Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .

VU LAN MÙA HẠNH PHÚC

Nguyễn Nguyệt


 

 

Mùa thu sang thanh thanh trong xanh,

Gió đưa làn mây trôi nhanh nhanh,

Từng đàn chim đua nhau vây quanh,

Mừng Vu Lan đang đăng lễ hội.

 

Quỳ thành tâm nơi đây trang nghiêm,

Lòng cung kính hướng về Tam Bảọ

Nguyện cầu cho Tăng thân thanh cao,

Sống hợp hòa, xiển dương đạo pháp.

Cầu mong cho muôn nơi an vui,

Thoát mê lầm, tìm tầm giải thoát.

Và nguyện cho thân sinh hôm nay,

Sức khỏe đầy, vui vầy Chánh Pháp.

Cùng nguyện ước thất tổ cửu huyền,

Thấm nhuần Ðạo, nẻo ác lìa xa. 

 

Mùa Vu Lan, vang ca vang ca,

Niềm hân hoan trong bao thiết tha,

Ðời tươi vui như tâm nở hoa,

Niềm hạnh phúc dâng trào có mẹ.

Mẹ trao ta duyên cùng Chánh Pháp

Tình bao la trong muôn tiếng ca.

 

Dù mai đây, khi năm tháng qua

Mẹ yêu thương cũng sẽ cách xa,

Dòng lệ rơi trong bao xót xa.

Tình thương mẹ mãi là bất diệt.

Mẹ trong ta là nguồn nắng ấm,

Bầu trời xanh chim reo hát ca.

 

 

Kính dâng mẹ. Vu Lan 2007

Houston, 24/7/2007

 

 

  http://www.buddhismtoday.com/viet/vulan/vulanhanhphuc_nguyennguyet.htm

 

 


Vào mạng: 01-8-2007

Trở về mục "Vu-lan"

Đầu trang