Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .
Cách  tính Phật lịch
Võ Đình Minh hỏi; Thích Giác Hoàng trả lời 

 Phật Đản năm nay Đạo Phật Ngày Nay viết là Kính Mừng Phật Đản Phật lịch 2546, nhưng nhiều chùa chỉ viết tắt là Kính Mừng Phật Đản  2546. Như thế có gây ngộ nhận không ?

Võ Đình Minh

********

Xin chào Phật tử Đình Minh,

Phật lịch là tính từ năm đức Phật nhập Niết-bàn, chứ không phải là năm đức Phật đản sinh, nhưng nhiều vị sơ ý nên thường viết và đọc là   Đại lễ kỷ niệm Phật đản lần thứ 2546. Nếu  chúng ta muốn viết và nói năm nay là năm kỷ niệm lần thứ mấy của đức Phật ra đời phải cộng thêm 80 năm đức Phật tại thế nữa, thành ra phải là lần thứ 2626. Do đó, cách viết tắt của một số chùa như Phật tử trình bày rất dễ gây ngộ nhận cho giới Phật tử, cứ ngỡ là năm nay là lần đản sinh lần thứ 2546 của đức Phật ! Còn cách viết của Đạo Phật Ngày Nay có lẽ sẽ gây khó hiểu đối với một số vị chưa quen cách tính Phật lịch, nghĩ rằng không cần thiết phải ghi chữ “Phật lịch”, nhưng thật ra như vậy mới chính xác.

Chúc Phật tử an vui và làm nhiều thiện sự trong mùa Phật Đản.

http://www.buddhismtoday.com/viet/hopthu/phatlich.htm

 


Vào mạng: 1-6-2002

Danh sách các câu hỏi Phật học

Đầu trang