Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .

CHA !!!

Nguyễn Nguyệt


 

Ngày tôi biết gọi “ba”

Nước nhà tôi yên hòa,

Cha ngừng thôi chiến trận,

Đi cải tạo miền xa.

 

Mẹ vất vả quê nhà,

Thay mặt cha nuôi dạy,

Bầy con dại lớn khôn.

 

Nhìn trẻ thơ xóm thôn,

Bên mẹ cha vui nhộn,

Âm thầm tôi khóc tủi,

Lần đầu tôi nhận biết,

Tuổi thơ thiếu bóng cha.

 

Ngày tôi sắp mười ba,

Cha được lệnh thả ra,

Từ rừng sâu núi thẳm,

Đoàn tụ cùng toàn gia.

 

Mừng vui trong xót xa,

Nghẹn ngào tôi bật khóc,

Lần đầu tiên tôi được

Tận mắt thấy mặt cha.

 

Cha tôi khác người xa,

Sớm hôm thường tĩnh tọa,

Nhìn hơi thở vào rạ.

Người thường hay tầm sách,

Ngẫm giáo lý Phật Đà.

 

Tôi tò mò thường ra

Gần cha ngồi tĩnh tọa.

Tập thấy hơi vào ra.

Bình yên trong tĩnh lặng

Phút giây chẳng đảo điên,

Lần đầu tiên tôi biết,

Hành lý thuyết Phật Đà.

 

Ngày tôi chừng đôi mươi,

Tâm đạo như chín muồi,

Tôi càng ham học đạo,

Làm phật sự nơi xa,

 

Càng hay vắng xa nhà,

Cha càng thêm phiền muộn,

Chẳng muốn tôi tham gia

Làm phật sự vắng nhà.

 

Cứ tưởng cha khác ta,

Tôi càng thêm bướng bĩnh,

Chẳng nghe lời cha già.

Ngày ngày thêm lầm lũi,

Cha lại càng ưu tư.

Tình ôi sao cách xa !

 

Thời gian chóng phôi pha,

Tôi bỗng lâm trọng bệnh,

Tử sanh có nào xa.

Cha chẳng quản nề hà,

Sớm hôm kinh tụng niệm,

Ngày đêm cha khấn nguyện

Cho tôi sớm bệnh lành,

Hiểu sâu nghĩa “tu hành”,

Mau thoát khỏi tử sanh.

 

Tưởng hai lòng hai nguyện,

Nào ngờ một ước mơ,

Giờ đây tôi thấu hiểu

Cao cả tình cha già.

 

Sụp quỳ dưới chân cha,

Nức nở xin thứ tha,

Lần đầu tiên tôi ngộ,

Cầu Bụt có đâu xa,

Cha chính Bụt tại gia.

 

Kính dâng cha,

Vu Lan 2007

Houston, 26-07-2007

 

  

 

  http://www.buddhismtoday.com/viet/vulan/cha_nguyennguyet.htm

 

 


Vào mạng: 01-8-2007

Trở về mục "Vu-lan"

Đầu trang