...
 Trang Tiếng Anh
Trang Tiếng Việt 

Đạo Phật Ngày Nay
BÀI VÀO MẠNG THÁNG 7-2004

 
 
  .. .. .. .. ...Chánh giác và giải thoát     HT. Thích Minh Cảnh dịch
...Đạo Phật và  du lịch tâm linh - Hội nghị của các lãnh tụ Phật giáo thế giới tại Ấn Độ       Thích Nhật Từ
...Chuyện bên lề về du lịch tâm linh tại đất Phật     Thích Nhật Từ
...Bồ-Đề Đạo Tràng sẽ giống như VATICAN và MECCA ?    Thích Nhật Từ
...Hội nghị của các lãnh tụ Phật giáo thế giới về đạo Phật và du lịch tâm linh     Thích Nhật Từ
..."Phật Giáo Việt Nam và Thế Giới" Quyển sách vi phạm tác quyền và xuyên tạc dạo Phật     Thích Nhật Từ
...Phật giáo học đường những vấn đề cần quan tâm      Thích Lệ Thọ
...Ứng dụng công nghệ thông tin vào Phật sự    Thích Lệ Thọ
...Phật giáo Hoà Hảo năm lý do giải thích sự phát triển ngoạn mục từ 1939 đến 1944, đưa con số tín đồ lên khoảng 5 triệu      GS. Minh Chi
...Con đường tiếp cận đạo Phật của người Việt Nam    GS. Minh Chi
...Hoằng pháp thời đại mớiThích Phước Tiến
...Vì sao sáng - thời chấn hưng Phật giáo   Thích phước Tiến
...Sơ lược sắc thái thiền Trung Hoa      Thích Phước Tiến
...Sự Phi Đạo Đức trong Việc Thương Mại Văn Hoá     Thích Phước Tiến
...Từ nguồn diệu pháp          Thích nữ Trí Hải 
...Chánh niệm tỉnh giác     Thích  nữ diệu Huệ
...Nhớ Đại Sư Thái Hư     Thích nữ diệu Huệ dịch
...Ngôn ngữ yêu thương     Thích nữ Tắc Phú
...Huệ Năng vị tổ thiền tông xuất thân từ giới bình dân        Tịnh Nguyên dịch
...Thần Tú người khai sáng ra thiền phái phía bắc  Tịnh Nguyên dịch
...Thiền và Phẩm Đức        Viên Châu dịch
...Thiền và tình cảm     Viên Châu   dịch
...Bốn giai đoạn giáo dục một con người     Quảng An trích dịch
...Khai thị về tham thiền    Quảng Đại dịch
...Pháp môn niệm Phật       (tiếp theo)   Quảng Đại dịch
...Để cho nó….xôm    (truyện)   HT. Thích Minh Cảnh
...Phật Nữ     (truyện)  Thích Phước Tiến
...Chén cơm nguội     (truyện)   Huệ Trang
...Sinh nhật của tôi   (truyện) Huệ Trang
...Tiếng gọi linh sơn   (truyện) Thích nữ diệu Huệ
...Tài Trí  của  Kỳ Bà     (truyện)    Thích nữ Tắc Phú
...Tản mạn     (truyện)   Hàn Nguyệt
...Tình quê    (thơ) Thích  nữ diệu Huệ
...Lên chùa Linh Mụ  (thơ)  Huy Nguyên
...Tiếng chuông Từ Đàm  (thơ)     Huy Nguyên
..................................................................-oOo-
............................Trở về mục "Bài vào mạng hằng tháng"

 
 

 Phật giáo cho người bắt đầu | Đức Phật & Phật pháp | Kinh Điển | Nghi thức tụng niệm | Thiền | Niệm Phật | Pháp trích lục | Bồ-tát Đạo
Phật giáo Việt Nam | Phật giáo năm Châu | Triết học PG | Giáo dục PG | Văn hóa PG | Đạo đức-Tâm lý học PG | PG và Khoa học
 Xã hội học PG | PG và Kinh tế | PG và Quản trị | PG và Sinh thái | Đối thoại | Diễn Đàn | Điểm sách | Truyện | Ăn chay | Thơ | Nhạc
Phật tích & Danh thắng | Xuân | Vu-lan-bồn | Pháp luận khác | Tâm tình độc giả | Thư mục sách | Thư mục tác giả | Ban biên tập | Links

Thành lập ngày 22-2-2000
 Screen Savers | Hộp thư Phật Học | Góp ý | Lưu bút | Nạp trang nhà | Tham gia WebRing
-oOo-
Bài vở đóng góp, xin gởi attachment về Ban biên tập qua địa chỉ email: goibaidaophatngaynay@yahoo.com
Thư từ tâm tình độc giả, xin gởi về địa chỉ email: tamtinhdaophatngaynay@yahoo.com
Cập nhật ngày  1-7-2004