...
 Trang Tiếng Anh
Trang Tiếng Việt 

Đạo Phật Ngày Nay
BÀI VÀO MẠNG THÁNG 8-2001

 
 
  .. .. .. .. .....Những cánh hoa trí tuệ: Tư tưởng tháng 8-2001.    Thích Nữ Chân Nguyên sưu tầm
.....Về Một Cái Website mang Tên “Vietnam Buddhism”     Tâm Hà Lê Công Đa 
.....Nhân Minh luận.    Hồng Dương 
.....Nhận thức luận Phật giáo.    Hồng Dương
.....Luật nghi tổng quát  (sách)    Tỳ-kheo Giác Giới
.....Kinh Thủ Lăng Nghiêm Tông Thông (sách, VNI-Times, Zip)   Thiền sư Nhẫn Tế dịch
.....Nguyên lý duyên khởi trong giáo pháp đức Phật.     HT. Thích Thiện Siêu
.....Phải có con mắt trạch pháp khi nghe Kinh.     HT. Thích Thiện Siêu
.....Định nghiệp trong Phật giáo.     HT. Thích Thiện Siêu
.....Tư cách làm thầy.   Thích Nguyên Hùng
.....Chư Ni trước thời Mahapajapati. Liz Williams;   Thích Nữ Liên Hiếu dịch 
.....Thiền Đối với Văn Minh Nhân Loại.    Thích Quảng Bảo 
.....Những Gì Đức Phật Dạy và Thế Giới Ngày Nay.     Thích Quảng Bảo
.....Cội Nguồn Hạnh Phúc.   Nguyên tác đức Dalai Lama;  Bảo Hoàn dịch 
.....Giao Tiếp với Người.    Ni Sư Ayya Khema; Diệu Liên dịch
.....Tuyệt thực tại chùa Từ Đàm.   Bác sĩ Erich Wulff;   Minh Nguyện dịch
.....Phật Giáo – Bức Thông Điệp Vượt Thời Gian.    Ven. Dr. K. Sri  Dhammananda;  Thích Quảng Bảo dịch
.....Phật Giáo và Khủng Hoảng Môi Sinh.      Thích Quảng Bảo
.....Phật Giáo và Thời Đại Tân Tiến.     Thích Quảng Bảo
.....Giới trí thức ngày nay nói gì về hình ảnh đức Phật.    HT. tiến sĩ Ksri Dhammananda;  Thích Quảng Bảo dịch
.....Người Phật tử có sùng bái thần tượng không?    HT. tiến sĩ Ksri Dhammananda;  Thích Quảng Bảo dịch
.....Dừng lại, nhìn và làm chủ cái giận.   Erasto Fernandez; Mỹ Thanh dịch
.....Nước tương có thể gây ra ung thư.   Mỹ Thanh dịch 
.....Hai hướng vận hành của tâm lý.   TT. Thích Chơn Thiện
.....Chức năng của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam ngày nay.    Trần Tuấn Mẫn .....Thần Chú Đại Bi: Viên Ngọc của Người Cùng Tử.  Tâm Hà Lê Công Đa
.....Tập Tục Sóc Vọng và ảnh hưởng Phật giáo Đại thừa ở vùng đất Nam bộ.   Thích Đồng Bổn
.....Biện chứng pháp apoha.    Hồng Dương
.....Quán nhân duyên.      Hồng Dương
.....Bát bất và Duyên khởi.       Hồng Dương
.....Nhân duyên và Tứ cú.      Hồng Dương
.....Ý Nghĩa của sự Cầu Nguyện.   Thích Viên Giác
.....Đạo Phật và con người (sách)   Thích Nguyên Hùng dịch
.....Vài Chú Giải về Thiền Đốn Ngộ.   (sách) Nguyên Giác Phan Tấn Hải
.....Ðường vào nội tâm.    (sách)   Thích nữ Trí Hải 
.....Một cuộc đời, một ngôi sao (Truyện Ngài Xá-Lợi-Phất).  (sách)     Minh Ðức Triều Tâm Ảnh
.....Chuyển Pháp Luân và Tứ Diệu Ðế.   (sách)   Maha Thongkham và Huỳnh Văn Niệm soạn dịch 
.....Thiền Tịnh Song Tu. (sách)  Ni Trưởng Như Thanh
.....Kinh Ví Dụ Con Rắn (Kinh số 22, Trung Bộ).   Thích Minh Châu
.....Ông Bụt giữa chúng ta. Lương Hữu Định
.....Đạo Phật và Kinh Tế.     Minh Chi 
.....Gương Soi.   Dr. Akong Tulku Rinpoche;  Diệu Liên dịch 
.....Gặp nhau giữa Thiền Tông và Thiền của Giáo Lý Nguyên Thủy.   HT. Thích Thanh Từ
.....Bàn Về Thiền Nguyên Thủy và Thiền Phát Triển.    Giáo sư Minh Chi
.....Vai Trò của Đạo Đức trong Sự Trưởng Thành của Nhân Cách. Lama Govinda;  Tổ dịch thuật Trúc Lâm dịch
.....Thánh địa Yên Tử.    Trúc Lệ 
.....Nepal và vườn Lumbini. Nguyên Anh
.....Đối Diện với Sự Thật Vô Ngã.    Thích Nguyên Hùng
.....Danh nhân trí thức Âu Mỹ nghĩ gì về Kitô giáo? Trần Chung Ngọc sưu tầm 
.....Bí quyết chống Sa tăng    Trần Chung Ngọc 
.....Trương Vĩnh Ký, ông là ai?   Bùi Kha
.....Tin Tức và Tài Liệu về Lễ Tốt Nghiệp Khóa I, Học Viện Phật Giáo Huế.
.....Tuyển Tập Thơ của Ni Trưởng Như Thanh.
.....Cu Tí Đi Tu.  (truyện)   Thích Nguyên Hùng 
.....Khẩu Phật tâm xà.   (truyện)    Huỳnh Trung Chánh
.....Phổ Nguyện.    (truyện)   Huỳnh Trung Chánh
.....Lá thư thầy (19).    Sư Viên Minh
.....Lá thư thầy (20).    Sư Viên Minh
..................................................................-oOo-
............................Trở về mục "Bài vào mạng hằng tháng"

 
 

 Phật giáo cho người bắt đầu | Đức Phật & Phật pháp | Kinh Điển | Nghi thức tụng niệm | Thiền | Niệm Phật | Pháp trích lục | Bồ-tát Đạo
Phật giáo Việt Nam | Phật giáo năm Châu | Triết học PG | Giáo dục PG | Văn hóa PG | Đạo đức-Tâm lý học PG | PG và Khoa học
 Xã hội học PG | PG và Kinh tế | PG và Quản trị | PG và Sinh thái | Đối thoại | Diễn Đàn | Điểm sách | Truyện | Ăn chay | Thơ | Nhạc
Phật tích & Danh thắng | Xuân | Vu-lan-bồn | Pháp luận khác | Tâm tình độc giả | Thư mục sách | Thư mục tác giả | Ban biên tập | Links

Thành lập ngày 22-2-2000
 Screen Savers | Hộp thư Phật Học | Góp ý | Lưu bút | Nạp trang nhà | Tham gia WebRing
-oOo-
Bài đã đánh máy, xin gởi attachment về địa chỉ email:thichnhattu@yahoo.com
Thư từ tâm tình độc giả, xin gởi về địa chỉ email: buddhismtoday@yahoo.com
Cập nhật ngày  1-9-2001