...
 Trang Tiếng Anh
Trang Tiếng Việt

Đạo Phật Ngày Nay
PHẬT GIÁO VÀ KHOA HỌC 

 
 
  .. .. .. .. .....Vũ trụ quan Phật giáo.     HT. Thích Thiện Hoa
.....Big Bang và Vũ Trụ Quan Phật Giáo. Thiền Giang
.....Những đặc tính khoa học trong Phật Giáo.    Trần Chung Ngọc
.....Phật giáo và khuôn mẫu toàn ký trong khoa học.    Trần Chung Ngọc
.....Phật giáo và Vũ-trụ-học.    Trần Chung Ngọc
.....Phật Giáo và cuộc cách mạng khoa học.     Trần Chung Ngọc
.....Câu chuyện "Big bang."      Trần Chung Ngọc
.....Phật giáo trong thời đại khoa học.     Trần Chung Ngọc
.....Phật giáo và khoa học.     Bác sĩ Trần Xuân Ninh
.....Tôn giáo trong thời đại khoa học.  HT. K. Sri Dhammananda;  Diệu Hương dịch
.....Tôn Giáo và Khoa Học.    Bhikkhu P.A. Payutto;     Mỹ Thanh dịch
.....Con Người và Vũ Trụ.   Trần Chung Ngọc
.....Phật giáo và sự tiến hoá tư tưởng nhân loại  Trần Chung Ngọc
.....Học thuyết Darwin: Phật giáo và Thiên Chúa giáo  A.Weeraratne;  Thích Nữ Liên Hòa dịch 
.....Đạo Học Nhìn Khoa Học Thích Thông Huệ
.....Vài Nét Về Phật Giáo và Khoa Học Trần Chung Ngọc
.....Cẩm Thạch và Tâm Linh GS- TSKH Phan Trường Thị
 ..

...

 

 
http://www.buddhismtoday.comOther websites 
 

 


PG cho người bắt đầu | Đức Phật & Phật pháp | Kinh Điển | Nghi thức tụng niệm | Thiền định | Niệm Phật
Phật giáo Việt Nam | Phật giáo năm Châu | Bồ-tát đạo | Pháp trích lục | Triết học PG | Giáo dục PG | Văn hóa PG
Đạo đức-Tâm lý học PG | PG & Khoa học | Xã hội học PG | PG & Kinh tế | PG & Quản trị | PG & Sinh thái
Phật tích | Đối thoại | Diễn Đàn | Điểm sách | Ăn chay | Xuân| Vu-lan-bồn | Văn Học | Thơ  | Tin Tức Phật Giáo || Truyện | Nhạc
Từ điển-tham khảo | Pháp luận khác | Tâm tình độc giả | Thư mục sách | Ban biên tập | Tác giả-Dịch giả | Links

Screen Savers | Mailing List | Tuyển tập ảnh | Hộp thư Phật Học | Góp ý | Lưu bút | Nạp trang nhà | WebRing
Hoa sen Dao Phat Ngay Nay
Biên tập: Tỳ-kheo Thích Nhật Từ
Bài đã đánh máy, xin gởi attachment về địa chỉ email: thichnhattu@yahoo.com
Thư từ tâm tình độc giả, xin gởi về địa chỉ email: buddhismtoday@yahoo.com
Cập nhật ngày  1-7-2002