...
 Trang Tiếng Anh


Đạo Phật Ngày Nay

DIỄN ĐÀN

 
 
  .. .. .. .. .....Nghĩ về hệ thống giáo dục Phật giáo Việt Nam.     Thích Nhật Từ
.....Chết là một Món Quà, là một Đạo Sư. Karma Lekshe Tsomo; Lệ Tâm dịch
.....Chiến lược tâm công của đức Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Gandhi, bà Aung San Suu Kyi, và đức Dalai Lama.    Phan Quang Việt
.....Tam Bảo là chuẩn đích cho phát triển PGVN.    HT Thích Thiện Châu
.....Báo chí Phật giáo: Vấn đề hội nhập & phát triển.     TT. Thích Thiện Bảo
.....Mấy ý kiến về sinh hoạt của Phật giáo trong thế kỷ thứ 21.     Thích Nguyên Tạng
.....Bản chất của chính sách Ky-tô giáo "hóa" Châu Á của Vatican và hướng phát triển đạo Phật trong thế kỷ 21.     Giáo sư Trần Chung Ngọc
.....Tham luận của Hội Phật Tử Việt Nam tại Pháp trong Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc GHPGVN lần thứ IV
.....Vài ý kiến về mạng lưới hoàøn cầu và hướng phát triển Đạo Phật Việt Nam.    Nguyên Đạo và Nguyên Phước
.....Vài suy nghĩ về thiết chế Phật giáo Việt Nam.   Thích Hiển Chánh
.....Suy nghĩ về cơ chế quản lý tăng ni.     TK. Thích Kiến Hạnh
.....Ngỡ Ngàng Tiếng Vạc Kêu Sương (Mấy suy nghĩ về Lễ Tuyên Dương Công Đức).    Dương Kinh Thành
.....Một vài suy nghĩ về hệ thống tổ chức giáo hội của PGVN.     Thích Phước An
.....Gia đình Phật tử: một sinh hoạt ích lợi cho đạo, thiết thực cho đời.    TT. Thích Thiện Bảo 
.....Đôi điều về gia đình Phật tử Việt Nam.     TT. Thích Thiện Bảo
.....Sự truyền bá đạo Phật tại Tây phương : một cuộc Chuyển Pháp luân mới ?  Trịnh Nguyên Phước
.....Vai trò và nhiệm vụ của vị trụ trì trong thế kỷ 21.     TT. Thích Thiện Bảo
.....Ai là tác giả Huy hiệu Hoa Sen và bài ca Dây Thân Ái?     Tâm Hảo
.....Hai tiêu chuẩn cần thiết cho một sứ giả hoằng pháp.     Thích Thiện Hữu
.....Việt hóa Nghi lễ, đường còn xa vời vợi.     Nguyên Đạo Lại Như Bằng
.....Tâm tình một bạn trẻ ở Nhật.     Đồng Vọng
.....Tăng Già trong Thế Kỷ thứ 21.   Ven. Ching Hisn;  Thích Nguyên Tạng dịch.
.....Đạo Phật Đi vào Cuộc Đời và Các Tiểu Luận Khác.  (sách)   Thiền Sư Nhất Hạnh..
.....Một cái nhìn khác cho vấn đề phát triển Phật giáo Việt Nam.     Phan Tấn Hùng
.....Nỗi Vất Vả Nghề Trồng Người.   Thích Lệ Thọ 
.....Ðạo Phật với Vấn Ðề Ðoàn Kết   Ðệ Tử Phật
.....Phật giáo Việt Nam bình đẳng hay bất bình đẳng với Ni giới?   Thích Lệ Thọ
..........

...

 

 
http://www.buddhismtoday.comOther websites 
 

 


PG cho người bắt đầu | Đức Phật & Phật pháp | Kinh Điển | Nghi thức tụng niệm | Thiền định | Niệm Phật
Phật giáo Việt Nam | Phật giáo năm Châu | Bồ-tát đạo | Pháp trích lục | Triết học PG | Giáo dục PG | Văn hóa PG
Đạo đức-Tâm lý học PG | PG & Khoa học | Xã hội học PG | PG & Kinh tế | PG & Quản trị | PG & Sinh thái
Phật tích | Đối thoại | Diễn Đàn | Điểm sách | Ăn chay | Xuân| Vu-lan-bồn | Văn Học | Thơ  | Tin Tức Phật Giáo || Truyện | Nhạc
Từ điển-tham khảo | Pháp luận khác | Tâm tình độc giả | Thư mục sách | Ban biên tập | Tác giả-Dịch giả | Links

Screen Savers | Mailing List | Tuyển tập ảnh | Hộp thư Phật Học | Góp ý | Lưu bút | Nạp trang nhà | WebRing
Hoa sen Dao Phat Ngay Nay
Biên tập: Tỳ-kheo Thích Nhật Từ
Bài đã đánh máy, xin gởi attachment về địa chỉ email: thichnhattu@yahoo.com
Thư từ tâm tình độc giả, xin gởi về địa chỉ email: buddhismtoday@yahoo.com
Cập nhật ngày  1-7-2002