Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .
Lạy Phật, nếu ngồi lạy chỉ tính có nửa thôi, có đúng không ?
Thùy Ngọc hỏi, Thích Giác Hoàng trả lời

 

Thưa Sư,

Trong “Mười Hạnh Nguyện” của Ngài Phổ Hiền Bồ Tát, thứ nhất là Lễ kính chư Phật. Vậy khi Phật tử chúng con lạy Phật thì phải lạy đứng lên quỳ xuống lạy mới đủ trọn vẹn một lạy Phật, còn nếu mà ngồi lạy thưa Sư có phải chỉ tính có nửa lạy thôi ??? Xin Sư chỉ dạy để Phật tử chúng con được am tường.

Con xin chân thành cám ơn Sư rất nhiều.

Nam Mô A Di Ðà Phật  

Phật tử Thùy Ngọc

*******

 

Chào Phật tử Thùy Ngọc,

Cách thức lễ lạy không quan trọng lắm. Quan trọng là tâm lễ, chứ không phải là thân lễ. Phật là bậc Ðại Giác đã đem ánh sáng giác ngộ cho đời, Phật tử lễ lạy Ngài là để thể hiện lòng biết ơn, lòng tôn kính vô biên đối với Ngài. Cổ đức có dạy: “Lễ Phật giả kính Phật chi đức”, nghĩa là lễ Phật là kính lễ cái đức của đức Phật. Cho nên, chúng ta không nên đặt nặng  cung cách lễ lạy lắm, miễn là chúng ta lễ với tâm thành và hợp với thuần phong mỹ tục nơi mình đang cư ngụ là được.

Về cách thức lạy Phật ở mỗi nước đều có nét đặc thù riêng. Ngay cả trong mỗi nước cũng có những điểm khác biệt. Ví dụ, ở Việt Nam, truyền thống Bắc tông khi lễ Phật là đứng lên lạy xuống 3 lần. Nếu lạy hồng danh của chư Phật thì xướng một danh hiệu Phật, lạy một lạy. Truyền thống Nam Tông thì ngồi xuống một bên rồi làm lễ. Truyền thống Khât Sĩ thì quỳ lạy, mỗi lạy chỉ ngước đầu lên rồi xá và lạy xuống.

Còn các nước khác theo Phật giáo thì cách thức lễ Phật ra sao? Các Sư Thái Lan phần lớn ngồi xuống rồi mới lễ Phật. Chư Tăng Tích Lan thì quỳ xuống rồi đảnh lễ 3 lần, không cần  đứng dậy, chỉ quỳ và đảnh lễ gọi là “Baddha Pariyanka” nghĩa là lễ theo thế quỳ, còn chư Ni hoặc nữ cư sĩ khi đảnh lễ chư Phật hoặc chư Tăng thì ngồi xuống, khép hai chân một bên rồi đảnh lễ y như truyền thống Phật giáo Thái Lan, gọi là “Addha Pariyanka”, nghĩa là lễ theo thế ngồi một bên. Ở Ðài Loan, Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam phần lớn cách lễ đều giống nhau, tức là đứng lên lạy xuống như truyền thống Bắc tông ở Việt Nam mình vậy.

Riêng truyền thống Tây Tạng thì lạ nhất, họ lễ Phật theo nghi thức duỗi hai tay và nằm  dài hướng về phía trước, rồi đứng lên, cứ như vậy 3 lần hoặc lạy vô số lạy  đối với một vị Phật hoặc một vị Bồ-tát nào vị ấy hằng ngưỡng mộ. Cách lạy này phổ biến nhất trong Phật giáo Tây Tạng, nhưng không bắt buộc ai cũng phải lạy như vậy, tùy theo khoảng không gian cho phép hay không ? Quý Thầy thấy khi các Phật tử Tây Tạng đảnh lễ các vị Giáo thọ (tiếng Tây Tạng gọi là Geshela, nghĩa là bậc Thầy hướng dẫn tâm linh) tại các trung tâm Phật giáo Tây Tạng như tại Library of Tibetan Works and Archives thuộc Dharamsala thì họ chỉ đứng lên lạy xuống như các chùa Bắc tông thôi, hoặc đứng tại chỗ chắp tay nghiêm trang ngang ngực. Ngoài ra, cũng có những vị quỳ lễ như theo truyền thống Khất Sĩ. 

Cách lễ Phật theo truyền thống Trung Quốc gọi là “ngũ thể đầu địa” nghĩa là năm vóc: đầu, hai tay, hai chân phải sát đất. Ðiều này cũng có vị hiểu lầm là lễ Phật như Phật giáo Tây Tạng mới đúng năm vóc gieo xuống. Nhưng thật ra, nếu như cách lễ theo truyền thống Tây Tạng thì không gọi là “năm vóc gieo xuống” mà là “toàn thân gieo xuống” !

Ở Ấn Ðộ, để thể hiện lòng tôn kính, quý trọng, mọi người khi gặp nhau nếu là ngang hàng thì họ chắp tay lại để ngang ngực. Nếu là con cháu gặp ông bà thì cuối xuống chạm tay nhẹ vào chân của bậc trưởng thượng rồi để lên trán, hoặc trên đầu. Phật tử thuần thành khi gặp chư Tăng ngoài đường thì họ cuối xuống làm dấu hiệu cũng tương tự, nhưng nếu tại tư gia thì Phật tử quỳ xuống đảnh lễ như truyền thống Phật giáo Nam truyền, nghĩa là ngồi xuống rồi đảnh lễ 3 lạy.

Do đó, thật là không đúng khi chúng ta đặt nặng về hình thức lễ lạy. Tuỳ phong tục truyền thống mỗi nơi mà hình thức lễ lạy có khác nhau. Lễ Phật chỉ là phương tiện để thể hiện tâm thành, nếu có phước là nhờ tâm thành và cách thể hiện lễ, còn chỉ  có “hành động lễ” không thôi thì  không có phước ! Chính vì những vị lễ Phật mà không hiểu được ý nghĩa, không có tâm thành,  lạy Phật cho xong bổn phận, nên quý Thầy  mới  dùng từ “cuốc” để ám chỉ  cho mấy trường hợp ấy là vậy.

Vài lời trao đổi cùng với Phật tử. Cầu chúc Phật tử luôn tinh tấn đảnh lễ chư Phật, chư đại Bồ-tát, chư đại đệ tử Thánh Tăng của đức Phật, và những bậc Sư trưởng mà chúng ta hằng quy ngưỡng, nhờ đó hạt giống niềm tin và đạo đức của chúng ta được tưới tẩm, phát triển và một ngày kia trổ hoa tô điểm cuộc đời.

Chúc Phật tử an vui và tinh tấn.

http://www.buddhismtoday.com/viet/hopthu/layphat.htm

 


Vào mạng: 11-5-2002

Danh sách các câu hỏi Phật học

Đầu trang