..
 Trang Tiếng Anh
Trang Tiếng Việt


Đạo Phật Ngày Nay

PHẬT TÍCH VÀ DANH THẮNG

 
 
  .. .. .. .. ............................I. PHẬT TÍCH
.....Xứ Phật Tình Quê.   (sách)  Thích Hạnh Nguyện và Thích Hạnh Tấn
Lâm Tỳ Ni
Ca Tỳ La Vệ
Bồ Đề Đạo Tràng
Lộc Uyển 
Câu Thi Na
Kaushambi 
Samkasya
.....Thánh tích Bồ-Đề Đạo Tràng. Tiến sĩ A.D.T.E. Perera;  Thích Nữ Liên Hoà dịch
.....Vài nét về Bồ-Đề Đạo Tràng.   D.C. Ahir;      Thích Phước Chí dịch
.....Bồ-Đề Đạo Tràng.     Thích Nữ Giới Hương
.....Niên đại của đại tháp Bồ-Đề.     Thích Nữ Giới Hương dịch
.....Lịch sử cây Bồ-Đề tại Bồ-Đề Đạo Tràng.   Diệu Hương
.....Sự đóng góp của Đông Nam Á trong việc duy trì ngôi đại tháp Bồ-Đề.   Diệu Hương dịch
.....Vài đề nghị về sự phát triển Bồ-Đề Đạo Tràng.   Lệ Tâm dịch
.....Đôi nét về Bồ-đề Đạo Tràng nơi đức Phật thành đạo.    Tiến sĩ  Lâm Như Tạng
.....Nepal và vườn Lumbini. Nguyên Anh
.....Những lời dạy của Đức Phật có liên quan Bốn Thánh Tích.    Thích Giác Toàn
.....Vài nét về Bồ Đề Đạo Tràng - BODHGAYA  Thích Long Vân  
 
..............II. DANH THẮNG PHẬT GIÁO
.....Việt Nam Phật Quốc Tự tại Bồ-đề Đạo Tràng. TT. Thích Huyền Diệu
.....Xứ Phật Tình Quê II.    (sách)   Thích Hạnh Nguyện và Thích Hạnh Tấn
 

................III. BÚT KÝ HÀNH HƯƠNG
.....Hành trình kỷ niệm.      (sách)    Thích Giác Hành
.....Kỷ Niệm Một Chuyến Đi (I).      Thiện Anh Lạc
.....Kỷ Niệm Một Chuyến Đi (II)     Thiện Anh Lạc
.....Kỷ Niệm Một Chuyến Đi (III).    Thiện Anh Lạc 
.....Một chuyến hành hương Trung Quốc   (sách)   Trần Nguyên Trung
.....Hành hương Nhật Bản   Trần Nguyên Trung

...

 

 
http://www.buddhismtoday.comOther websites 
 

 


PG cho người bắt đầu | Đức Phật & Phật pháp | Kinh Điển | Nghi thức tụng niệm | Thiền định | Niệm Phật
Phật giáo Việt Nam | Phật giáo năm Châu | Bồ-tát đạo | Pháp trích lục | Triết học PG | Giáo dục PG | Văn hóa PG
Đạo đức-Tâm lý học PG | PG & Khoa học | Xã hội học PG | PG & Kinh tế | PG & Quản trị | PG & Sinh thái
Phật tích | Đối thoại | Diễn Đàn | Điểm sách | Ăn chay | Xuân | Vu-lan-bồn | Văn Học | Thơ | Tin Tức Phật Giáo | Truyện | Nhạc
Từ điển-tham khảo | Pháp luận khác | Tâm tình độc giả | Thư mục sách | Ban biên tập | Tác giả-Dịch giả | Links

Screen Savers | Mailing List | Tuyển tập ảnh | Hộp thư Phật Học | Góp ý | Lưu bút | Nạp trang nhà | WebRing
Hoa sen Dao Phat Ngay Nay
Biên tập: Tỳ-kheo Thích Nhật Từ
Bài đã đánh máy, xin gởi attachment về địa chỉ email: thichnhattu@yahoo.com
Thư từ tâm tình độc giả, xin gởi về địa chỉ email: buddhismtoday@yahoo.com
Cập nhật ngày  21-3-2002