Trang Tiếng Anh

Trang Tiếng Việt

Huy hieu cua Dao Phat ngay nay - Dao duc - Tri tue - Thien dinh
Đạo Phật Ngày Nay

Hòa Thượng THÍCH TRÍ CHƠN


 

.. .. .. ..
.....Con đường dẫn đến chân hạnh phúc    H.T. Thích Trí Chơn   dịch
.....Lòng Từ Bi là nền tảng của hoà bình thế giới      H.T. Thích Trí Chơn   dịch
.....Cuộc khủng hoảng hiện đại    H.T. Thích Trí Chơn   dịch
.....Khoa học và Tôn giáo     H.T. Thích Trí Chơn   dịch
.....A Dục Vương của Tích Lan      H.T. Thích Trí Chơn
.....Con đường sống theo Phật giáo    H.T. Thích Trí Chơn
.....Diễn văn hội Phật giáo thế giới lần thứ VI tại Campuchia    H.T. Thích Trí Chơn
.....Giá trị của Phật giáo trong thế giới hiện đại    H.T. Thích Trí Chơn
.....Ảnh hưởng Phật giáo đối với nhân loại    H.T. Thích Trí Chơn
.....Cuộc đời của đức Phật      HT. Thích Trí Chơn  dịch
.....Thông điệp tình thương của đức Phật     HT. Thích Trí Chơn
.....Phật giáo truyền bá từ Đông sang Tây Phương     HT. Thích Trí Chơn dịch
.....Phật giáo Tây phương      HT. Thích Trí Chơn dịch

 .........
.......

......................................Trở về "Mục lục tác giả"

...


PG cho người bắt đầu | Đức Phật & Phật pháp | Kinh Điển | Nghi thức tụng niệm | Thiền định | Niệm Phật

Phật giáo Việt Nam | Phật giáo năm Châu | Bồ-tát đạo | Pháp trích lục | Triết học PG | Giáo dục PG | Văn hóa PG

Đạo đức-Tâm lý học PG | PG & Khoa học | Xã hội học PG | PG & Kinh tế | PG & Quản trị | PG & Sinh thái
Phật tích | Đối thoại | Diễn Đàn | Điểm sách | Ăn chay | Xuân | Vu-lan-bồn | Văn Học| Thơ  | Tin Tức PG | Truyện | Nhạc
Từ điển-tham khảo | Pháp luận khác | Tâm tình độc giả | Thư mục sách | Ban biên tập | Tác giả-Dịch giả | Links

Screen Savers | Mailing List | Tuyển tập ảnh | Hộp thư Phật Học | Góp ý | Lưu bút | Nạp trang nhà | WebRing
Hoa sen Dao Phat Ngay Nay
Biên tập: Tỳ-kheo Thích Nhật Từ
Bài vở đóng góp, xin gởi attachment về Ban biên tập qua địa chỉ email: goibaidaophatngaynay@yahoo.com
Thư từ tâm tình độc giả, xin gởi về địa chỉ email: tamtinhdaophatngaynay@yahoo.com  
http://www.buddhismtoday.com/tacgia/ht_Tri_chon.htm
Cập nhật ngày 
1-2-2006