...
 Trang Tiếng Anh
Trang Tiếng Việt 

Đạo Phật Ngày Nay
BÀI VÀO MẠNG THÁNG 10-2004

 
 
  .. .. .. .. ...Tâm Linh và Khoa Học Trong Phật Pháp    ( sách )  HT. Thích Duy Lực
...Định Hướng Đào Tạo Ở Các Trường Trung Cấp Phật Học    Thích Huyền Ngu
...Mối Quan Hệ Giữa Tân Trụ Trì Và Ban Hộ Tự    Thích Huyền Ngu
...Kinh Tế Phật Giáo- Mục Tiêu Và Phương Thức        Thích Huyền Ngu
...Pháp Môn Chăn Trâu    ( sách )     Thích ChânTuệ
...Vô Tâm Sanh Trú Nguyên tác: Tịnh Không Pháp sư - Việt dịch: Thích Nguyên Hùng
...Niềm Tin Tam Bảo     Thích Tâm Tín
...Những Ảnh Hưởng Phật Giáo Đối Với Pháp Luật Triều Lý     Thích Tâm Tín
...Tạng Thư Sống Chết   ( sách )  Sogyal Rinpoche  -  Ni sư Thích Nữ Trí Hải dịch
...Ni Giới Phật Giáo Hàn Quốc         Thích Nữ Giới Hương
...Ni Giới Và Luật Phật Giáo         Thích Nữ Giới Hương
...Về Bốn Quả Thánh       Bình Anson
...Tám Pháp Thế Gian      Bình Anson
...Tóm Tắt Căn Bản Phật Giáo      Tỳ khưu Dhammika   -   Bình Anson lược dịch
...Hệ Thống Tượng Phật ở Chùa      Nguyễn Đức Can
 ...Phật Giáo Trước Những Vấn Đề Dân Số, Tiêu Thụ và Môi Trường. ( sách ) Rita M. Gross. Đỗ Kim Thêm chuyển ngữ
...Lời Khuyên Thích Ứng Cho Các Thiền Sinh      Bhikkhu Khantipalo -  Mỹ Thanh dịch
...Rừng Nội Thi Ca      (thơ)     Mặc Giang
...Đỡ Nét Mây Ngàn       (thơ)     Mặc Giang
...Giật Mình, Tỉnh Mộng ô hô       (thơ)     Mặc Giang
...Nguyên Sơ, Còn Đó Bóng Hình   (thơ)     Mặc Giang
...Lay Hoay Cho Hết Một Ngày      (thơ)        Mặc Giang
...Tôi Người Tài Xế Tắc Xi      (thơ)        Mặc Giang
...Quỳ Bên Chân Mẹ        (thơ)       MAICA
..................................................................-oOo-
............................Trở về mục "Bài vào mạng hằng tháng"

 
 

 Phật giáo cho người bắt đầu | Đức Phật & Phật pháp | Kinh Điển | Nghi thức tụng niệm | Thiền | Niệm Phật | Pháp trích lục | Bồ-tát Đạo
Phật giáo Việt Nam | Phật giáo năm Châu | Triết học PG | Giáo dục PG | Văn hóa PG | Đạo đức-Tâm lý học PG | PG và Khoa học
 Xã hội học PG | PG và Kinh tế | PG và Quản trị | PG và Sinh thái | Đối thoại | Diễn Đàn | Điểm sách | Truyện | Ăn chay | Thơ | Nhạc
Phật tích & Danh thắng | Xuân | Vu-lan-bồn | Pháp luận khác | Tâm tình độc giả | Thư mục sách | Thư mục tác giả | Ban biên tập | Links

Thành lập ngày 22-2-2000
 Screen Savers | Hộp thư Phật Học | Góp ý | Lưu bút | Nạp trang nhà | Tham gia WebRing
-oOo-
Bài vở đóng góp, xin gởi attachment về Ban biên tập qua địa chỉ email: goibaidaophatngaynay@yahoo.com
Thư từ tâm tình độc giả, xin gởi về địa chỉ email: tamtinhdaophatngaynay@yahoo.com
Cập nhật ngày  30-10-2004