Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .
Giới thiệu bài: “Bồ-tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả”
Nguyễn Khương hỏi, Thích Giác Hoàng trả lời

***

Kính thưa quý Thầy,

Con là người ham học hỏi giáo pháp của đức Phật. Con thường nghe nói câu: “Bồ-tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả”, nhưng con không hiểu ý nghĩa. Xin quý Thầy Tăng  giải nghĩa cho con.

Thành thật cảm ơn.

Nguyễn Khương.Xin chào Phật tử,

Trước nhất, Thầy đại diện quý Thầy tán thán sự học hỏi Phật Pháp của Phật tử. Cầu chúc Phật tử luôn có được tinh thần học tập quý báu đó.

Mời Phật tử vào xem bài viết  Bồ- tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả trong tuyển tập Tu Là Chuyển Nghiệp của HT. Thích Thanh Từ.

 Hy vọng rằng với cách phân tích sâu sắc đa phương diện của bài trên, Phật tử sẽ am tường vấn đề một cách trọn vẹn.

Chúc Phật tử thân an tâm lạc và hằng thăng tiến cả hai phương diện: học và tu.

http://www.buddhismtoday.com/viet/hopthu/botat-sonhan.htm

 


Vào mạng: 1-4-2002

Danh sách các câu hỏi Phật học

Đầu trang