...
 Trang Tiếng Anh
Trang Tiếng Việt 

Đạo Phật Ngày Nay
BÀI VÀO MẠNG THÁNG 1-2001

 
 
  .. .. .. .. ....................MỪNG XUÂN TÂN TỴ 2001

..........................

Nhân dịp xuân Tân Tỵ 2001, kính chúc chư tôn đức Tăng Ni và toàn thể quý Phật tử thân tâm khinh an, vạn sự hanh thông và tràn đầy pháp lạc.  Đạo Phật Ngày Nay
***

.....Xuân Pháp Hoa.    HT. Thích Trí Quảng
.....Xuân hoan hỷ.    HT. Thích Trí Quảng
.....Lục Tặc và Lục Thông.     HT. Thích Thanh Từ
.....Nụ Cười của Phật Di Lặc.     HT.Thích Hiển Pháp
.....Gia Phong chư Phật và mùa Xuân.      TT. Thích Giác Toàn
.....Những đoá mai vàng đẹp mãi ngàn năm.     TT. Thích Giác Toàn
.....Xuân Di-lặc.      Cư sĩ Chính Trực 
.....Ẩn Dụ Một Đóa Mai.   Đại-lãn
.....Cành Mai Mãn Giác.   Thích Lệ Thọ
.....Nhân mùa xuân nói về mô hình phát triển tâm linh.     Trần Trung Phượng
.....Tâm Xuân.    Hạnh Chiếu
.....Tết Nguyên Đán và Phật lịch liên hệ với nhau như thế nào ?    Nguyễn Phúc Bửu Tập
.....Hành Hương Phật Giáo nhìn từ góc độ lịch sử Phật giáo.   Huỳnh Ngọc Trảng
.....Chùa Phật xưa và nay.     KTS Nguyễn Hữu Thái
.....Cho đời khuôn mặt tươi cười. Diệu Tịnh dịch
.....Mùa xuân trên Côn Sơn.     Tùy bút của Hạnh Chiếu
.....Nụ đào nở hoa.   (thơ)  Thích Thiện Hữu
.....Xuân.   (thơ)  Thích Nhậät Từ
.....Mùa xuân không tính (thơ)  Thanh Trúc
.....Xuân Núi (thơ)   Lộng Chương
.....Sen nở đầu mùa (thơ)  Hồ Ngạc Ngữ
.....Xuân.    (thơ)   Ngọc Chúc
.....Một nhành mai.    (thơ)   Vô danh
.....Tâm Xuân.   (thơ)   Nhất Thanh
.....Tuyển tập hình xuân.     Thích Hiển Chánh sưu tầm

***

...........TƯỞNG NIỆM PHẬT THÀNH ĐẠO
.....Những cánh hoa trí tuệ: Tư tưởng tháng 1-2001.    Tịnh Tuệ sưu tầm
.....Ý nghĩa thành đạo theo kinh Hoa Nghiêm.     HT. Thích Trí Quảng
.....Tiến Trình Giải Thoát của Đức Phật khi Ngài Thành Đạo.     HT.Thích Minh Châu
.....Giải Thoát trong Phật Giáo.     HT. Thích Thiện Siêu
.... Ý Nghĩa Ngày Thành Đạo.    HT. Thích Huyền-Tôn
.....Cảm niệm ngày Phật thành đạo.    Thích Nguyên Tạng
.....Tặng Phẩm Dâng Đời.   (thơ)    TT. Thích Giác Toàn
.....Đạo phật: con đường giác ngộ.     Thích Nữ Huệ Liên
.....Quả vị giác ngộ dưới cội bồ-đề.     Thích Nguyên Hiền
.....Thử bàn về tu chứng quan trong Phật giáo.   Thích Hạnh Chánh
.....Sự giác ngộ của đức Phật là quá trình chuyển hoá tâm linh.    Thích Quang Thạnh
.....Đức Phật Thích Ca: con đường từ khổ hạnh đến giác ngộ.    Minh Thông
.....Khái niệm giác ngộ trong đạo Phật.    S. K. Nanayakkara; Thích Nữ Liên Hoà dịch
.....Có Một Sự Thật.   Quảng Minh
.....Từ đêm nhìn sao mai mọc . . .   Thích Phước An
.....Bài học thành đạo.    Tâm Minh
.....Thánh nhân trong kinh điển Paali.    Thích Nhật Từ
.....Quả vị giác ngộ: sự giải thích của Thượng Toạ Bộ và Đại Thừa.   Thích Duy Tân
.....Tôi không dám khinh quý ngài . . .    Nguyên tác: Mick Kiddle;  Lệ Tâm dịch
.....Giác ngộ và giải thoát.      Cư-sĩ Chính-Trực 
.....Phương pháp chuyển hoá của Đức Từ Phuï.   Thích Nữ Như Nguyệt
.....Con đường giác ngộ theo kinh điển Nikaya.     Thích Nữ Trí Liên
.....Các cấp độ hạnh phúc.      Thích Hiển Chánh
.....Niết-bàn: bản chất và mục tiêu giác ngộ.     Thích Nhật Từ
.....Vô ngã và Niết-bàn.    Thích Hiển Chánh
.....Niết-bàn và sự chấm dứt luân hồi.   Thích Nhật Từ
.....Giác ngộ trong Kinh Bát Đại Nhân Giác.  Thích Viên Giác
.....Bảy phương pháp đi đến giác ngộ.     TT. Thích Thiện Bảo
.....Con đường thánh gồm tám yếu tố.    Thích Nhật Từ
.....Vài quan niệm về Đức Phật và Đạo Phật.      HT. Thích Trí Quảng
.....Tưởng niệm ngày Phật thành đạo.     Thích Giác Ngôn
.....Sự vĩ đại của Đức Phật.    Thích Viên Giác
.....Cuộc hành trình vi diệu.     Thích Thanh Chương
.....Cuộc đời Đức Phật.  Tiến sĩ David J. Kalupahana; Thích Nữ Liên Hiếu dịch
.....Đức Phật lịch sử và đức Phật tôn giáo.     Thích Thị Quả
.....YÙ nghĩa Phật thành đạo và các giá trị thực tiễn.     Thích Minh Diệu
.....Trầm tư về ngày Phật thành đạo.    Thích Nữ Giới Hương
.....Đức Phật nói về tiềm năng của con người.     Thích Nữ Đồng Anh
.....Ý nghĩa Phật thành đạo.    Thích Nữ Liên Chương
.....Con đường siêu thế.     Thích Nữ Hương Nhũ
.....Bản chất của bồ-đề, giác ngộ, niết-bàn và con đường giải thoát.    Tâm Minh
.....Một vài suy tưởng nhân kỷ niệm ngày Phật thành đạo.    Chơn Hương
.....Nghiên cứu của người nhật về niên đại Đức Phật.  Hajime Nakamura;  Thích Thiện Quý dịch
.....Giới thiệu "niên đại đức Phật lịch sử". Heinz Bechert; Thích Giác Hoàng dịch
.....Phật giáo và các vấn đề thời đại.  G. P. Malalasekera;  Lệ Tâm dịch
.....Một giải pháp cho thế kỷ 21 theo quan điểm đạo Phật.  HT.  P.A. Payutto;  Minh Hạnh dịch
.....Bức thông điệp muôn đời.  HT. Piyadassi; Thích Nữ Giới Hương dịch
.....Tính thích nghi của Phật giáo.    Thích Lệ Thọ
.....Tăng Già trong Thế Kỷ thứ 21.   Ven. Ching Hisn;  Thích Nguyên Tạng dịch
.....Đức Phật: nhà giáo dục vĩ đại.     Thích Huệ Khai
.....Phật giáo và môi trường.    Thích Thiện Hữu
.....Tản mạn về nhân bản trong Phật Giáo.   Thích Đức Trường
.....Tôn giáo trong thời đại khoa học.  HT. K. Sri Dhammananda;  Diệu Hương dịch
.....Giá trị thẫm mỹ  trong giáo lý vô thường-vô ngaõ.   Thích nữ Liên Dung
.....Vài nét về Phật giáo ở Châu Á và Châu Âu trong thế kỷ 20.  Lệ Tâm
.....Phật giáo hôm nay và ngày mai.   Nandadeva Wijesekera;   Diệu Hương dịch
.....YÙ nghĩa đạo đức trong Kinh Phật Tự Thuyết.   Thích Thiện Hữu
.....Ảnh hưởng thiền ở nơi làm việc.    Mỹ Thanh dịch
.....Thiền nội quán và khủng hoảng môi sinh.  Prof. Lily de Silva; Cư sĩ Minh Thông dịch Việt
.....Thiền tông trong các nước Phật Giáo Đại Thừa.  Shanta Ratnayaka;  Liễu Pháp dịch
.....Sự hài hòa trong tôn giáo: Đa dạng là lợi lạc.    Thích Minh Thành dịch
.....Vài nét về Bồ-Đề Đạo Tràng.   D.C. Ahir;      Thích Phước Chí dịch
.....Thánh tích Bồ-Đề Đạo Tràng. Tiến sĩ A.D.T.E. Perera;  Thích Nữ Liên Hoà dịch
.....Bồ-Đề Đạo Tràng.     Thích Nữ Giới Hương
.....Đôi nét về Bồ-đề Đạo Tràng nơi đức Phật thành đạo.    Tiến sĩ  Lâm Như Tạng
.....Niên đại của đại tháp Bồ-Đeà.     Thích Nữ Giới Hương dịch
.....Lịch sử cây Bồ-Đề tại Bồ-Đề Đạo Tràng.   Diệu Hương
.....Sự đóng góp của Đông Nam Á trong việc duy trì ngôi đại tháp Bồ-Đeà.   Diệu Hương dịch
.....Vài đề nghị về sự phát triển Bồ-Đề Đạo Tràng.   Lệ Tâm dịch
.....Đạo Đức Học của Giải Thoát.     Trần Tuấn Mẫn
.....Giáo dục và tình thương.    Thích Nữ Vân Liên
.....Vẫn một vầng trăng.   (thơ)    Thích Nữ Chân Nguyên
.....Sá gì đâu một cõi đi về!     (thơ)  Tâm Minh Hạnh
.....Lá thư thầy (5).    Sư Viên Minh
.....Lá thư thầy (6).    Sư Viên Minh
.....Lấy chồng xa xưù.   (truyện ngắn)     Huỳnh Trung Chánh
.....Đại hội Tăng Già Phật Giáo Thế Giới lần thứ bảy.   Thích Nguyên Tạng Lược ghi
.....Đại Hội Liên Hữu Phật Giáo Thế Giới lần thứ hai mươi mốt.   Thích Nguyên Tạng lược ghi
.....Đức Tin Công Giáo.      (sách)  Trần Chung Ngọc
.....Lễ truy niệm cố HT. Thích Thanh Kiểm
.....Tường thuật hội thảo và lễ tưởng niệm Phật Thành Đạo.  Thích Nữ Lệ Tâm

-oOo-

.....CÁC  SCREEN SAVERS MIỄN PHÍ CỦA ĐẠO PHẬT NGÀY NAY
..................................................................-oOo-
............................Trở về mục "Bài vào mạng hằng tháng"

 

 Phật giáo cho người bắt đầu | Đức Phật & Phật pháp | Kinh Điển | Nghi thức tụng niệm | Thiền | Niệm Phật | Pháp trích lục | Bồ-tát Đạo
Phật giáo Việt Nam | Phật giáo năm Châu | Triết học PG | Giáo dục PG | Văn hóa PG | Đạo đức-Tâm lý học PG | PG và Khoa học
 Xã hội học PG | PG và Kinh tế | PG và Quản trị | PG và Sinh thái | Đối thoại | Diễn Đàn | Điểm sách | Truyện | Ăn chay | Thơ | Nhạc
Phật tích & Danh thắng | Xuân | Vu-lan-bồn | Pháp luận khác | Tâm tình độc giả | Thư mục sách | Thư mục tác giả | Ban biên tập | Links

Thành lập ngày 22-2-2000
 Screen Savers | Hộp thư Phật Học | Góp ý | Lưu bút | Nạp trang nhà | Tham gia WebRing
-oOo-
Bài đã đánh máy, xin gởi attachment về địa chỉ email:thichnhattu@yahoo.com
Thư từ tâm tình độc giả, xin gởi về địa chỉ email: buddhismtoday@yahoo.com
Cập nhật ngày  1-2-2001