Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .
Khi tu thiền mà thấy mình bỗng nhiên như tan biến
là hiện tượng đáng mừng hay đáng lo?
Lê Lai hỏi; Thích Giác Hoàng  trả lời

 

 Xin hỏi quý  Thầy, nếu trong khi tu thiền mà thấy mình bỗng nhiên như tan biến là hiện tượng đáng mừng hay đáng lo?

Kính,

Lê Lai.

*******

Xin chào Phật tử Lê Lai,

Thầy xin trình bày vài ý mà Thầy hiểu được như sau.

Theo kinh nghiệm của chư huynh đệ kể lại, có những vị cũng đạt được trạng thái đó trong một sát na trong khi toạ thiền. Trạng thái này đạt được khi hơi thở thật điều hoà, tâm được hướng dẫn theo đề mục, ý  thức và mạt na thức tạm ngưng hoạt động, các cảm thọ và tưởng tri đều không sinh khởi. Trong trường hợp đó, hành giả rơi vào trạng thái “Diệt thọ tưởng định” trong giây lát. Nên biết rằng công phu tu tập chúng ta không   thâm hậu nên các trạng đó không kéo dài lâu, nhưng nếu chúng thường xuất hiện trong khi toạ thiền, thì đó là dấu hiệu đáng mừng.

Một trường hợp khác, đó là quá trình đột biến của não bộ của một hành giả. Não bộ  tự nó có cách điều chỉnh, nhưng thỉnh thoảng nó bị mất chức năng quản lý, kiểm soát, ví dụ có một lúc khi ngủ dậy không biết đây là phương nào. Nếu rơi vào trường hợp này thì không có dấu hiệu gì đáng mừng. Trường hợp này cũng còn gọi là do ảo giác gây ra, nghĩa là  trong khi toạ thiền, bỗng do đột biến của não bộ, mình cảm thấy như mơ mơ màng màng, tưởng rằng mình đã hoà đồng với  hư không giới, nhưng thật là do mình không kiểm soát tâm một cách kỹ lưỡng.

Chúc Phật tử tinh tấn hành trì để đạt được kết quả như mong đợi.

http://www.buddhismtoday.com/viet/hopthu/tanbientrongtuthien.htm

 


Vào mạng: 1-6-2002

Danh sách các câu hỏi Phật học

Đầu trang