Trang Tiếng Anh

Trang Tiếng Việt

Huy hieu cua Dao Phat ngay nay - Dao duc - Tri tue - Thien dinh
Đạo Phật Ngày Nay

Đại Đức  THÍCH QUẢNG KIẾN

 

.. .. .. ..
.....Chiếc bát trong kinh điển và chiếc nêu trong chuyện cổ nhân gian     Quảng Kiến
.....Về câu tục ngữ: Mẹ ta, hoa Phật    Quảng Kiến
.....Phật đi rồi Toại ơi   (truyện)   Đỗ Thiền Đăng
.....Vị hòa thượng nhỏ… (truyện)   Đỗ Thiền Đăng
.....Phật ở trên cao kìa!    (truyện)   Đỗ Thiền Đăng
.....Áo màu hoa cúc   (truyện)   Đỗ Thiền Đăng
.....Cụ già và những quả bóng    (truyện)   Đỗ Thiền Đăng
.....Thiền và yêu    (truyện)   Đỗ Thiền Đăng
.....Ông Bụt khóc    (truyện)   Đỗ Thiền Đăng
.....Mối giao thoa giữa kinh điển, điển tích Phật giáo và truyện cổ nhân gian     Đỗ Thiền Đăng
.....Thương quá chùa quê   (truyện)   Đăng Tâm

 .........
.......

......................................Trở về "Mục lục tác giả"

...


PG cho người bắt đầu | Đức Phật & Phật pháp | Kinh Điển | Nghi thức tụng niệm | Thiền định | Niệm Phật

Phật giáo Việt Nam | Phật giáo năm Châu | Bồ-tát đạo | Pháp trích lục | Triết học PG | Giáo dục PG | Văn hóa PG

Đạo đức-Tâm lý học PG | PG & Khoa học | Xã hội học PG | PG & Kinh tế | PG & Quản trị | PG & Sinh thái
Phật tích | Đối thoại | Diễn Đàn | Điểm sách | Ăn chay | Xuân | Vu-lan-bồn | Văn Học | Thơ  | Tin Tức PG | Truyện | Nhạc
Từ điển-tham khảo | Pháp luận khác | Tâm tình độc giả | Thư mục sách | Ban biên tập | Tác giả-Dịch giả | Links

Screen Savers | Mailing List | Tuyển tập ảnh | Hộp thư Phật Học | Góp ý | Lưu bút | Nạp trang nhà | WebRing
Hoa sen Dao Phat Ngay Nay
Biên tập: Tỳ-kheo Thích Nhật Từ
Bài vở đóng góp, xin gởi attachment về Ban biên tập qua địa chỉ email: goibaidaophatngaynay@yahoo.com
Thư từ tâm tình độc giả, xin gởi về địa chỉ email: tamtinhdaophatngaynay@yahoo.com   
http://www.buddhismtoday.com/tacgia/thichquangkien.htm
Cập nhật ngày  1-4-2006