Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .
Thế nào là đúng nghĩa Lục Hoà theo lời chư Tăng Ni dạy ?
Giác Tâm hỏi; Thích Giác Hoàng trả lời

 

Kính chào quý Thầy,

Thế nào là đúng nghĩa Lục Hoà theo lời chư Tăng Ni dạy ? Kính chúc Tăng Ni luôn pháp thể khinh an, chúng  sanh dị độ.

Kính,

Giác Tâm.

*******

Xin kính chào Giác Tâm,

Như Giác Tâm hỏi “thế nào là đúng nghĩa của tinh thần Lục Hoà”,  quả thật là khó trả lời. Vì vấn đề tế nhị và đòi hỏi người thực hành phải có một chút hiểu biết về cách ứng xử, cách thể hiện và tâm đã được thuần dưỡng. Nếu chúng ta chỉ học lý thuyết suông,  rất có thể  chúng ta viết rất hay nhưng trên thực tế thì không khiêm tốn, không hạ mình, không biết chia sẻ những gì chúng ta có được thì dù chúng ta có nói Lục Hoà, quả thật là không hiểu gì về Lục Hoà.

Xin giới thiệu hai bài khảo cứu công phu: Lục Hoà của HT. Thích Thiện Hoa, Sáu Pháp tạo nên sự hoà hợp trong đời sống cộng đồng của TK. Thích Huệ Nghĩa.  Với hai bài viết này, Giác Hoàng hy vọng một phần nào đủ  để soi sáng những thao thức của Giác Tâm.

Cầu chúc Giác Tâm luôn được an vui và luôn sống  hài hoà trong tinh thần cộng trụ trong mọi phương   trời.

http://www.buddhismtoday.com/viet/hopthu/luchoa.htm

 


Vào mạng: 1-6-2002

Danh sách các câu hỏi Phật học

Đầu trang