...
 Trang Tiếng Anh
Trang Tiếng Việt

Đạo Phật Ngày Nay
XÃ HỘI HỌC PHẬT GIÁO 

 
 
  .. .. .. .. ...........................PHẬT GIÁO VÀ THỜI ĐẠI
.....Bối cảnh xã hội và tư tưởng khi Đức Phật Thích Ca ra đời.    Thích Nguyên Hiền
.....Một giải pháp cho thế kỷ 21 theo quan điểm đạo Phật.  HT.  P.A. Payutto;  Minh Hạnh chuyển ngữ
.....Đạo Phật trong thế kỷ 20.   Nguyên Tâm và Tâm Đăng dịch
.....Phật giáo hôm nay và ngày mai.   Nandadeva Wijesekera;   Diệu Hương dịch
.....Phật Giáo và Thời Đại Tân Tiến.     Thích Quảng Bảo
.....Phật Giáo và Tương Lai. Francis Story;  Thích Nữ Liên Hiếu dịch 
.....Phật Giáo và Cuộc Đời. Hòa thượng Walpola Rahula
.....Phật giáo trong đời sống hiện đại     HT.  Weragoda Sarada ; Thích Nguyên Tạng dịch
.....Phật giáo và các vấn đề thời đại.  G. P. Malalasekera;  Lệ Tâm dịch
.....Bức thông điệp muôn đời.  HT. Piyadassi; Thích Nữ Giới Hương dịch
.....Những Gì Đức Phật Dạy và Thế Giới Ngày Nay.     Thích Quảng Bảo
.....Phật Giáo trước những vấn đề thời đại    Phỏng vấn Đức Đạt lai Lạt ma; Quán Như dịch
.....Phật giáo và thời đại chúng ta    Trần Trung Phượng
.....Phật giáo và xã hội    Thích Thông Lý 
.....Sống với hiện tại  Võ Đình Cường
 

..........................ĐẠO PHẬT VÀ CHÍNH TRỊ
.....Đạo Phật và Chính Trị.    HT. Sri Dhammananda; Bình Anson trích dịch
.....Chính trị và tôn giáo.     Thiền Sư Nhất Hạnh
.....Phật giáo và tự do tư tưởng  HT. Dhammananda;  Thích Quảng Bảo dịch 
 

...........................CON NGƯỜI VÀ XÃ HỘI
.....Đạo Phật với Con Người.  (sách)   HT. Thích Tâm Châu
.....Sự Phân Tầng Xã Hội.   Tiến sĩ Nandasena Ratnapala; Thích Nữ Hằng Liên dịch
.....Đạo Phật và con người (sách)   Thích Nguyên Hùng dịch
.....Một Phật tử chân chánh là một công dân của hoàn cầu. Bhikkhu T. Seelananda; Mỹ Thanh dịch
.....Nhân cách thăng bằng   Robert Bogoda
.....Đức Phật nói về tiềm năng của con người.     Thích Nữ Đồng Anh
.....Phương pháp đưa đến sự hài hòa xã hội. Ven. Pyinnyathiha; Mỹ Thanh dịch 
.....Bảy pháp để xây dựng một hội chúng hưng thạnh.     Thích Nhuận Hải 
.....Sáu pháp tạo nên sự hòa hợp trong đời sống cộng đồng.    TK. Thích Huệ Nghĩa
.....Lục hòa.     HT. Thích Thiện Hoa
.....Giao Tiếp với Người.    Ni Sư Ayya Khema; Diệu Liên dịch
.....Sự nghịch lý trong thời đại chúng ta    Đức Dalai Latma 14;   Thích Nữ Liên Hoà dịch
.....Căn Nhà Thực Sự của Chúng Ta  Ajahn Chah Subatto;  Diệu Liên dịch
.....Tản mạn về nhân bản trong Phật Giáo.   Thích Đức Trường
.....Đạo Phật và Tuổi Trẻ   (sách)  HT.  Thích Thanh Từ
.....Phật giáo và xã hội Thái Lan  Sunthorn Plamintr;  Thích Quảng Bảo dịch
.....Con người và tôn giáo  HT.  Dhammananda; Thích Quảng Bảo dịch 
.....Phật Giáo với tuổi thơ       TT. Thích Thiện Bảo
.....Đứng trên tất cả    Vĩnh Hảo
.....Nhớ nhau xin nhớ tình dân tộc . . . Phan Quang Việt
 

...................................BÌNH ĐẲNG
.....Quan niệm của Đạo Phật về chủ nghĩa bình đẳngTiến sĩ L. P. N. Perera;   Thích nữ Hằng Liên dịch
.....Địa vị người phụ nữ trong giáo lý Đức Phật.   (sách)   Thích Nữ Huệ Hướng
.....Tự Do, Bình Đẳng, Tình Huynh Đệ.  Hoà thượng P.A. Payutto;  Mỹ Thanh dịch
.....Vài nhận định về sự bình đẳng trong Phật giáo  Thích Lệ Thọ
 

.....................CHIẾN TRANH VÀ HOÀ BÌNH
.....Những Lời Dạy của đức Phật về Hoà Bình. (sách)    HT. Thích Minh Châu
.....Tính chất hòa bình của Phật giáo. TT. Thích Phước Sơn
.....Cầu Nguyện Hoà Bình    Thích Nữ Liên Hoà dịch 
.....Tại sao không có hoà bình?  HT.  Dhammananda; Thích Quảng Bảo dịch 
.....Đạo Phật có thể làm gì cho Hoà Bình thế giới    Cao văn Chung
 

...................................HÔN NHÂN
.....Hôn Nhân Hạnh Phúc.   (Unicode, sách)  HT. Sri K. Dhammananda; Tỳ-kheo Thiện Minh dịch
.....Phu thê luận đạo (sách)   Thanh Sơn sưu tầm và đánh máy
 

..........................THỂ NHẬP ĐẠO PHẬT
.....Đạo Phật Đi vào Cuộc Đời và các Tiểu Luận Khác.  (sách)   Thiền Sư Nhất Hạnh
.....Tính thích nghi của Phật giáo.    Thích Lệ Thọ
.....Vai trò xã hội của Phật giáo Thái Lan.   Dr. Mahesh Kumar Sharan; Thích nữ Vân Liên dịch
.....Sự đối thoại giữa Phật giáo và phúc lợi xã hội.  Thích Giải Hiền
 

....................CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI LIÊN HỆ
.....Ý nghiã cuộc đời.    Diệu Liên dịch 
.....Tình Yêu Đầu Đời.     Bhante Wimala ;   Diệu Liên dịch 
.....Giới trí thức ngày nay nói gì về hình ảnh đức Phật.    HT. tiến sĩ Ksri Dhammananda;  Thích Quảng Bảo dịch
.....Cội Nguồn Hạnh Phúc.   Nguyên tác đức Dalai Lama;  Bảo Hoàn dịch 
.....Suy niệm về giá trị của tình thương và thái độ học Phật     Minh Chi

 ...

...

 

 
http://www.buddhismtoday.comOther websites 
 

 


PG cho người bắt đầu | Đức Phật & Phật pháp | Kinh Điển | Nghi thức tụng niệm | Thiền định | Niệm Phật
Phật giáo Việt Nam | Phật giáo năm Châu | Bồ-tát đạo | Pháp trích lục | Triết học PG | Giáo dục PG | Văn hóa PG
Đạo đức-Tâm lý học PG | PG & Khoa học | Xã hội học PG | PG & Kinh tế | PG & Quản trị | PG & Sinh thái
Phật tích | Đối thoại | Diễn Đàn | Điểm sách | Ăn chay | Xuân| Vu-lan-bồn | Văn Học | Thơ  | Tin Tức Phật Giáo || Truyện | Nhạc
Từ điển-tham khảo | Pháp luận khác | Tâm tình độc giả | Thư mục sách | Ban biên tập | Tác giả-Dịch giả | Links

Screen Savers | Mailing List | Tuyển tập ảnh | Hộp thư Phật Học | Góp ý | Lưu bút | Nạp trang nhà | WebRing
Hoa sen Dao Phat Ngay Nay
Biên tập: Tỳ-kheo Thích Nhật Từ
Bài đã đánh máy, xin gởi attachment về địa chỉ email: thichnhattu@yahoo.com
Thư từ tâm tình độc giả, xin gởi về địa chỉ email: buddhismtoday@yahoo.com
Cập nhật ngày  1-8-2002