...
 Trang Tiếng Anh
Trang Tiếng Việt 

Đạo Phật Ngày Nay
BÀI VÀO MẠNG THÁNG 9-2004

 
 
  .. .. .. .. ...Tam Bộ Nhất Bái: Cầu Nguyện Hoà Bình Thế Giới
...Tâm Linh và Khoa Học Trong Phật Pháp      HT. Thích Duy Lực
...Tứ Đế      Tỳ kheo.  Thích Đức Thắng
...Lưới Trời Đế  Thích - Phật Giáo Hoa Nghiêm Tông     Sa môn - Thích Thiện Sáng  dịch
...Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức     Tỳ Kheo Thích Hằng Quang giảng giải
...Làm Thế Nào Để Xây Dựng Hôn Nhân Tốt Đẹp       Thích Giải Hiền
...Pháp Môn Chăn Trâu           Thích ChânTuệ
...48 Pháp Niệm Phật        Sa môn Thích Tịnh Lạc   dịch
...Tự Độ Và Độ Tha         Thích Nguyên Hùng
...Tạng Thư Sống Chết     Sogyal Rinpoche  -  Ni sư Thích Nữ Trí Hải dịch 
...Quả Dự Lưu   -  Trích dẫn kinh điển   Tỳ-khưu Thanissaro       Bình Anson biên dịch
...Chánh Ngữ       Bình Anson
...Theo Dấu Chân Xưa    Nguyên Thảo
...Vu Lan: Về lòng Hiếu Thảo              Bình Anson
...Giữa Khổ và Ðau: Một Ý Nghĩa về Mục Kiền Liên   Nguyễn Hữu Liêm
...Phật Giáo Trước Những Vấn Đề Dân Số, Tiêu Thụ và Môi Trường.  Rita M. Gross. Đỗ Kim Thêm chuyển ngữ
...Một Thoáng Hương Bay     (thơ - tiếp theo)   Thích nữ Tuệ Đăng
...Trọn Chưa, Nửa Kiếp Con Người !     (thơ)     Mặc Giang
...Ba Mươi Năm Một Kiếp Con Người   (thơ)     Mặc Giang
...Mai Mốt Tôi Về Thăm Quê Cũ          (thơ)      Mặc Giang
...Tiếng Hát Chưa Tan      (thơ)     Mặc Giang
..................................................................-oOo-
............................Trở về mục "Bài vào mạng hằng tháng"

 
 

 Phật giáo cho người bắt đầu | Đức Phật & Phật pháp | Kinh Điển | Nghi thức tụng niệm | Thiền | Niệm Phật | Pháp trích lục | Bồ-tát Đạo
Phật giáo Việt Nam | Phật giáo năm Châu | Triết học PG | Giáo dục PG | Văn hóa PG | Đạo đức-Tâm lý học PG | PG và Khoa học
 Xã hội học PG | PG và Kinh tế | PG và Quản trị | PG và Sinh thái | Đối thoại | Diễn Đàn | Điểm sách | Truyện | Ăn chay | Thơ | Nhạc
Phật tích & Danh thắng | Xuân | Vu-lan-bồn | Pháp luận khác | Tâm tình độc giả | Thư mục sách | Thư mục tác giả | Ban biên tập | Links

Thành lập ngày 22-2-2000
 Screen Savers | Hộp thư Phật Học | Góp ý | Lưu bút | Nạp trang nhà | Tham gia WebRing
-oOo-
Bài vở đóng góp, xin gởi attachment về Ban biên tập qua địa chỉ email: goibaidaophatngaynay@yahoo.com
Thư từ tâm tình độc giả, xin gởi về địa chỉ email: tamtinhdaophatngaynay@yahoo.com
Cập nhật ngày  1-9-2004