Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .
Lời  Mẹ  Ru*
Minh Ðạo

 

                        Ầu ơ tiếng mẹ ru con

                        Tiếng ru da diết đượm buồn đêm đêm.

                        Ạ à ơi, ngủ cho yên

                        Ạ à ơi, ngủ cho hiền con ơi.

                        Bên ngoài mưa lạnh lùng rơi

                        Con thiêm thiếp ngủ trong lời mẹ ru.

                        Ầu ơ tiếng hát thiên thu

                        Lấy chồng càng sớm, tiếng ru càng buồn.

                        Trời mưa bong bóng phập phồng

                        Mẹ đi lấy chồng con ở với ai

                        Vàng mừơi vào lửa nào phai

                         Dài theo cả một kiếp ngừơi lênh đênh.

                        Ví dầu cầu ván đóng đinh

                         Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi.

                         Con đi mẹ dẫn con đi

                         Con đi trừơng học mẹ đi trừơng đời.

                         Từ tôi tập tễnh làm ngừơi

                         Mẹ tôi nén tiếng thở dài đêm đêm !

                         

* Trong bài có sử dụng nhiều bài ca dao ru con.

 

                          Con  nghe  mẹ  thở  dài 

                          Trong hương khói bay bay

                          Trong đôi mắt cay cay

                          Trên bình hương khói tỏa

                          Con nghe mẹ thở dài.

 

                           Hôm nay ngày giỗ mẹ

                           Nhớ từ thủa ấu thơ

                           Cha đã không còn nữa

                           Mẹ con cùng bơ vơ.

 

                           Dắt diu nhau từ đó

                           Mẹ nuôi con từng ngày

                           Mỗi ngày một tóc bạc

                           Mỗi ngày một chua cay.

 

                            Miếng cơm hoà nứơc mắt

                            Những tủi nhục kiếp người

                            Mẹ nửa con một nửa

                            Cùng chia giữa dòng đời.

                            

                            Hôm nay ngày giỗ mẹ

                            Con nhìn lên trời cao

                            Bây giờ mẹ trên ấy

                            Mây gió ngàn năm bay.

 

                            Ðời con giờ phiêu bạt

                            Bạc đầu vẫn trắng tay

                            Cúi đầu xin lỗi mẹ

                            Con nghe mẹ thờ dài.

 

                            Ôi một tiếng thở dài

                            Ðã đi vào đời người

                            Hoà lời ru của mẹ

                            Vào nỗi buồn trong tôi.

                                                                                          

                                                             Paris mùa Vu Lan 2009.

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/vulan/loimeru.htm

 


Vào mạng: 07-08-2009

Trở về mục "Vu-lan-bồn"

Đầu trang