...
 Trang Tiếng Anh
Trang Tiếng Việt 

Đạo Phật Ngày Nay
BÀI VÀO MẠNG THÁNG 11-2004

 
 
  .. .. .. .. ...Phật Hoá Gia Đình          Thích Giải Hiền biên dịch
...Phật Pháp Trong cuộc Sống Hằng Ngày   Thích Giải Hiền biên dịch
...Ý Nghĩa Quy Y Tam Bảo       Thích Giải Hiền
...Pháp Môn Chăn Trâu    ( sách )     Thích ChânTuệ
...Tạng Thư Sống Chết   ( sách )  Sogyal Rinpoche  -  Ni sư Thích Nữ Trí Hải dịch
...Học Đạo Và Hành Đạo             Huệ Minh
...Phật Học Trong Sứ Mạng Kiến Tạo Lại Một Nền Văn Hóa    Phật Nhựt trước tác  Thích nữ Hương Trí dịch
...Niệm ân đức Tam Bảo         Bình Anson 
...Về Bát Quan Trai Giới          Bình Anson 
...Sơ lược về Lý Duyên Khởi          Bình Anson 
...Điều Phục Tâm Ý   (sách)  Trích dẫn kinh điển        Bình Anson trích soạn
...Vài Câu Vấn Đáp Về Hành Thiền     Tỳ khưu Dhammika      Bình Anson lược dịch 
...Lời Khuyên Thích Ứng Cho Các Thiền Sinh      Bhikkhu Khantipalo -  Mỹ Thanh dịch
...Nương Thân Quán Trọ, Cuộc Chơi Vô Cùng    (thơ)    Mặc Giang
...Tôi thương   (thơ)     Mặc Giang
...Tôi Chỉ Là Tôi    (thơ)     Mặc Giang
...Ta Còn Nhớ Ta !    (thơ)     Mặc Giang
...Suối Nguồn    (thơ)   Thích Thiện Hữu
...Đạo Đời Mênh Mông     (thơ)   Thích Thiện Hữu
...Đây Đâu Phải Phù Du     (thơ)   Thích Thiện Hữu
...Trở Về Thăm Mẹ      (thơ)    Như Tạng
...Cha Sống Mãi Giữa Đời Con         (thơ)     Như Tạng
...Những Giọt Ðời        (thơ)     Như Tạng 
...Không Ai Thóat Khỏi Luật Vô Thường         (thơ)     Như Tạng
...Ai Mà Hơn Ai        (thơ)       Nghiêm Xuân Cường
...Âm Vang Một Ngày Mùa Đông   (thơ)       Nghiêm Xuân Cường
...Bên Giòng Sông Ni Liên       (thơ)       Nghiêm Xuân Cường
...Má Em Là Của Anh     (thơ)   Maica
...Mưa Tháng 10     (thơ)   Maica
..................................................................-oOo-
............................Trở về mục "Bài vào mạng hằng tháng"

 
 

 Phật giáo cho người bắt đầu | Đức Phật & Phật pháp | Kinh Điển | Nghi thức tụng niệm | Thiền | Niệm Phật | Pháp trích lục | Bồ-tát Đạo
Phật giáo Việt Nam | Phật giáo năm Châu | Triết học PG | Giáo dục PG | Văn hóa PG | Đạo đức-Tâm lý học PG | PG và Khoa học
 Xã hội học PG | PG và Kinh tế | PG và Quản trị | PG và Sinh thái | Đối thoại | Diễn Đàn | Điểm sách | Truyện | Ăn chay | Thơ | Nhạc
Phật tích & Danh thắng | Xuân | Vu-lan-bồn | Pháp luận khác | Tâm tình độc giả | Thư mục sách | Thư mục tác giả | Ban biên tập | Links

Thành lập ngày 22-2-2000
 Screen Savers | Hộp thư Phật Học | Góp ý | Lưu bút | Nạp trang nhà | Tham gia WebRing
-oOo-
Bài vở đóng góp, xin gởi attachment về Ban biên tập qua địa chỉ email: goibaidaophatngaynay@yahoo.com
Thư từ tâm tình độc giả, xin gởi về địa chỉ email: tamtinhdaophatngaynay@yahoo.com
Cập nhật ngày  1-11-2004