Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .

Nhớ Ba

Bạch Ngọc


  

Ra vườn ngắm một cành hoa

Lòng con chạnh nhớ đến ba vô cùng

Ba đi cây cỏ lạnh lùng

Chim như ngừng hót thẹn thùng với ai

Sân nhà thiếu một chậu mai

Ba không còn nữa đổi thay quá nhiều

Ba đi khung cảnh tiêu điều

Lan không còn dáng mỹ miều ngày xưa

Thu về gió nhẹ thoảng đưa

Lá rơi xào xat lưa thưa sân nhà

Ngồi đây con cứ tưởng là

Ba còn sống đó tách trà trên tay

Nuôi con khôn lớn hôm nay

Bao nhiêu chịu đựng đắng cay cuộc đời

Con luôn cảm tạ ơn Trời

Ba đà tám chuc khi rời thế gian

Nhưng lòng con vẫn miên man

Chưa tròn chữ hiếu ruột gan rối bời

Bây giờ cuộc sống vẻ vời

Không còn ba nữa bầu Trời tối tăm

Xa nhà nay đã nhiều năm

Giổ ba mong được về thăm để cùng

Má quên giây phút lạnh lùng

Ai rồi cũng sẽ trùng phùng một nơi

 

  

 

  http://www.buddhismtoday.com/viet/vulan/nhoba.htm

 

 


Vào mạng: 06-09-2007

Trở về mục "Vu-lan"

Đầu trang