bytes)......Tài liệu về “ngón tay chỉ mặt trăng”   Lê Anh Huy hỏi; Thích Giác Hoàng trả lời
dpnn-6.gif (202 bytes)......Tại sao phải ăn chay vào những ngày mùng một và ngày rằm? Nguyễn Thị Mỹ Hằng hỏi; Thích Giác Hoàng trả lời
dpnn-6.gif (202 bytes)......Có cần phải quy y, đi chùa và ăn chay không?  Doan P. Ha hỏi;  Thích Giác Hoàng trả lời
dpnn-6.gif (202 bytes)......Ba mươi hai tướng tốt và tám mươi vẻ đẹp của Phật  Như Ngọc hỏi; Thích Giác Hoàng trả lời
 
CÁC CÂU HỎI THÁNG 11
dpnn-6.gif (202 bytes)......Hiện tượng đầu ngón tay nóng khi ngồi thiền    Phật tử ABC hỏi; Thích Giác Hoàng trả lời
dpnn-6.gif (202 bytes)......Tu theo pháp môn Niệm Phật tôi có tội với Phật Tổ hay không? Trần Văn Tường hỏi; Thích Giác Hoàng trả lời
dpnn-6.gif (202 bytes)......Phật giáo giải thích như thế nào về  linh hồn, nhân quả trong con người vô tính Nhật Huy hỏi; Thích Giác Hoàng trả lời
CÁC CÂU HỎI THÁNG 12
dpnn-6.gif (202 bytes)......Tướng bàn chân của đức Phật   Lê Tấn Phát hỏi; Thích Giác Hoàng trả lời
dpnn-6.gif (202 bytes)......Đức Phật trong Kinh Hoa Nghiêm và Đức Phật lịch sử    Thích Thiện Đạo hỏi; Thích Giác Hoàng trả lời
dpnn-6.gif (202 bytes)......Có nên trồng cây, bố thí thức ăn cho chim không?   Như Ngọc hỏi; Thích Giác Hoàng trả lời
dpnn-6.gif (202 bytes)......Nếu không có linh hồn thì mẹ của Mục-kiền-liên khi ở dưới địa ngục là gì? Lê Anh Huy hỏi; Thích Giác Hoàng trả lời
dpnn-6.gif (202 bytes)......Giải thích câu: “Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm” trong Kinh Kim Cang     Minh Hồng hỏi; Thích Giác Hoàng trả lời
 
CÂU HỎI THÁNG 2-2002
dpnn-6.gif (202 bytes)......Luật nhân quả với các vấn đề tái sanh và cầu an cầu siêu    Viên Phụng hỏi ;  Chính Trực trả lời
 
CÂU HỎI THÁNG 3-2002
dpnn-6.gif (202 bytes)......Chú Đại Bi có bị thiếu chữ không ?   Thanh Sơn hỏi, Thích Giác Hoàng trả lời
dpnn-6.gif (202 bytes)......Thờ Phật nhiều có đúng không?   Diệu Phước hỏi, Thích Giác Hoàng trả lời
 
CÂU HỎI THÁNG 4-2002
dpnn-6.gif (202 bytes)......Phật giáo có khinh miệt phụ nữ không?  Trinh Nguyên hỏi, Thích Giác Hoàng trả lời
dpnn-6.gif (202 bytes)......Bốn chữ “Cửu Huyền Thất Tổ”mang ý nghĩa gì trong văn hoá Việt Nam?  Ánh Quang hỏi; Thích Giác Hoàng trả lời
dpnn-6.gif (202 bytes)......Lịch sử và ý nghĩa của chuông trống Bát-nhã   Ánh Quang và Như Ý hỏi; Thích Giác Duyên trả lời
dpnn-6.gif (202 bytes)......Giới thiệu bài: “Bồ-tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả”  Nguyễn Khương hỏi, Thích Giác Hoàng trả lời
dpnn-6.gif (202 bytes)......Các câu hỏi về chú Lăng Nghiêm  Trần Trung hỏi, Thích Giác Hoàng trả lời
dpnn-6.gif (202 bytes)......Tài liệu về Pháp Ấn   Daniel Trinh hỏi, Thích Giác Hoàng trả lời
dpnn-6.gif (202 bytes)......Tâm Vương và tâm sở    Tâm Hòa hỏi, Thích Giác Hoàng trả lời
dpnn-6.gif (202 bytes)......Tọa cụ và bồ-đoàn khác nhau như thế nào?    Quảng Bửu hỏi, Thích Giác Hoàng trả lời
dpnn-6.gif (202 bytes)......Duyên Khởi nào đức Thế Tôn thuyết “Tứ Nhiếp Pháp”? Quảng Bửu hỏi, Thích Giác Hoàng trả lời
dpnn-6.gif (202 bytes)......Phật có cấm người tu hai pháp môn không?  Thiện Huệ hỏi, Thích Giác Hoàng trả lời

CÂU HỎI THÁNG 5-2002

dpnn-6.gif (202 bytes)......Cha mẹ hưởng được bao nhiêu phần công đức khi con hồi hướng ?  Thùy Ngọc hỏi, Thích Giác Hoàng trả lời
dpnn-6.gif (202 bytes)......Kinh nghiệm tu thiền    Nguyên Quang hỏi, Thích Giác Hoàng trả lời
dpnn-6.gif (202 bytes)......Lạy Phật, nếu ngồi lạy chỉ tính có nửa thôi, có đúng không ?  Thùy Ngọc hỏi, Thích Giác Hoàng trả lời
dpnn-6.gif (202 bytes)......Phật giáo vào Việt Nam chính xác năm nào?   Hạnh Khai hỏi, Thích Giác Hoàng trả lời
dpnn-6.gif (202 bytes)......“Thần khải” là gì?   Quảng Tiến hỏi, Thích Giác Hoàng trả lời
dpnn-6.gif (202 bytes)......Niệm Phật, đọc chú, phóng sanh có thay đổi được số mạng không? Kim Oanh hỏi, Thích Giác Hoàng trả lời
dpnn-6.gif (202 bytes)......Tam Ðề   và Lưu Phần, trước sau, điều nào đúng ?   Ha Uy Di hỏi, Thích Nguyên Hiền trả lời
dpnn-6.gif (202 bytes)......Các thuật ngữ Phật học    Lê Anh Huy hỏi; Thích Giác Hoàng trả lời

CÂU HỎI THÁNG 6-2002

dpnn-6.gif (202 bytes)......Tại sao Đức Phật sinh ngày mùng 08 – 04 mà lấy ngày Phật Đản là 15 – 04 ?” Nhat Thanh và Tô Khắc Trung hỏi; Thích Giác Hoàng trả lời
dpnn-6.gif (202 bytes)......Sự khác nhau giữa hai đoạn trong Kinh A - Di – Ðà     Trí Ðắc hỏi, Thích Nguyên Hiền trả lời

CÂU HỎI THÁNG 7-2002

dpnn-6.gif (202 bytes)......Cách  tính Phật lịch   Võ Đình Minh hỏi; Thích Giác Hoàng trả lời
dpnn-6.gif (202 bytes)......Cúng dường có phước không?   Thích Giác Hoàng trả lời
dpnn-6.gif (202 bytes)......Vài câu hỏi Phật học  Hưng Thạnh hỏi; Thích Giác Hoàng trả lời
dpnn-6.gif (202 bytes)......Một khi đã giác ngộ, giải thoát rồi, có còn bị nhiễm ô nữa hay không? Nhuận Thanh hỏi; Thích Giác Hoàng  trả lời
dpnn-6.gif (202 bytes)......Câu chuyện cổ tích về tiền thân của Bồ-Tát Quán Thế Âm  Không Tánh hỏi, Thích Giác Hoàng trả lời
dpnn-6.gif (202 bytes)......Làm các hạnh lành, tâm nguyện có được viên mãn không?   Hạnh Ngọc hỏi, Thích Giác Hoàng trả lời
dpnn-6.gif (202 bytes)......Tổng thống Bush ra lệnh cho quân đội ném bom đánh khủng bố, có phạm tội sát sanh không? Phạm Hùng hỏi, Thích Giác Hoàng trả lời
dpnn-6.gif (202 bytes)......Vấn đề Kinh điển ngụy tạo   Pháp Tịnh hỏi, Thích Giác Hoàng trả lời
dpnn-6.gif (202 bytes)......Có phải các ngày mùng một, rằm là ngày hội của chư Phật không ?       Ðông  Phương góp ý; Thích Giác Hoàng trả lời
dpnn-6.gif (202 bytes)......Ba câu hỏi liên quan đến bùa chú Lỗ Ban và Năm Ông    Hưng Trà hỏi, Thích Giác Hoàng trả lời
dpnn-6.gif (202 bytes)......Bổ sung bài Lạy Phật, nếu ngồi lạy chỉ tính có nửa thôi, có đúng không?       Thích Giác Hoàng và Cư sĩ Thanh Sơn
dpnn-6.gif (202 bytes)......Thế nào là đúng nghĩa Lục Hoà theo lời chư Tăng Ni dạy ? Giác Tâm hỏi; Thích Giác Hoàng trả lời
dpnn-6.gif (202 bytes)......Các thuật ngữ trong bài kệ Quán Tưởng  Hoàng Thiên hỏi; Thích Giác Hoàng trả lời
dpnn-6.gif (202 bytes)......Khi tu thiền mà thấy mình bỗng nhiên như tan biến là hiện tượng đáng mừng hay đáng lo? Lê Lai hỏi; Thích Giác Hoàng trả lời

 


Vào mạng: 1-8-2002

Hộp Thư Phật Học

Đầu trang