Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .
Tâm Vương và tâm sở
Tâm Hòa hỏi, Thích Giác Hoàng trả lời

 Kính bạch quý Thầy,

Ðệ tử có thắc mắc muốn hiểu về sự khác biệt giữa Tâm Vương và Tâm Sở và nhiệm vụ của chúng. Kính mong quý Thầy hoan hỷ chỉ dạy.

Tâm Hòa.

*******

Phật tử quý mến,

Xin  giới thiệu đến quý Phật tử hai phần Tâm VươngTâm Sở cũng như công năng của chúng được rút từ cuốn Duy Thức Học Yếu Luận của Hòa Thượng Từ Thông đã được đăng trên trang nhà Quảng Ðức. Hy  vọng là sau khi  đọc xong hai phần này, quý Phật tử có thể nắm bắt một phần nào  khái  niệm Tâm vương và Tâm sở cũng như chức năng của chúng.

Nếu sau khi đọc xong mà vẫn còn có nhiều điểm chưa hiều thì quý Thầy sẽ trình bày hoặc  giới thiệu tài liệu khác để  quý Phật tử tham cứu tiếp.

Chúc quý Phật tử thân an tâm lạc và tinh tấn học hỏi giáo pháp cũng như tinh tấn trong tu tập.

http://www.buddhismtoday.com/viet/hopthu/tamvuong-tamso.htm

 


Vào mạng: 1-4-2002

Danh sách các câu hỏi Phật học

Đầu trang