Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .
Làm sao mới có thể thành Phật ?
Làm sao mới điều khiển tư tưởng của mình?

 

Cho tui hỏi là làm sao mới có thể thành Phật ??? Làm sao điều khiển được tư tưởng của mình???

Xin cảm ơn Ban phụ trách Hộp Thư Phật Học.

Ẩn danh.

 

*******

 

Xin chào Phật tử,

Câu hỏi của Phật tử chẳng khác nào ta hỏi làm sao mình được như chim Ðại Bàng tung cánh ngàn phương ?! Tuy nhiên, con người muốn bay được như chim Ðại Bàng là bất khả, nhưng việc thành Phật thì có thể đấy! Việc điều khiển tư tưởng của chính mình cũng vậy. Nhưng muốn được như thế, mời Phật tử trước hãy thực sự bước vào lộ trình tu tập của Phật giáo.

Phật giáo không phải là một mớ triết lý hoặc tư tưởng siêu hình, hoặc có thể khái niệm bằng thứ tri thức học hỏi được. Toàn bộ giáo lý nhà Phật là những phương pháp giúp con người có thể gạn lọc hết những nỗi khổ đau hiện tại bằng chính sự thực hành của mình. Phật tối kỵ những câu hỏi mơ hồ, bởi nó chẳng giải quyết gì được cho nỗi đau khổ hiện tại, cho những vọng tưởng triền miên của con người. Trái lại, nếu có thể giải đáp một cách nôm na thì chỉ làm thỏa mãn tri thức hiểu biết của ta, mà những kiến giải nông cạn ấy đôi lúc làm chướng ngại con đường thành Phật và điều khiển vọng tưởng.

Nếu Phật tử muốn thành Phật thật sự và điều khiển tư tưởng của chính mình, xin mời Phật tử hãy bước vào ngôi nhà Phật Pháp. Ở đó, có tất cả các pháp môn dành cho mọi căn cơ từ thấp đến cao nhất. Giáo môn chủ trương gạn lọc phiền não trên căn bản Giới - Ðịnh - Huệ. Khi phiền não nhiễm ô đã không còn nữa thì tức là được giải thoát, tự tại điều khiển mọi tư tưởng và hành động của bản thân. Còn theo Thiền Tông đốn ngộ Trung Quốc thì rất đơn giản (đơn giản mà khó làm!): “Trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật.” Muốn hiểu được điều này, Phật tử cần có một vị Thầy hoặc ít nhất là phải đọc một số sách Phật học căn bản.

Xin giới thiệu vài bộ sách căn bản như: Phật Học Phổ Thông của HT. Thiện Hoa được đăng đầy đủ trong trang nhà Quảng Ðức, Phật Học Khái Luận của TT. Chơn Thiện, Phật Học Tinh Yếu do HT. Thiện Tâm soạn. Những bộ sách ấy sẽ hướng dẫn tỉ mỉ cho Phật tử phương pháp để điều khiển tư tưởng mà Phật tử đang cần biết.

Chúc Phật tử thành công.

http://www.buddhismtoday.com/viet/hopthu/thanhPhat.htm

 


Vào mạng: 11-5-2002

Danh sách các câu hỏi Phật học

Đầu trang