...
 Trang Tiếng Anh
Trang Tiếng Việt 

Đạo Phật Ngày Nay
ĐỨC PHẬT VÀ PHẬT PHÁP

 
 
  . . . . ....................I. CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT
.....Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.  HT. Thích Thiện Hoa
.....Lịch sử Đức Phật Thích Ca. HT. Thích Minh Châu
.....Lịch sử đức Phật Thích-ca-mâu-ni.     Gia Tuệ
.....Thi Phẩm Cuộc Đời Đức Phật Thích-ca. Thành Tâm- Phan Khắc Nhượng
.....Cuộc đời Đức Phật.  Tiến sĩ David J. Kalupahana; Thích Nữ Liên Hiếu dịch
.....Ðức Phật và Ðạo Phật. HT. Piyadassi; Minh Châu và Ðặng Tấn Hậu dịch
.....Lược Sử Đức Phật. TT. Thích Chơn Thiện 
.....Lịch Sử Ðức Phật Tổ Cồ Ðàm.     Maha Thongkham Medhivongs
.....Đức Phật Lịch Sử. H.W. Schumann; Trần Phương Lan dịch
.....Bụt hay Phật (Arial Unicode MS).   (Dạng Acrobat Reader).     Phan Mạnh Lương
.....Giới trí thức bình luận về đức Phật và giáo pháp của Ngài   (sách) Thích Quảng Bảo sưu tầm và chuyển dịch
.....Đức Phật trong Kinh Hoa Nghiêm và Đức Phật lịch sử    Thích Thiện Đạo hỏi; Thích Giác Hoàng trả lời
.....Ánh Đạo Vàng  (sách)   Võ Đình Cường
.....Cuộc Đời Đức Phật Thích Ca (Truyện Thơ)   Tâm Minh Ngô Tằng Giao
 

.................................Phật Ðản
.....Bối cảnh xã hội và tư tưởng khi Đức Phật Thích Ca ra đời.    Thích Nguyên Hiền
.....Tìm hiểu Ngày Sanh của Đức Phật Thích Ca.   Nguyễn Phúc Bửu Tập
.....Nghiên cứu của người nhật về niên đại Đức Phật.  Hajime Nakamura;  Thích Thiện Quý dịch
.....Giới thiệu "niên đại đức Phật lịch sử" - Vấn đề đang còn gây tranh luận. Heinz Bechert; Thích Giác Hoàng dịch
.....Nguồn gốc thái tử Siddhattha và sự đản sanh của ngài.  Trần Phương Lan dịch 
.....Tìm hiểu hiện tượng Lâm-tỳ-ni.     Thích Nguyên Hiền
.....Mùa Phật đản trong truyền thống Nam tông.    Thích Thiện Minh
.....Vài suy nghĩ về sự đản sanh của đức Phật    Thích Thiện Bảo
.....Hãy tìm hiểu ngày nào là ngày lễ Phật đản   Cư Sĩ  Nguyễn Đức Can
.....Ý nghĩa ngày Phật đản.   Nguyễn Đức Can
 

...........................Phật Thành Ðạo 
.....Tiến Trình Giải Thoát của Đức Phật khi Ngài Thành Đạo.     HT.Thích Minh Châu
.... Ý Nghĩa Ngày Thành Đạo.    HT. Thích Huyền-Tôn
.....Con Đường Tìm Chân Lý của Đức Phật  Phạm Kim Khánh
.....Tưởng niệm ngày Phật thành đạo.     Thích Giác Ngôn
.....Cuộc hành trình vi diệu.     Thích Thanh Chương
.....Ý nghĩa Phật thành đạo và các giá trị thực tiễn.     Thích Minh Diệu
.....Trầm tư về ngày Phật thành đạo.    Thích Nữ Giới Hương
.....Ý nghĩa Phật thành đạo.    Thích Nữ Liên Chương
.....Bài học thành đạo.    Tâm Minh
.....Một vài suy tưởng nhân kỷ niệm ngày Phật thành đạo.    Chơn Hương
.....Thử bàn về tu chứng quan trong Phật giáo.   Thích Hạnh Chánh
.....Cảm niệm ngày Phật thành đạo.    Thích Nguyên Tạng
.....Đức Phật Thích Ca: con đường từ khổ hạnh đến giác ngộ.    Minh Thông
.....Từ đêm nhìn sao mai mọc . . .   Thích Phước An 
.....Vài quan niệm về Đức Phật và Đạo Phật.      HT. Thích Trí Quảng
.....Đức Phật lịch sử và đức Phật tôn giáo.     Thích Thị Quả
.....Ân Phật.   Thích nữ Tắc Phú
.....Đức Phật với phương pháp tu tập    TT. Thích Phước Sơn

........................Nhân Cách Ðức Phật
.....Đức Phật của chúng ta.    HT. Thích Minh Châu
.....Đức Phật: con người của mọi thời đại.     TT. Thích Thiện Bảo
.....Đời Sống Hằng Ngày của Đức Phật. Hòa Thượng Narada
.....Bức thông điệp từ con người của Đức Phật.   Thích Trí Chơn
.....Sự vĩ đại của Đức Phật.    Thích Viên Giác
.....Giới trí thức ngày nay nói gì về hình ảnh đức Phật.    HT. tiến sĩ Ksri Dhammananda;  Thích Quảng Bảo dịch
.....Đức Phật có phải là hoá thân của thượng đế?  HT.  K.Sri.Dhammananda; Thích Quảng Bảo dịch
.....Sự phục vụ của đức Phật cho nhân loại  HT.  K.Sri.Dhammananda; Thích Quảng Bảo dịch

...
..................II. NỀN TẢNG PHẬT PHÁP
................................Tổng Quát
.....Phật Học Khái Luận.    (sách)     TT. Thích Chơn Thiện
.....Đức Phật và Phật pháp.   (sách)    HT. Narada;   Phạm Kim Khánh dịch
.....Con Đường Thoát Khổ.    (sách)  Đại đức W. Rahula; Thích Nữ Trí Hải dịch
.....Những Hạt Ngọc Trí Tuệ Phật Giáo (sách tuyển tập 31 bài viết về các vấn đề Phật học hiện đại) Thích Tâm Quang dịch
.....Đức Phật và Phật pháp.   Thích Nữ Diệu Huệ
.....Giới trí thức bình luận về đức Phật và giáo pháp của Ngài  (sách)   Thích Quảng Bảo sưu tầm và chuyển dịch
.....Tư Tưởng Tôn Giáo Phổ Biến.    Thích nữ Liên Hiếu dịch
.....Đức Phật và giáo pháp của Ngài    (sách song ngữ)  Ernest K. S. Hunt; Tịnh Minh dịch
.....Tu nhà   (sách)   Thích Chân Tính
.....Phật và Thánh Chúng   (sách)   Cao Hữu Đính
.....Đức Phật và Pháp giáo hoá của Ngài.      Thích Đức Thắng
 

..........................Giới Thiệu Ðạo Phật 
.....Đạo Phật.    HT. Thích Thiện Hoa
.....Đạo phật: con đường giác ngộ.     Thích Nữ Huệ Liên
.....Đạo Phật Ngày Nay.   (sách)  Thiền sư Nhất Hạnh
.....Tôn giáo này là gì?    HT. K.Sri. Dhammananda; Thích Nữ Diệu Hương dịch
.....Đạo Phật là gì ?   Lama Yeshe
.....Đạo Phật.    Thích Viên Giác
.....Giới thiệu đạo Phật  Tỳ kheo Bodhicitto
.....Phật giáo, đạo Giác ngộ.     HT Thích Trí Quảng
.....Phật giáo, triết lý sống thời đại.     HT Thích Trí Quảng
.....Những quan niệm về Đạo Phật.     HT Thích Trí Quảng
.....Cốt tủy đạo Phật - Tứ diệu đế.   Minh Châu và Đặng Tấn Hậu trích dịch
.....Tính thiết thực hiện tại của đạo Phật.     Thích Phước Đạt
.....Khía cạnh thực tế của Đạo Phật.    Tỳ kheo Viên Minh và Tỳ kheo Khánh Hỷ
.....Nhận thức thế nào là Tam Bảo?     TT. Thích Thiện Bảo
.....Quan niệm về Đạo Phật sau khi Phật Thích Ca nhập diệt.     HT. Thích Trí Quảng
.....Nhận thức cơ bản về Phật giáo.     Thích Tố Huân
.....Đạo Phật con đường thực nghiệm tâm linh.     Thiền sư Nhất Hạnh
.....Phát tu căn bản của Nam tông và Bắc tông   HT. Thích Thanh Từ
.....Bức thông điệp muôn đời.  HT. Piyadassi; Thích Nữ Giới Hương dịch
.....Phật Giáo – Bức Thông Điệp Vượt Thời Gian.    Ven. Dr. K. Sri  Dhammananda;  Thích Quảng Bảo dịch
.....Truyền bá Chánh Pháp.     HT Thích Trí Quảng
.....Đạo gì ? (sách)   Thích Trí Siêu
.....Đạo Phật Bi Quan hay Lạc Quan?   HT. Thích Thanh Từ
.....Những cành hoa đạo   (sách)   Tịnh Như
.....Đức Phật và hào quang chân lý   TT. Thích Giải Thông dịch
.....Thử hoà điệu sống  (sách)   Võ Đình Cường
.....Đạo Phật một biểu tượng của hoa sen   HT. Thích Đức Nghiệp
.....Đạo Phật là đạo yêu đời    Thiền sư Thanh Từ
 

..........................III. GIÁO PHÁP
.............................BỐN CHÂN LÝ
.....Tứ diệu đế.      HT. Thích Thiện Hoa
.....Tứ Diệu Đế: Cattari Ariya Saccani.   Bình Anson trích dịch
.....Tứ Diệu Đế.     Ajahn Sumedho;  Dương Vĩnh Hùng dịch
.....Bốn Chân Lý (Tứ Diệu Đế).     Thích Viên Giác
.....Bốn Chân Lý Thâm Diệu.   Phạm Kim Khánh
.....Chuyển Pháp Luân và Tứ Diệu Ðế.   (sách)   Maha Thongkham và Huỳnh Văn Niệm soạn dịch
.....Bảy phương pháp đi đến giác ngộ.     TT. Thích Thiện Bảo
.....Con đường thánh gồm tám yếu tố.    Thích Nhật Từ
.....Tám phần Thánh đạo (Bát-Chánh Đạo).     Thích Tâm Khanh
.....Bát Chánh Đạo.      Cư-sĩ Chính-Trực 
.....Thuyết tứ đế  (sách)   Minh Chi

............................DUYÊN KHỞI 
.....Nguyên lý duyên khởi trong giáo pháp đức Phật.     HT. Thích Thiện Siêu
.....Duyên Khởi và Vô Ngã (Paticcasamuppàda và Anattà). TT. Thích Chơn Thiện
.....Giáo lý duyên khởi    TT. Thích Chơn Thiện
.....Mười hai nhân duyên và đời sống đạo.     Nhựt Chiếu
.....Mười hai nhân duyên.     Thích Tâm Hải
.....Duyên khởi và tính không được đồ giải qua phương trình E=MC2 của nhà bác học Albert Enstein.     Khải Thiên và Nguyễn Chung Tú

..................VÔ THƯỜNG, KHỔ VÀ VÔ NGÃ
.....Ba pháp ấn.      Định Huệ dịch
.....Ba dấu ấn của chánh pháp.     Nguyên Tuấn
.....Vài Quan Niệm Sai Lầm về Pháp Tánh (Dhammata).   Liễu Pháp dịch
.....Vô thường.  HT. Thích Thiện Hoa
.....Vô thường      HT. Thích Thiện Siêu
.....Những Bước Thăng Trầm.     Narada Maha Thera; Phạm Kim Khánh dịch 
.....Vô ngã.    Thích Trí Siêu
.....Có Một Sự Thật.   Quảng Minh
.....Đạo Phật là đạo diệt khổ.    HT. Thích Thanh Từ
.....Cho người già bệnh.     HT. Thích Thanh Từ
.....Nguồn gốc của khổ đau.     Cư-sĩ Chính-Trực
.....Lý thuyết Vô Ngã.   Hòa thượng W. Rahula
.....Trầm tư về con người ngũ uẩn của chính mình.    Thích Chơn Thiện
.....Giá trị thẫm mỹ  trong giáo lý vô thường-vô ngã.   Thích nữ Liên Dung
.....Năm uẩn.     Thích Viên Giác
.....Năm Căn, Năm Lực.     Thích Viên Giác
.....Bốn Đại, Sáu Đại, Mười hai Xứ, và Mười tám Giới.      Thích Tâm Thiện
.....Đối Diện với Sự Thật Vô Ngã.    Thích Nguyên Hùng
.....Vô ngã (phần I)    Trần Chung Ngọc
.....Vô thường   Huyền Linh
.....Năm pháp có thể đưa đến đau khổ hay hạnh Phúc.    Thích Đức Thắng

...........NHÂN QUẢ, NGHIỆP BÁO VÀ LUÂN HỒI
.....Nhân Quả.      HT. Thích Thiện Hoa
.....Nhân quả.     Khải Thiên
.....Tu Là Chuyển Nghiệp.  (sách)  HT. Thích Thanh Từ
.....Thuyết nghiệp của Phật giáo.     Minh Chi
.....Định nghiệp trong Phật giáo.     HT. Thích Thiện Siêu
.....Triết Lý về Nghiệp.    (sách)      Hòa thượng Hộ Tông
.....Nghiệp (Karma).     Thích Tâm Thiện
.....Có hay không có linh hồn trong Phật giáo.     Giáo sư Minh Chi
.....Lời nói.      Cư sĩ Chính Trực
.....Ái ngữ.       Cư sĩ Chính Trực
.....Chánh ngữ.     Cư sĩ Chính Trực
.....Luân hồi.      HT. Thích Thiện Hoa
.....Thuyết Tái sanh.     Minh Chi
.....Sự Sinh (Jati) và Tái Sinh (Upapatti) theo Đức Phật. Trần Ngọc Ninh
.....Luân hồi.      Thích Tâm Thiện
.....Dâng sớ cầu an, cúng sao giải hạn  Cư sĩ Chính Trực 
.....Luân hồi   HT. Thích Thanh Từ
.....Thập Nhị Nhân Duyên.   Thích Đức Thắng 

......................GIÁC NGỘ VÀ GIẢI THOÁT
.....Ý nghĩa thành đạo theo kinh Hoa Nghiêm.     HT. Thích Trí Quảng
.....Tam vô lậu học (Giới-Định-Tuệ).     Thích Từ Hòa và Thích Phước Lượng
.....Giác ngộ và giải thoát.      Cư-sĩ Chính-Trực 
.....Quả vị giác ngộ: sự giải thích của Thượng Toạ Bộ và Đại Thừa.   Thích Duy Tân
.....Các cấp độ hạnh phúc.      Thích Duy Tân
.....Quả vị giác ngộ dưới cội bồ-đề.     Thích Nguyên Hiền
.....Sự giác ngộ của đức Phật là quá trình chuyển hoá tâm linh.    Thích Quang Thạnh
.....Khái niệm bồ-đề trong đạo Phật.    S. K. Nanayakkara; Thích Nữ Liên Hoà dịch
.....Bản chất của bồ-đề, giác ngộ, niết-bàn và con đường giải thoát.    Tâm Minh
.....Tôi không dám khinh quý ngài . . .    Nguyên tác: Mick Kiddle;  Lệ Tâm dịch
.....Phương pháp chuyển hoá của Đức Từ Phụ.   Thích Nữ Như Nguyệt
.....Con đường giác ngộ theo kinh điển Nikaya.     Thích Nữ Trí Liên
.....Thánh nhân trong kinh điển Paali.    Thích Nhật Từ
.....Con đường hạnh phúc.     Thích Kiến Hạnh
.....Con đường chuyển hóa khổ đau.    Thích Minh Nguyện
.....Vượt Thoát Bộc Lưu.   Thích Nguyên Hùng 
.....Giác ngộ trong Kinh Bát Đại Nhân Giác.  Thích Viên Giác
.....Giải Thoát trong Phật Giáo.     HT. Thích Thiện Siêu
.....Con đường siêu thế.     Thích Nữ Hương Nhũ
.....Phương pháp liễu sanh thoát tử.
.....An lạc và hạnh phúc.     Cư-sĩ Chính-Trực 
.....Quay đầu lại là bờ.     Giáo sư Minh Chi
.....Biết buông bỏ chính là biết sống sự thật    Nguyên Hùng dịch 
.....Giác ngộ.    Huệ Minh 
.....Phật tại tâm.

 ..............................NIẾT-BÀN
.....Niết-bàn: bản chất và mục tiêu giác ngộ.     Thích Nhật Từ
.....Niết-bàn và sự chấm dứt luân hồi.   Thích Nhật Từ
.....Vô ngã và Niết-bàn.    Thích Hiển Chánh
.....Tìm hiểu vấn đề Niết Bàn của Phật Giáo.       Lê Ngọc Cương
.....Hạnh Phúc, Khổ Đau và Niết-bàn.   Venerable Ajahn Sumedho;  Mỹ Thanh dịch
.....Niết-bàn.    Thích Đức Thắng

...........................BI, TRÍ VÀ DŨNG
.....Trí tuệ trong Đạo Phật.   HT. Thích Minh Châu
.....Ý Nghĩa về Trực Quán, Kiến Thức và Trí Tuệ trong Đạo Phật.  Lama Anagarika Govinda;   Tổ dịch thuật Trúc Lâm chuyển ngữ 
.....Từ bi trong đạo Phật.     Tỳ Kheo Thích Quảng Lực
.....Bốn món tâm vô lượng.     HT. Thích Thiện Hoa
.....Tu phước và tu huệ.   Thiền sư Nhất Hạnh
.....Vài ý nghĩ nhỏ về đức dũng của người Phật tử.     Tâm Minh 

.....................PHƯỚC ĐỨC VÀ CÔNG ĐỨC
.....Công đức và phước đức.     Cư sĩ Chính Trực 
.....Phước Báu.       Cư-sĩ Chính-Trực
.....Mười tiêu chuẩn của đời sống lý tưởng và điều kiện thực hiện.  Thích Nhật Tuệ
.....Bốn Pháp Hành Tạo Niềm Vui Hạnh Phúc. Thiện Minh
.....Thân cận người trí là pháp hành tạo niềm vui an lạc.    Tỳ-kheo Thiện Minh
.....Làm phước - pháp hành tạo niềm vui an lạc.    Tỳ-kheo Thiện Minh
.....Hạnh bố thí.      Cư sĩ Chính Trực
.....Phước huệ song tu  Cư sĩ Chính Trực
.....Đi chùa đúng chánh pháp    Cư sĩ Chính Trực

...........................QUÁN TƯỞNG
.....Quán Bất Tịnh.     HT. Thích Thiện Hoa
.....Quán Sổ Tức.     HT. Thích Thiện Hoa
.....Quán Từ Bi.     HT. Thích Thiện Hoa
.....Quán Nhân Duyên.      HT. Thích Thiện Hoa
.....Quán Giới Phân Biệt.     HT. Thích Thiện Hoa
.....Giả tạm   Hạnh Chơn

.....................NHÂN CÁCH VÀ XÃ HỘI
.....Bảy pháp để xây dựng một hội chứng hưng thạnh.     Thích Nhuận Hải 
.....Sáu pháp tạo nên sự hòa hợp trong đời sống cộng đồng.    TK. Thích Huệ Nghĩa
.....Nhân cách thăng bằng   Robert Bogoda
.....Đức Phật nói về tiềm năng của con người.     Thích Nữ Đồng Anh
.....Thiểu dục và tri túc.     HT. Thích Thiện Hoa
.....Lục hòa.     HT. Thích Thiện Hoa

.............NGHE PHÁP VÀ THỰC HÀNH PHÁP
.....Phải có con mắt trạch pháp khi nghe Kinh.     HT. Thích Thiện Siêu
.....Người Tại gia tu Phật.     HT. Thích Thiện Siêu
.....Gia chủ hỏi pháp     HT. Thích Thiện Siêu
.....Sống với pháp trong cuộc đời.  Venerable Ajahn Chah; Mỹ Thanh dịch 
.....Sống tỉnh thức trong cuộc đời.     Thích Nhuận Hải
.....Các cấp độ Giới pháp.     TT. Thích Phước Sơn
.....Y nghĩa bất y ngữ.       Cư sĩ Chính Trực

...............................TÂM TÁNH
.....Hai hướng vận hành của tâm lý.   TT. Thích Chơn Thiện
.....Khái niệm Tâm và điều tâm     Minh Chi
.....Những bài học về diệu tâm hay Phật tánh.     Tâm Minh 

...

 

 
http://www.buddhismtoday.comOther websites 
 

 


PG cho người bắt đầu | Đức Phật & Phật pháp | Kinh Điển | Nghi thức tụng niệm | Thiền định | Niệm Phật
Phật giáo Việt Nam | Phật giáo năm Châu | Bồ-tát đạo | Pháp trích lục | Triết học PG | Giáo dục PG | Văn hóa PG
Đạo đức-Tâm lý học PG | PG & Khoa học | Xã hội học PG | PG & Kinh tế | PG & Quản trị | PG & Sinh thái
Phật tích | Đối thoại | Diễn Đàn | Điểm sách | Ăn chay | Xuân| Vu-lan-bồn | Văn Học | Thơ  | Tin Tức Phật Giáo || Truyện | Nhạc
Từ điển-tham khảo | Pháp luận khác | Tâm tình độc giả | Thư mục sách | Ban biên tập | Tác giả-Dịch giả | Links

Screen Savers | Mailing List | Tuyển tập ảnh | Hộp thư Phật Học | Góp ý | Lưu bút | Nạp trang nhà | WebRing
Hoa sen Dao Phat Ngay Nay
Biên tập: Tỳ-kheo Thích Nhật Từ
Bài đã đánh máy, xin gởi attachment về địa chỉ email: thichnhattu@yahoo.com
Thư từ tâm tình độc giả, xin gởi về địa chỉ email: buddhismtoday@yahoo.com
Cập nhật ngày  1-5-2005