Trang Tiếng Anh

Trang Tiếng Việt

Huy hieu cua Dao Phat ngay nay - Dao duc - Tri tue - Thien dinh
Đạo Phật Ngày Nay

TRẦN TIỄN KHANH

 

.. .. .. ..
.....Thử Tìm Hiểu Những Nguyên Nhân Lũ Lụt Lớn tại Đồng Bằng Sông Cửu Long.   Trần Tiễn Khanh 
.....Nguyên nhân lũ lụt lớn ở Miền Trung   Trần Tiễn Khanh và Nguyễn Khoa Diệu-Lê 
.....Nguyên Nhân Lũ Lụt Lớn ở Đồng Bằng Sông Hồng  Trần Tiễn Khanh và Nguyễn Khoa Diệu-Lê 
.....Cái Chết Của Một Dòng Sông: Sông Cửu Long và Các Khai Thác Thượng Nguồn của Trung Hoa.    Trần Tiễn Khanh
.....Phiên âm Đại Tạng Kinh        Nguyên Tánh Trần Tiển Khanh

 .........
.......

......................................Trở về "Mục lục tác giả"

...


PG cho người bắt đầu | Đức Phật & Phật pháp | Kinh Điển | Nghi thức tụng niệm | Thiền định | Niệm Phật

Phật giáo Việt Nam | Phật giáo năm Châu | Bồ-tát đạo | Pháp trích lục | Triết học PG | Giáo dục PG | Văn hóa PG

Đạo đức-Tâm lý học PG | PG & Khoa học | Xã hội học PG | PG & Kinh tế | PG & Quản trị | PG & Sinh thái
Phật tích | Đối thoại | Diễn Đàn | Điểm sách | Ăn chay | Xuân | Vu-lan-bồn | Văn Học | Thơ  | Tin Tức PG | Truyện | Nhạc
Từ điển-tham khảo | Pháp luận khác | Tâm tình độc giả | Thư mục sách | Ban biên tập | Tác giả-Dịch giả | Links

Screen Savers | Mailing List | Tuyển tập ảnh | Hộp thư Phật Học | Góp ý | Lưu bút | Nạp trang nhà | WebRing
Hoa sen Dao Phat Ngay Nay
Biên tập: Tỳ-kheo Thích Nhật Từ
Bài vở đóng góp, xin gởi attachment về Ban biên tập qua địa chỉ email: goibaidaophatngaynay@yahoo.com
Thư từ tâm tình độc giả, xin gởi về địa chỉ email: tamtinhdaophatngaynay@yahoo.com

http://www.buddhismtoday.com/tacgia/trantienkhanh.htm
Cập nhật ngày  1-1-2006