...
 Trang Tiếng Anh
Trang Tiếng Việt 

Đạo Phật Ngày Nay
BÀI VÀO MẠNG THÁNG 5-2000

 
 
  . . . . .......Các Kinh-luật-luận Đại thừa do HT Thích Trí Quang dịch và giải 
.......Việt Nam Phật Quốc Tự tại Bồ-đề Đạo Tràng. TT. Thích Huyền Diệu
.......Vài cảm nghĩ về vụ Giáo hoàng "xưng thú 7 núi tội lỗi."Trần Chung Ngọc
.......Lịch sử Đức Phật Thích Ca. HT. Thích Minh Châu 
.......Con đường mười nghiệp lành. HT. Thích Thanh Từ 
.......Thi kệ của Thiền sư Thích Thanh Tưø
.......Tìm hiểu Ngày Sanh của Đức Phật Thích Ca. Nguyễn Phúc Bửu Tập
.......Nụ đào nở hoa.   Tuyển tập thơ xuân của Thầy Thích Thiện Hữu 
.......Nghi Thức Cầu An.   Thích Nhật Từ biên soạn
.......Nghi Thức Cầu Siêu.   Thích Nhật Từ biên soạn
.......Kiến thức căn bản Phật giáo. TT. Thích Bảo Lạc
.......Xứ Phật Tình Quê II.   Thích Hạnh Nguyện và Thích Hạnh Tấn 
.......Giáo dục Phật giáo. Thích Nữ Vân Liên dịch 
.......Vô Môn Quan, Mumon Ekai.   Trần Trúc Lâm dịch 
.......Đạo Phật Nguyên Thủy và Đạo Phật Đại Thừa. Ven. Dr.W.Rahula; Thích  Thiện Minh dịch 
.......Có một sự thật.   Quảng Minh 
.......Trì danh niệm Phật. Quảng Minh
.......Quan niệm của Đạo Phật về chủ nghĩa bình đẳngTiến sĩ L. P. N.  Perera;   Thích nữ Hằng Liên dịch 
.......Sự phân tầng xã hộiThích Nữ Hằng Liên dịch 
.......Vai trò xã hội của Phật giáo Thái Lan.   Dr. Mahesh Kumar Sharan; Thích nữ Vân Liên dịch 
.......Đạo Phật và chính trị.   Bình Anson trích dịch 
.......Mười tiêu chuẩn của một đời sống lý tưởngThích Nhật Tuệ
.......Phê bình "Hành hương đất Phật" của Phan Thiết. Thích Nhật Từ
.......Tôi đọc "Đất Việt" và "Hành Hương Đất Phật"  Trần Chung Ngọc
.......Con đường chuyển hóa. Trần Chung Ngọc
.......Giới thiệu đạo Phật.   Tỳ kheo Bodhicitto 
.......Nhà truyền giáo nổi tiếng của Mã Lai. Thích Nguyên Tạng 
.......Bốn Chân Lý Thâm Diệu.   Phạm Kim Khánh 
.......Nẻo về quê xưa.   thơ của Thanh Trúc
.......Thi phẩm cuộc đời đức Phật Thích-ca.   Phan Khắc Nhượng
.......Thư ngỏ về trang nhà Đạo Phật Ngày Nay
.......Trang nhà Đạo Phật Ngày Nay vừa hoàn tất phần thiết kế 
 -oOo-
                        Trở về mục "Bài vào mạng hằng tháng"

 

 Phật giáo cho người bắt đầu | Đức Phật & Phật pháp | Kinh Điển | Nghi thức tụng niệm | Thiền | Niệm Phật | Pháp trích lục | Bồ-tát Đạo
Phật giáo Việt Nam | Phật giáo năm Châu | Triết học PG | Giáo dục PG | Văn hóa PG | Đạo đức-Tâm lý học PG | PG và Khoa học
 Xã hội học PG | PG và Kinh tế | PG và Quản trị | PG và Sinh thái | Đối thoại | Diễn Đàn | Điểm sách | Truyện | Ăn chay | Thơ | Nhạc
Phật tích & Danh thắng | Xuân | Vu-lan-bồn | Pháp luận khác | Tâm tình độc giả | Thư mục sách | Thư mục tác giả | Ban biên tập | Links

Thành lập ngày 22-2-2000
 Screen Savers | Hộp thư Phật Học | Góp ý | Lưu bút | Nạp trang nhà | Tham gia WebRing
-oOo-
Bài đã đánh máy, xin gởi attachment về địa chỉ email:thichnhattu@yahoo.com
Thư từ tâm tình độc giả, xin gởi về địa chỉ email: buddhismtoday@yahoo.com
Cập nhật ngày  1-6-2000