Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .
Nhớ Mẹ
TN.Tịnh Quang

 

     Mẹ hỡi bao mùa lá đỏ sân

     Bờ sông rít gió sóng lăn tăn

     Sau nhà lửa nhóm vừng mây khói

     Bóng mẹ năm nao chợt hiện gần

 

     Nhớ mẹ xoay vần bên bếp rơm

     Lửa reo trên từng ngón tay sờn

     Tro bay ngập tóc tung chiều xám

     Réo gọi con về cơm đã thơm

 

     Mẹ hỡi bây giờ ở cõi nao?

     Trần gian heo hắt bóng ra vào

     Xùng xình áo rộng lên chùa vội

     Dịp lễ vu lan mỗi tối nào.

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/vulan/nhome.htm

 


Vào mạng: 11-08-2009

Trở về mục "Vu-lan-bồn"

Đầu trang