Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt


  

...... ... ..  . ..  .  .
SUỐI ĐẠO THI PHẨM

   PHẦN III: HÀNH ĐẠO
Đưa tay trí tuệ tháo dây thương

Cất bước vân du trổi dặm trường

Khất thực vai mang ‘Bình Bát’ đất

Hóa duyên độ chúng khoát y vàng

 

Phần III: Hành Đạo

  Khất sĩ 

  Nụ Cười Khất Thực 

  Lối Đi 

  Sức Chịu Đựng 

  Vi Nhân Nan 

  Bạc Hạnh 

  Hành Đạo (1) 

  Hành Đạo (2) 

  Lớp Học Tình Thương 

  Bồ Tát Chúng Sanh 

  Thảm Đất Vàng 

  Đèn Chơn Lý 

  Khêu Đèn Chơn Lý 

  Trăng Đạo 

  Chuyến Đi Thủ Thừa 

  Chuyến Đi Dầu Tiếng 

  Chuyến Đi Vĩnh Công 

  Hội Ngộ Đoàn Áo Trắng 

  Đêm Trăng Ở Sài Ca Nả 

  Buổi Sáng Ở Sài Ca Nả 

  Nương Bóng Trăng 

  Vịnh Hạ Long 

  Vịnh Chùa Ngọc Bửu 

  Vịnh Thích Ca Phật Đài 

  Cảnh Tịnh Xá Ngọc Quang 

  Đề Ảnh Đứng Dưới Gốc Cây Dầu 

  Cảnh Nhàn 

  Giáo Pháp Đại Đồng 

  Cầu Phật Ra Đời 

  Pháp Đăng Chơn Lý 

  Liên Hoa Giáo Hội 

  Làm Đất 

  Chuyền Đất 

  Lo Lường 

  Gọi Bạn 

  Khai Bút 

  Kỷ Dậu Cảm Tác 

  Kho Tàng Vô Tận 

  Mừng Xuân Quý Hợi 

  Xuân Với Đạo 

  Tiếng Gọi Thiêng Liêng 

  Đức Thầy Lâm Nạn 

  Lòng Người Hiếu Tử 

  Đường Giải Thoát 

  Giải Thoát Đạo

  *** 

KHẤT SĨ

Khất sĩ hạnh ta bà,

Tiêu diêu đường tự tại.

Không danh lợi cửa nhà,

Không của tiền con cái.

Đỡ lòng một bát cơm,

Che thân ba tấm vải.

Đầu đội nón càn khôn,

Chơn mang giày thế giới.

Cam gió nhiễm mưa chan,

Mặc mưa dầy nắng dãi,

Thân xông đục phong trần,

Trí kiên cường hăng hái.

Chẳng tranh thấp hay cao,

Sợ chi thành và bại.

Chẳng chấp dở cùng hay,

Sợ chi quấy và phải.

Chẳng phân sang với hèn,

Biết ai khôn và dại,

Ai mắng nhiếc mặc tình,

Thôi chẳng hề phiền ngại.

Ai hiếp đáp mặc lòng,

Thôi chẳng hề chống cãi.

Ai vu khống mặc dầu,

Thôi chẳng hề đối nại.

Bịnh hoạn có chập chồng,

Tâm chẳng hề cầu vái.

Tai nạn có dập dồn,

Tâm chẳng hề sợ hãi.

Nghiệp quả có chuyển vần,

Tâm chẳng hề thối thoái.

Gặp kẻ dữ trên đường,

Xót thương ta khuyên giải.

Gặp người thiện trong đời,

Cảm thông ta kết nghĩai.

Gặp nhà Đạo thoát trần,

Tôn thờ ta kính bái.

Đem một tấm tình thân,

Sống chung trong muôn loại.

Rải rắc giống từ bi,

Kết đơm hoa bác ái.

Vườn đời tươi thắm lên,

Bớt lần cây hoang dại.

Người đời yêu mến nhau,

Bớt lần dây oan trái.

Cảnh đời êm đẹp hơn,

Chẳng còn vương khốc hại.

Nguyện dựng cảnh lạc bang,

Mong lấp bằng khổ hải.

Còn một kẻ mê lầm,

Còn tấm lòng thương hại.

Còn chen lộn phong trần,

Còn tới lui qua lại.

Còn tinh tấn luôn luôn,

Độ nhơn sanh mãi mãi.

 

NỤ CƯỜI KHẤT THỰC

Thầy dạy con đi,

Du phương khuyến giáo

Con còn khờ khạo

Bạch hỏi đôi lời

- Con ơi đến nơi

Lạ cảnh lạ người

Làm sao lập hạnh

Khất thưc trì bình?

Thầy mới thuyết minh

Giải bày rốt ráo

- Nếu đi hành đạo

Khất thực phương xa

Phải đứng từng nhà

Lặng thinh trước ngõ

Người nghe tiếng chó

Aét bước ra chào

Hỏi trước dò sau

Tò mò tìm biết

Con bày sự thiệt

Rằng pháp tu hành

Dứt bỏ lợi danh

Trì bình khất thực

Lập công bồi đức

Chịu cực hóa trai

Chỉ độ mỗi ngày

Ngọ trưa một bữa

Tiền không chấp chứa

Gạo chẳng lãnh thâu

Ai tưởng đạo mầu

Hộ cơm hộ muối

Hoặc là cơm nguội

Trái chuối ngọn rau

Của mọn lòng giàu

Để vào bình Bát

Món dùng chay lạt

Đạm bạc thô sơ

Bố thí hiện giờ

Trồng cây duyên phước

Vun phân tưới nước

Sau được quả lành

Trong mỗi kiếp sanh

Có duyên gặp Đạo.

- Lời Thầy dạy bảo

Con nguyện gắng ghi

Lạy đức Từ bi

Con đi xa xứ.

Vầy đoàn bạn lữ

Quảy túi du phương

Chân bước lên đường

Lời ghi trong trí

Lớp lang nhớ kỹ

Của quý hộ thân

Dọn tập lần lần

Hầu đem ứng dụng

Một hôm Ni chúng

Đi đến xứ kia

Xa rốt tỉnh bìa

Người chưa biết Đạo

Đến giờ khuyến giáo

Lững thững vào làng

Y mặc nghiêm trang

Bát ôm cẩn thận

Tinh thần phấn chấn

Quyết đến mỗi nhà

Ngõ hẻm trông xa

Con đi lọ mọ

Lè kè túi đỏ

Lụng thụng áo vàng

Thấy bộ xênh xang

Trẻ thơ kinh hãi

Ùa nhau hoảng chạy

Vừa khóc vừa la:

- Ông Bị kia cà

Ối cha! Ối mẹ!

Tiếp theo đàn trẻ

Tiếng chó sủa rân

Gà vịt chạy rần

Ngỗng ngan kêu rộ

Người nhà nhao nhố

Bàn tán lăng xăng

Có kẻ nói xằng

Dối tu bỏ ngải

Có người nói dại

Tà đạo quến ma

Tiếng lại tiếng qua

Nêu ra đủ lý

Những người dạn dĩ

Bảo đến hỏi càn

Mấy kẻ nhát gan

Bảo đi trốn lánh

Có người sợ quýnh

Đóng cửa vội vàng

Tình thế rộn toang

Ngẩn ngơ ngơ ngẩn

Bấy giờ xuất trận

Một gã đàn ông

Chân bước tay vung

Coi tuồng hăm hở

Chẳng lành thì chớ

Nạt lớn một câu

- Bà Vãi đi đâu?

Làm gì đứng đó?

Bồi hồi dạ thỏ

Luống cuống chân cheo

Thầy dạy bao nhiêu

Con quên hết ráo

Tựa hồ lảo đảo

Như thể bồn chồn

Đâu mất cái khôn

Chỉ tồn cái dại

Lưỡi sao líu lại

Chẳng tiếng u ơ

Con đứng sững sờ

Trơ trơ phồng đá

Bạn con vội vã

Tiếp đỡ một lời:

- "Mô Phật chúng tôi

Xin cơm xin muối"

Chú chàng nghe nói

Thấu nỗi thiệt hư

Động tấm lòng từ

Trở vô lủi thủi

Người nhà lụi hụi

Đem hộ thức ăn

Bát lãnh đủ phần

Cúi chào xin kiếu

Bước đi líu ríu

Mừng được thoát thân

Hơi thở dịu dần

Trái tim bớt nhảy

Ban chiều hội lại

Nhắc chuyện sớm mai

Không thể nín cười

Nhát thôi quá nhát

Đầu tiên đi Bát

Gặp chuyện lạ lùng

Kinh nghiệm học chung

Viết ra thành bổn

Để làm của vốn

Cho kẻ hậu lai

Khất thực đường dài

Tập thêm can đảm.

LỐI ĐI

Thầy đã quyết khép mình bền khổ hạnh,

Con sao còn lung ý sánh xa hoa?

Thầy trưởng thành trong nếp áo vị tha,

Con tù hãm giữa ngôi nhà ích kỷ.

Kể từ buổi theo Thầy tầm chơn lý,

Tỏ ra người hữu chí lắm công phu.

Thầy quý con như quý ngọc minh châu,

Trau giồi kỹ được làu làu toàn bích.

Đâu ngờ mới một thời gian phân tách,

Con chẳng còn phong cách bậc tu chơn.

Nhớ nghe con, rồi trở lại nghe con,

Thầy thao thức mõi mòn trông đợi trẻ.

Con có biết hồng trần nơi xú uế,

Danh mà chi và lợi để mà chi.

Tấm huyễn thân rồi nữa có ra gì,

Một vật giả chứa đầy chứa muôn thứ giả.

Con xây cất một lâu đài huyễn ngã,

Nền lung lay mà từng đã nhiều từng.

Phước càng dồn nhưng thiếu đức đỡ nâng,

Hoạ càng nặng trăm thân khôn chống chỏi.

Con có nhớ những ngày còn học hỏi,

Nương chân Thầy khất thực dõi đường xa.

Trời làm màn, đất chiếu hạnh Ta Bà,

Thân khoẻ nhẹ cảnh thơ lòng giải thoát.

Con có nhớ những ngày đương hoằng Pháp,

Giảng Đạo mầu giải đáp lý uyên thâm.

Khêu đèn duyên, dẫn lối kẻ đương lầm,

Đánh trống huệ thức tâm người cõi mộng.

Con có nhớ, lý "động" cùng "bất động,"

Biển chơn như nước và sóng khác đâu.

Vẫn vào đời nhưng chẳng bị đời câu,

Đâu cũng Pháp và đâu đâu cũng Pháp.

Thầy vạch sẵn con mau sang lối thoát,

Trương đại tâm Bồ Tát phát lời nguyền.

Dân Việt Nam còn đau khổ triền miên,

Trong cảnh khổ con xin nguyền cứu khổ.

Trong đêm tối con khêu đèn giác ngộ,

Trong hãi hùng con giải khổ âu lo.

Trong đói nghèo con tạo cuộc ấm no,

Tuỳ phương tiện chuyển vai trò theo cảnh.


   Mục lục | Lời tựa | Phần I | Phần II | Phần III | Phần IV. 

Vào mạng: 1- 5-2005

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang