Trang Tiếng Anh

Trang Tiếng Việt 

.....
Đạo Phật Ngày Nay

BÀI VÀO MẠNG THÁNG 1-2006

 

.. .. .. ..

...Nói về bài giảng Bát Kỉnh Pháp     Thích Nhật Từ

...Cách xưng hô trong Phật giáo Việt Nam      Thích Chân Tuệ

...Đôi mắt      Thích Trí Tài

...Ngươi là ai ?    Thích Trí Tài

...Nhẫn có phải là nhục ?       Thích Trí Tài

...Tìm hiểu mối xung khắc giữa cha mẹ và con cái trong thời hiện đại       Thích Trí Tài

...Tự tình      Thích Tâm Chơn

...Nhớ về Sơn Thắng     Thích Tâm Chơn
...Phật giáo với vịnh sử thi cuối đời nhà Đường       Thích nữ Hương Trí  dịch
...Cùng mâm dùng trai với Pháp sư Chứng Nghiêm  Thích nữ Hương Trí  dịch
...Phiên âm Đại Tạng Kinh        Nguyên Tánh Trần Tiển Khanh
...Đức Phật A-di-đà và cõi Tịnh Độ       Liên Hoa  dịch
...Lời khuyên từ bỏ việc ăn thịt       Thanh Liên   dịch
...Trò chơi vũ trụ        Huệ Minh

...Hãy là bác sĩ cho chính mình   Mỹ Thanh  dịch

...Thuyết tương đối của Einstein phải sửa đổi         Lê Văn Cường

...Hỏi Thăm Đường Mây Cũ    (thơ)   Phổ Đồng

...Lục bát mùa xuân  ( thơ )   Maica
...Khai bút đầu xuân   (thơ)  Thích nữ Viên Quang
...Hải đảo tự thân     (thơ)   Nghiêm Xuân Cường
...Giấc mộng đời     (thơ)    Nghiêm Xuân Cường
...Khi tâm sinh diệt    (thơ)    Nghiêm Xuân Cường
...Đi tìm    (thơ)    Hoa Lục Bình
...Xuân về khắp nẻo   (thơ)   Hoa Lục Bình
...Hồi hướng    (thơ)      Chúc Loan

BÀI VÀO MẠNG HÀNG THÁNG
1- 2005 | 2-2005 | 3-2005 | 4-2005 | 5-2005 | 6-2005 | 7-2005 | 8-2005 | 9-2005 | 10-2005 | 11-2005 | 12-2005 | Năm 2000-2006

..................................................................-oOo-

............................Trở về mục "Bài vào mạng hằng tháng"


 Phật giáo cho người bắt đầu | Đức Phật & Phật pháp | Kinh Điển | Nghi thức tụng niệm | Thiền | Niệm Phật | Pháp trích lục | Bồ-tát Đạo

Phật giáo Việt Nam | Phật giáo năm Châu | Triết học PG | Giáo dục PG | Văn hóa PG | Đạo đức-Tâm lý học PG | PG và Khoa học

 Xã hội học PG | PG và Kinh tế | PG và Quản trị | PG và Sinh thái | Đối thoại | Diễn Đàn | Điểm sách | Truyện | Ăn chay | Thơ | Nhạc

Phật tích & Danh thắng | Xuân | Vu-lan-bồn | Pháp luận khác | Tâm tình độc giả | Thư mục sách | Thư mục tác giả | Ban biên tập | Links


Thành lập ngày 22-2-2000
 Screen Savers | Hộp thư Phật Học | Góp ý | Lưu bút | Nạp trang nhà | Tham gia WebRing
-oOo-
Bài vở đóng góp, xin gởi attachment về Ban biên tập qua địa chỉ email: goibaidaophatngaynay@yahoo.com
Thư từ tâm tình độc giả, xin gởi về địa chỉ email: tamtinhdaophatngaynay@yahoo.com
Cập nhật ngày 30 -1-2006